Udalosti / Meniny

1.1.

Deň vzniku Slovenskej republiky

1.1.

153 pred Kr. - V rímskom konzulátnom kalendári sa 1. 1. zadefinoval ako začiatok roka. Dovtedy sa rok začínal 1. marcom.

1.1.

45 pred Kr. - Začal sa používať Juliánsky kalendár.

1.1.

379 - zomrel Svätý Bazil Veľký, významný predstaviteľ kresťanstva v 4. storočí

1.1.

898 - zomrel Odo I., západofranský kráľ

1.1.

1484 - narodil sa Ulrich Zwingli, švajčiarsky predstaviteľ reformácie

1.1.

1502 - v Bologni sa narodil pápež Gregor XIII., vl. menom Ugo Buoncompagni. Pápežom bol v r. 1572-85. Z jeho iniciatívy vznikli v Ríme školy na výchovu duchovných, kolégium (neskôr nazvané Gregoriánska univerzita), Nemecké kolégium a Grécke kolégium. V r. 1582 nariadil opravu juliánskeho kalendára - zrušil dvojtýždňové oneskorenie juliánskeho kalendára oproti slnečnému roku a zaviedol tzv. prestupné roky. Gregoriánsky kalendár sa používa dodnes. Počas jeho pontifikátu sa intenzívne rozvíjala pápežská diplomacia. Zomrel 10. apríla 1585 v Ríme.

1.1.

1515 - zomrel Ľudovít XII., francúzsky kráľ

1.1.

1557 - narodil sa Štefan Bočkaj, sedmohradský magnát

1.1.

1748 - zomrel Johann Bernoulli, švajčiarsky matematik a lekár

1.1.

1780 - narodil sa Ján Seberini, slovenský evanjelický kňaz († 1857)

1.1.

1788 - narodil sa Étienne Cabet, francúzsky filozof

1.1.

1794 - v Paludzi sa narodil knihár, kníhkupec, vydavateľ, priekopník slovenského ochotníckeho divadelníctva Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. V r. 1829 založil Slovenskú požičovaciu bibliotéku, v r. 1830 v Liptovskom Mikuláši založil prvé slovenské ochotnícke divadlo. Zomrel 18. mája 1874 v Liptovskom Mikuláši.

1.1.

1801 - Giuseppe Piazzi objavil prvú planétku, ktorá bola neskôr pomenovaná 1 Ceres

1.1.

1817 - zomrel Martin Heinrich Klaproth, nemecký chemik

1.1.

1823 - narodil sa maďarský romantický básnik a revolucionár Sándor Petőfi. Jeho matka, Mária Hrúzová, pochádzala z Turca. Základným jadrom jeho tvorby sú vlastenecké a revolučné básne Pieseň národa, Koncom septembra, Sloboda a láska, Apoštol. Ľúbostná lyrika: Cyprusové ratolesti, Perly lásky a i. Petőfi predstavuje v maďarskej literatúre demokratickú líniu. Prekladali ho V. Pauliny-Tóth, P. O. Hviezdoslav, J. Smrek i E. B. Lukáč. Zomrel 31. júla 1849.

1.1.

1830 - narodil sa Janko Čajak, slovenský básnik

1.1.

1854 - narodil sa James George Frazer, škótsky antropológ a etnológ

1.1.

1863 - narodil sa Pierre de Coubertin, francúzsky historik a pedagóg, zakladateľ novodobých Olympijských hier

1.1.

1880 - začala sa výstavba Panamského prieplavu.

1.1.

1887 - narodil sa Wilhelm Canaris, nemecký admirál

1.1.

1895 - narodil sa J. Edgar Hoover, šéf FBI

1.1.

1901 - vznik Austrálie; Podľa amerického vzoru sa spojili kolónie Nový južný Wales, Viktória, Queensland, Južná Austrália, Západná Austrália a Tasmánia do jedného štátu: Austrálsky zväz.

1.1.

1917 - narodil sa Ján Brezina, slovenský básnik a literárny vedec

1.1.

1919 - narodil sa Jerome David Salinger, americký spisovateľ

1.1.

1919 - minister Vavro Šrobár vydal nariadenie o obnovení Matice slovenskej. Zrušil tak uznesenie uhorskej vlády z 12. novembra 1875 o zákaze činnosti Matice slovenskej a udelil jej 10 000 korún od vlády. Bol zvolený prípravný výbor na oživotvorenie MS, ktorý poveril Štefana Krčméryho a M. Vanču vypracovať návrh stanov.

1.1.

1923 - narodil sa Jacques Le Goff, francúzsky historik

1.1.

1924 - v Leviciach sa narodil herec Vladimír Durdík st. V r. 1945-47 a 1951-78 člen činohry SND, 1947-51 Novej scény v Bratislave. Otec herca V. Durdíka ml. Najvýznamnejšie inscenácie divadelných hier, v ktorých účinkoval: Meštiaci, Vstanú noví bojovníci, Antigona a tí druhí, Električka zvaná túžba, Dvanásť nahnevaných mužov. Účinkoval vo filme: Vlčie diery, Priehrada, Červené víno, v televízii i v rozhlase. Patril ku skúseným recitátorom. Zomrel 24. septembra 1978 v Bratislave.

1.1.

1926 - vo Viedni sa narodila rakúska krasokorčuliarska trénerka pôsobiaca na Slovensku Hilda Múdra, dlhoročná trénerka majstra Európy aj sveta Ondreja Nepelu.

1.1.

1936 - v Trnave sa narodil básnik a prekladateľ Ján Stacho, vedúci predstaviteľ tzv. trnavskej skupiny básnikov-konkretistov. Do r. 1963 bol lekárom, v r. 1964-68 pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, 1967-70 bol kultúrnym atašé v Indii, v r. 1970-73 šéfredaktor Revue svetovej literatúry. Zbierky básní: Svadobná cesta, Dvojramenné čisté telo, Zážehy a Apokryfy ho zaradili medzi významných slovenských poetov. Po ťažkej autohavárii v r. 1973, ktorá ho doživotne pripútala na lôžko, sa prihlásil v r. 1978 básnickou zbierkou Z prežitého dňa. Známy je tiež ako prekladateľ z francúzštiny, španielčiny, angličtiny, poľštiny a srbochorvátčiny. Zomrel 15. júla 1995 v Bratislave.

1.1.

1942 - narodil sa Gennadij Vasilievič Sarafanov, ruský kozmonaut

1.1.

1942 - vo Washingtone zástupcovia 26 štátov protifašistickej koalície, ktoré bojovali proti mocnostiam Osi (Nemecko, Taliansko, Japonsko), podpísali Deklaráciu Spojených národov, ktorá vyjadrovala spoločnú vôľu signatárov zvíťaziť nad fašizmom, obsahovala záväzok vzájomnej spolupráce, využívania všetkých vojenských a ekonomických síl a zdrojov na vedenie vojny a neuzatvárania separátnych mierových síl a zdrojov na vedenie vojny a neuzatvárania separátnych mierových zmlúv s protivníkmi. Podpísali ju aj zástupcovia ČSR. Základom deklarácie bola Atlantická charta, zverejnená 14. augusta 1941 a stala sa jedným z dokumentov, z ktorých vyšla Charta OSN, prijatá v r. 1945.

1.1.

1944 - narodil sa Ján Čarnogurský, bývalý predseda vlády Slovenska a predseda KDH

1.1.

1945 - narodil sa Jacky Ickx, belgický automobilový pretekár

1.1.

1947 - narodil sa Vladimir Georgievič Titov, ruský kozmonaut

1.1.

1948 - narodil sa Michal Iľko, slovenský komunálny politik

1.1.

1949 - založili Tatranský národný park (TANAP). Poslaním najstaršieho slovenského národného parku je zachovať prírodu Tatier. Využíva sa aj na účely vedy a výskumu, liečenie, rehabilitáciu, rekreáciu, šport a turistiku. Jeho rozloha je 1045 štvorcových kilometrov a rozdelený je na dva podcelky - Západné a Východné Tatry. Západné Tatry - Osobitá, Roháče, Sivý vrch, Liptovské Tatry, Liptovské kopy, Východné Tatry - Vysoké Tatry a Belianske Tatry. Najvyšším vrcholom je Gerlachovský štít - 2655 m. Na území TANAP-u je 300 jaskýň, no pre verejnosť je sprístupnená len Belianska jaskyňa v Tatranskej Kotline objavená v r. 1881 a sprístupnená v r. 1882.

1.1.

1951 - vzniklo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, zamerané predovšetkým na vydávanie pôvodnej slovenskej literárnej tvorby vo všetkých žánroch, tiež prekladovej literatúry. V r. 1993 sa transformovalo na akciovú spoločnosť.1969 - nadobudol platnosť ústavný zákon o československej federácii, ktorý prijalo Národné zhromaždenie 27. októbra 1968.

1.1.

1955 - narodil sa Ivan Šimko, slovenský politik

1.1.

1956 - narodil sa Miloslav Turzák, slovenský maliar

1.1.

1956 - narodil sa Sergej Vasilievič Avdejev, ruský kozmonaut

1.1.

1956 - Sudán vyhlásil nezávislosť od Spojeného kráľovstva a Egypta

1.1.

1957 - narodil sa Július Brocka, slovenský politik

1.1.

1959 - Fidel Castro prevzal vládu na Kube

1.1.

1959 - narodil sa Abdul Ahad Mohmand, afgánsky kozmonaut

1.1.

1960 - Kamerun vyhlásil nezávislosť od Francúzska a Spojeného kráľovstva

1.1.

1972 - zomrel Maurice Chevalier, francúzsky herec a spevák

1.1.

1973 - Rozšírenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva o Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.

1.1.

1977 - hnutie Charta 77 vydalo Vyhlásenie Charty 77, upozorňujúce na porušovanie ľudských a občianskych práv a slobôd vo vtedajšej ČSSR. Charta 77 bolo neformálne združenie občanov rôzneho názorového a politického spektra, ktorých spájala kritika normalizačného režimu. Inšpirovaná závermi helsinskej konferencie o bezpečnosti, kládla dôraz na ľudské práva a presadzovala myšlienky dialógu a tolerancie. Prvými hovorcami Charty 77 boli filozof Jan Patočka, historik a politológ Jiří Hájek a dramatik Václav Havel. Vyhlásenie Charty 77 podpísalo 239 signatárov, avšak len málo Slovákov - Milan Šimečka, Miroslav Kusý, Dominik Tatarka a i. Signatári Charty 77 boli prenasledovaní komunistickým režimom, mnohých prepustili zo zamestnania, boli sledovaní ŠtB a väznení. V r. 1978 skupina najaktívnejších signatárov Charty založila Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných (VONS), ktorý zverejňoval prípady súdnej a policajnej perzekúcie z politických dôvodov. Činnosť Charty 77 podporovali predstavitelia demokratických síl v západnej Európe, v novembrovej revolúcii 1989 aktivisti Charty spoluzakladali Občianske fórum. V r. 1992 bola činnosť Charty ukončená.

1.1.

1981 - narodil sa Kristián Kováč, slovenský hokejista

1.1.

1986 - Rozšírenie Európskej únie o Portugalsko a Španielsko.

1.1.

1990 - prezident ČSSR Václav Havel vyhlásil amnestiu - najväčšiu v celej povojnovej histórii Československa.

1.1.

1993 - Rozdelenie Česko-Slovenska. Vznikla samostatná Slovenská republika. Po voľbách 1992 a rokovaní politických reprezentácií víťazných strán došlo ku rozdeleniu Československa a vzniku samostatnej SR.

1.1.

1994 - NAFTA nadobudla účinnosť.

1.1.

1995 - Fínsko vstúpilo do ESA.

1.1.

1995 - Rozšírenie Európskej únie o Fínsko, Rakúsko a Švédsko.

1.1.

1995 - Založená Svetová obchodná organizácia.

1.1.

1995 - zomrel Eugene Paul Wigner, maďarsko-americký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku

1.1.

2001 - zomrel herec Emil Horváth st. V r. 1941-44 bol členom hereckého súboru Slovenského ľudového divadla v Nitre a popri činohre účinkoval aj v operete. V r. 1947 nastúpil do martinského Divadla SNP, kde patril medzi najvýraznejšie osobnosti súboru a v r. 1959-1960 bol jeho umeleckým šéfom. Z posledných výrazných postáv, ktoré stvárnil na scéne martinského divadla treba spomenúť Šáňu v Starej dobrej kapele, Maliara v Návšteve starej dámy a jeho úplne poslednú rolu - Filipa Trnevaca v inscenácii Šopalovičovo kočovné divadlo, ktorá mala premiéru v sezóne 1990-91. E. Horváth st. patril ku kmeňovým hercom slovenskej kinematografie - debutoval menšou rolou vo veselohre Katka a hral aj vo filmoch: Štvorylka, Čert nespí, Skalní v ofsajde, Smrť prichádza v daždi, Trofej neznámeho strelca, či Stratená dolina. Mnoho postáv stvárnil aj v televíznych filmoch, seriáloch a inscenáciách. Otec herca, režiséra a pedagóga Emila Horvátha ml. Narodil sa 27. augusta 1923 v Zlatne.

1.1.

2002 - Zavedenie euro-bankoviek a mincí v Európskej únii. Začala platiť spoločná európska mena euro.

1.1.

2003 - zomrela Elena Lacková, slovenská spisovateľka