Udalosti / Meniny

3.7.

1847 - zomrel český ľudový bábkar Matěj Kopecký, zakladateľ českého bábkarstva a autor bábkových hier. Narodil sa 24. februára 1775.

3.7.

1854 - v Hukvaldoch sa narodil český hudobný skladateľ Leoš Janáček. Ťažiskom jeho diela sú opery Její pastorkyňa, Káťa Kabanová, Příhody Lišky Bystroušky, Z mrtvého domu. Autor orchestrálnych skladieb Taras Buľba, Symfonietta, zborov, kantát, komorných skladieb. Pedagóg, zberateľ ľudových piesní a organizátor hudobného života. Zomrel 12. augusta 1928 v Ostrave.

3.7.

1883 - v Prahe sa narodil židovský po nemecky píšuci spisovateľ Franz Kafka, jeden z najvýznamnejších svetových spisovateľov. Nosnou témou jeho tvorby je bezmocnosť človeka, zápasiaceho s absurditou odcudzeného sveta. Počas života uverejnil niekoľko kratších próz, z ktorých najvýznamnejšia je Premena. Po smrti vyšli próza: List otcovi, romány: Amerika, Proces, Zámok, poviedky: Opis boja, Dedinský učiteľ, korešpondencia: Listy Milene, Listy rodičom a autobiografické Denníky. Zomrel na tuberkulózu 3. júna 1924 v rakúskom Klosterburgu.

3.7.

1935 - v Paríži zomrel francúzsky podnikateľ André August Citroën, zakladateľ továrne na výrobu prevodoviek. V r. 1919 vyrobil prvý osobný automobil, Type A. Citroën patrí stále medzi najrenomovanejšie automobilky v Európe. A. Citroën sa narodil 5. februára 1878 v Paríži.

3.7.

1937 - v moravskom Zlíne sa narodil Tom Stoppard, vl. m. Tomáš Straussler, britský spisovateľ a dramatik. Pochádzal zo židovskej rodiny, ktorá počas 2. sv. vojny utiekla do Singapuru. Otec zahynul a matka sa vydala za britského dôstojníka. Tom prevzal jeho priezvisko a po vojne sa presťahoval do Anglicka. Bol novinárom, divadelným a filmovým kritikom. Napísal vyše dvadsať kníh, desiatky divadelných hier a filmových scenárov. V 70. a v 80. rokoch podporoval východoeurópskych disidentov. V r. 1983 poskytol Nadácii Charta 77 peniaze, ktoré sa stali základom ceny nesúcej jeho meno. Z divadelných hier: To je to pravé, Rosecrantz a Guildenstern sú mŕtvi, Skokani, Travestia, trilógia Pobrežie Utópie. Hru Konečne slobodný! v súčasnosti uvádzajú v Činohre SND. Spolu s Marcom Normanom získal v r. 1999 Oscara za pôvodný scenár filmu Zamilovaný Shakespeare.

3.7.

1937 - narodil sa Peter Breiner, dirigent, skladateľ, klavirista, aranžér, publicista