Udalosti / Meniny

13.7.

1873 - v Brezovej pod Bradlom zomrel národný a kultúrny pracovník Samuel Jurkovič, učiteľ, organizátor ochotníckeho divadelníctva, družstevníctva, národný buditeľ. Zostavil učebnice, napr. Prírodopis pre školy, Dejepis cirkevný, písal poéziu, napr.: zbierku Zvestoň, čili Orel Nitranské Tatry navštevující, prispieval do Slovenských pohľadov, Obzoru a Cirkevných listov. Spolu s J. M. Hurbanom založil Slovenské národné divadlo nitranské v Sobotišti. Založil svojpomocné družstvo - Gazdovský spolok v Sobotišti, prvé úverové družstvo v Európe. Jeho dcéra Anna, ochotnícka herečka, sa stala manželkou J. M. Hurbana. Jurkovič sa narodil 9. februára 1796 v Brezovej pod Bradlom.

13.7.

1942 - v Nových Zámkoch sa narodil akademický sochár Juraj Meliš. Vo svojej tvorbe reaguje na najmodernejšie svetové trendy. V r. 1989 založil s priateľmi voľné umelecké združenie Gerulata, ktoré na mieste antickej osady v Rusovciach pripravuje výstavy domácich a zahraničných výtvarníkov. Sochársky spolupracoval na filmoch: Drak sa vracia, Javor a Juliana, Panna zázračnica. Profesor na VŠVU, autor sôch, ktoré poznajú Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta Slovenska - Napoleonský vojak a Schöner Náci.

13.7.

1960 - v meste Luján v Argentíne zomrel prozaik, autor literatúry pre deti a mládež Jozef Cíger Hronský, vl. m. Jozef Cíger. Pôvodne učiteľ, neskôr pôsobil v Matici slovenskej. Počas SNP bol zatknutý, po vojne emigroval a zvyšok života prežil v Argentíne, kde sa aktívne zapájal do života slovenskej emigrácie. Pracoval v Slovenskom kultúrnom spolku v Argentíne, bol predsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí a čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov. Podieľal sa na založení Zahraničnej Matice slovenskej. Jeho prvými knihami sú realistické zbierky poviedok U nás, Domov a Medové srdce. Za najlepšie romány sú považované Chlieb a Jozef Mak. Ďalšie romány Pisár Gráč, Andreas Búr Majster a Svet na Trasovisku. Tvorba pre deti: Smelý Zajko, Brondove rozprávky, Budkáčik a Dubkáčik a i. Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene.

13.7.

1986 - zomrel český herec Ladislav Pešek. Pôsobil v divadlách v Brne a Prahe, bol dlhoročným členom Národního divadla. Tiež vynikajúci filmový a televízny herec: Škola základ života, Cech panen kutnohorských, Cesta do hlubin študákovy duše, Hotel Modrá hvězda, Valentin dobrotivý, Jan Hus, Strakonický dudák, Jan Žižka, Hrátky s čertem, Májové hvězdy, Nejmladší z rodu Hamrů, Adéla ještě nevečeřela, Já už budu hodný, dědečku, Nezralé maliny. Narodil sa 4. októbra 1906.