Udalosti / Meniny

4.7.

1776 - štátny sviatok USA, výročie prehlásenia vzniku Spojených štátov amerických (USA). Na 2. kontinentálnom kongrese vo Philadelphii prijali Deklaráciu nezávislosti USA, ktorá proklamovala nezávislosť USA, právo ľudí na život, slobodu a rovnosť. Autorom Deklarácie nezávislosti USA bol Thomas Jeffersom, neskorší prezident USA. Deň nezávislosti sa každoročne veľkolepo oslavuje.

4.7.

1826 - zomrel americký politik Thomas Jefferson, jeden z vodcov boja amerických osád za nezávislosť. V r. 1776 autor Deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických, tretí prezident USA. Narodil sa 13. apríla 1743. 1927 - v New Yorku sa narodil americký dramatik Neil Simon, autor vynikajúcich komédií a muzikálov. U nás veľký úspech zaznamenala komédia Zlatí chlapci, úspešne uvádzaná v Činohre SND. Ďalšie hry: Oliver Twist, Sweet Charity, Každý má svojho Leona, Čo zostalo z lásky a i.

4.7.

1930 - v Prievidzi sa narodil filmový režisér Štefan Uher. Autor dokumentárnych filmov Učiteľka, Ľudia pod Vihorlatom, Bolo raz jedno priateľstvo a hraných filmov Slnko v sieti, Organ, Kosenie Jastrabej lúky, Pásla kone na betóne, Správca skanzenu. Jeho filmy svojou poetikou znamenali zásadný prelom v československej filmovej tvorbe a v 60. rokoch predznamenali nástup československej novej vlny. Zomrel 29. marca 1993 v Bratislave.

4.7.

1934 - v Sallanches, Francúzsko, zomrela Marie Curieová Skłodowská, francúzska fyzička a chemička poľského pôvodu. Zaviedla pojem rádioaktivity pre jadrové žiarenie. S manželom P. Curie objavili prvky polónium a rádium (1898). Nositeľka Nobelovej ceny za fyziku (1903) za výskum prirodzenej rádioaktivity objavenej A. Becquerelom a Nobelovej ceny za chémiu (1911) za objav polónia a izoláciu rádia, výskum jeho vlastností a zlúčenín. Narodila sa 7. novembra 1867 vo Varšave.

4.7.

1935 - v Novom Meste nad Váhom zomrel 7.ius Bodnár, kňaz, spisovateľ, pedagóg, regionálny a cirkevný historik. Pôsobil na rôznych cirkevných a pedagogických postoch. Bol poslancom SNR, členom výboru Matice slovenskej a Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Jeho výskumná činnosť sa orientovala na folkloristiku a náboženskú oblasť. Spracúval históriu obcí, kde ako kňaz pôsobil. Väčší etnografický dosah má najmä jeho monografický zborník Myjava. Zaoberal sa biografiami osobností národného života. Redakčne pripravil na vydanie množstvo titulov najmä pre deti a mládež, redigoval tiež viaceré významné periodiká (Stráž na Sione, Slobodný Slovák...). Narodil sa roku 1879 v Uderinej.

4.7.

1944 - v Liptovskom Mikuláši sa narodil básnik Ivan Laučík. Povolaním učiteľ, spolu s básnikmi Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom patril do známej básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa v r. 1963 sformovala v mesačníku Mladá tvorba. Debutoval básňami uverejnenými v Mladej tvorbe a knižnou prvotinou Pohyblivý v pohyblivom. Ďalšie zbierky: Sme príbuzní na začiatku, Na prahu počuteľnosti, Vzdušnou čiarou. V r. 1990 bol poslancom za Verejnosť proti násiliu, neskôr riaditeľ okresnej školskej správy a učiteľ na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Zomrel 12. mája 2004.

4.7.

1945 - v Prahe zomrel slovenský maliar Cyprián Majerník, vedúca osobnosť Generácie 1909. Absolvent Akadémie výtvarných umení v Prahe, člen Umeleckej besedy v Prahe. Počas pobytu v Paríži mala naňho vplyv Parížska škola a fauvizmus, neskôr jeho dielo ovplyvnila vojna a nevyliečiteľná choroba. Narodil sa 24. novembra 1909 vo Veľkých Kostoľanoch.

4.7.

1950 - prvýkrát začalo vysielať Rádio Slobodná Európa.