Udalosti / Meniny

2.7.

1271 - uhorský kráľ Štefan V. a český kráľ Otakar II. uzavreli Bratislavský mier. Uhorský kráľ sa vzdal nárokov na Štajersko, Korutánsko a Kransko a Otakar II. vrátil Štefanovi V. všetky dobyté územia, ktoré získal na vojnovej výprave do Uhorska r. 1271.

2.7.

1778 - zomrel Jean Jacques Rousseau, francúzsky osvietenský filozof, spisovateľ, jeden z najvplyvnejších mysliteľov v dejinách ľudstva. Priekopník rovnosti a občianskych slobôd. Tvrdil, že ľudia sa rodia ako slobodní a rovnoprávni a že spravodlivý štát musí chrániť dôstojnosť všetkých občanov bez ohľadu na ich pôvod a postavenie. Jeho filozofia a túžba po slobode, rovnosti a bratstve inšpirovali revolucionárov. V r. 1794 previezli jeho pozostatky do parížskeho Panteónu. Diela: Rozprava o vedách a umeniach, Rozprava o nerovnosti, O spoločenskej zmluve, Emil, čiže o výchove a Nová Heloisa. Narodil sa 28. júna 1712.

2.7.

1920 - v Košiciach začalo svoju činnosť Východoslovenské národné divadlo.

2.7.

1928 - v Bratislave sa narodila etnografka a výtvarná fotografka Ester Plicková. Pracovala v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, v Národopisnom ústave SAV v Bratislave. Zameraná na ľudovú keramiku, hrnčiarstvo i banícky výtvarný prejav. Autorka publikácií Pozdišovské hrnčiarstvo, Maľované salaše a fotografických kníh Banská Štiavnica, Dunaj v Československu, Jadran. Dcéra známeho odborníka na históriu Bratislavy Vladimíra Plicku a neter folkloristu, filmára a fotografa slovenských reálií Karla Plicku.

2.7.

1933 - v Bratislave sa narodila choreografka Helena Jurasovová-Blahová. Bola tanečnicou vo VUS-e, učila na ľudových školách umenia, pracovala v Osvetovom ústave a v Dome pionierov a mládeže v Bratislave, kde na jar 1968 založila detský folklórny súbor Vienok. Súbor získal množstvo ocenení, jeho členovia pôsobili aj na doskách Slovenského národného divadla - v opere (napr. Bohéma, Trubadúr, Predaná nevesta, Líška Bystrouška) aj činoherných predstaveniach (napr. Ženský zákon). Vienok absolvoval množstvo zahraničných zájazdov, napríklad vo Fínsku, Turecku, Švajčiarsku, Chorvátsku, Taliansku, Anglicku a Kanade. V r. 1984-90 bola pedagogičkou na VŠMU v Bratislave, externe spolupracuje so SND a televíziou. V práci s folklórnym materiálom sa zameriava na región Záhorie. Dcéra opernej speváčky Heleny Bartošovej a operného speváka Janka Blaha.

2.7.

1961 - v meste Ketchum, Idaho, americký spisovateľ Ernest Hemingway spáchal samovraždu. Pôvodne bol novinárom a ako reportér v Kansas City Star sa v r. 1918 pripojil k ambulantnej jednotke vo Francúzsku, neskôr až do konca 1. sv. vojny, žil v Taliansku. Bol prvým Američanom zraneným na talianskom fronte. Od r. 1920 zahraničný spravodajca Toronto Star Weekly. Cestoval po Afrike, Európe, zúčastnil sa v občianskej vojne v Španielsku. Románom Fiesta (1926), sa stal hovorcom tzv.stratenej generácie, vojnou poznamenaných, rozčarovaných Američanov, hľadajúcich útočisko hlavne v Paríži. Ďalšie diela: Zbohom zbraniam, Zelené pahorky africké, Snehy Kilimandžára, Komu zvonia do hrobu hrana. Novela Starec a more, za ktorú získal Nobelovu cenu (1954), je podobenstvom o večnom zápase človeka s prírodou. K autorovmu rozsiahlemu dielu patria romány Cez rieky a pod stromy, Mať a nemať, Ostrovy uprostred prúdu, kniha 49 poviedok a spomienkový román Pohyblivý sviatok. Narodil sa 21. 7.a 1899 v Oak Park, Illinois.

2.7.

1977 - v Lausanne vo Švajčiarsku zomrel Vladimír Vladimírovič Nabokov, ruský spisovateľ, jeden z najlepších spisovateľov 20. stor. Pochádzal z aristokratickej rodiny, ktorá od r. 1919 žila v zahraničí (Nemecko, Československo) a po r. 1937 so svojou rodinou (manželka bola Židovka) utiekol do USA. Po rusky písal pod pseudonymom Sirin prózy Mášenka, Lužinova obrana, Smiech v tme, Pozvanie na popravu, Talent, po anglicky, v USA, romány, z ktorých je najznámejším škandálny príbeh Lolita o vzťahu spisovateľa Humberta Humberta a jeho dvanásťročnej nevlastnej dcéry. Román zabezpečil Nabokovovi celosvetovú popularitu, dočkal sa dvoch sfilmovaní. Narodil sa 23. apríla 1899 v Petrohrade.

2.7.

1983 - v Bratislave zomrel skladateľ a dirigent Bartolomej Urbanec. Autor skladieb štylizovaného folklóru pre SĽUK a Lúčnicu, opier: Tanec nad plačom a Majster Pavol, symfonických básní a oratórií. Písal scénickú hudbu k rozhlasovým hrám a krátkometrážnym filmom. V r. 1955-56 riaditeľ Novej scény v Bratislave, v r. 1957-59 tajomník Zväzu slovenských skladateľov. Narodil sa 12. novembra 1918 v Krompachoch.

2.7.

1995 - v Prahe zomrel český dirigent Zdeněk Košler. Pôsobil pri mnohých operných a symfonických orchestroch, tiež v zahraničí - New York, Berlín. Bol umeleckým šéfom a dirigentom opery Národného divadla v Prahe, kde uviedol Smetanov cyklus. Stály hosť Slovenskej filharmónie a koncertných pódií v Európe, USA i Japonsku. Narodil sa 25. marca 1928 v Prahe.

2.7.

1996 - v Prahe zomrel český bábkoherec Miloš Kirschner. Desaťročia pracoval v pražskom Divadle Spejbla a Hurvínka, kde okrem interpretovania oboch svetoznámych postavičiek pôsobil tiež ako riaditeľ a autor bábkových hier. Hry: Šestý den je sobota, Srdeční metamorfózy, Amorosiáda a i. Divadlo často hosťovalo v zahraničí a preslávilo sa tým, že jeho predstavitelia si naštudovali hry v jazyku danej krajiny. Narodil sa 16. marca 1927 v Prahe.