Udalosti / Meniny

5.7.

1869 - vo Svätom Kríži (Žiar nad Hr.) zomrel národný dejateľ Štefan Moyzes. Jedna z vedúcich osobností národnoemancipačného hnutia Slovákov. Bol slovenským farárom v Pešti, profesorom filozofie na Kráľovskej akadémii v Záhrebe, záhrebským kanonikom. Od r. 1851 bol biskupom v Banskej Bystrici, kde sa zaslúžil o poslovenčenie gymnázia a rozvoj slovenských ľudových škôl i nedeľných škôl pre dospelých. V r. 1861 viedol slovenskú deputáciu do Viedne k cisárovi s Memorandom národa slovenského, v r. 1863 viedol do Viedne matičnú delegáciu. V r. 1863 ho zvolili za prvého predsedu Matice slovenskej. Narodil sa 29. októbra 1797 vo Veselom, okr. Trnava.

5.7.

1889 - narodil sa francúzsky umelec Jean Cocteau. Propagoval avantgardné smery a syntetické pôsobenie rôznych druhov umenia. Autor básnických zbierok: Mys dobrej nádeje, Requiem, románov: Hrozné deti, Tomáš klamár, baletu: Paráda, mimickej hry: Býk na streche, filmových scenárov: Básnikova krv, Večný návrat, Kráska a zviera, režisér filmov: Kráska a zviera, Orfeus, Orfeov testament. Zomrel 11. októbra 1963 v Milly.

5.7.

1920 - v Slavičíne, okr. Gottwaldov, sa narodila herečka Božena Slabejová rod. Mrázková. Po vyštudovaní herectva na Štátnom konzervatóriu v Bratislave pôsobila v Slovenskom ľudovom divadle v Nitre, v Slovenskom národnom divadle, v Činohre Novej scény, v Dedinskom divadle, v Krajovom divadle v Trnave, v Tatra revue v Bratislave a od r. 1967 bola členkou a čoskoro aj výraznou oporou Divadla Andreja Bagara v Nitre. Vytvorila množstvo postáv v televíznych inscenáciách pre dospelých, ale predovšetkým pre detského diváka. Zomrela 13. decembra 2004 v Nitre.

5.7.

1964 - v Bratislave zomrel architekt Milan Michal Harminc. Patril k tzv. prvej generácii slovenských architektov. Absolvoval murársku majstrovskú školu a neskôr zložil staviteľskú skúšku a získal titul staviteľa. Jeho absolventskou prácou bol projekt Slovenského národného múzea v Martine. Pred 1. svet. vojnou staval domy v Budapešti, na Slovensku, najmä na Liptove navrhoval dom v duchu secesného folklorizmu. V Bratislave po vojne navrhol Tatra banku, Zemědělské muzeum - dnes Slovenské národné múzeum, dom Slovenskej ligy, evanj. kostol na Legionárskej. Autor sanatória Palace v Novom Smokovci, administratívnych budov v Spišskej Novej Vsi a dostavby nemocnice v Skalici. Narodil sa 7. októbra 1869 v Kulpíne, v Juhoslávii.

5.7.

1990 - Federálne zhromaždenie zvolilo Václava Havla za prezidenta ČSFR.

5.7.

1992 - v Bratislave zomrel historik umenia Karol Vaculík. Bol vedúcim zbierky starého umenia v pražskej Národnej galérii, odkiaľ prešiel do Bratislavy, kde bol poverený vedením vznikajúcej Slovenskej národnej galérie (SNG). Túto inštitúciu vybudoval ako moderný ústav, ktorý získal uznanie odborníkov i verejnosti doma i v muzeálnych a galerijných kruhoch v zahraničí. Autor mnohých štúdií, článkov a kníh monografického a syntetického charakteru, z ktorých mnohé majú základný význam pre slovenskú umenovedu. Z diela: Umenie 19. storočia na Slovensku, Súčasné slovenské sochárstvo, Gotické umenie Slovenska, Staré slovenské umenie. Narodil sa 11. januára 1921 v Trnave.