Udalosti / Meniny

29.8.

886 - zomrel Basileios I, byzantský cisár (* okolo 812)

29.8.

1261 - Urban IV. sa stáva pápežom posledný, ktorý nebol predtým kardinálom

29.8.

1526 - pri maďarskom meste Moháč sa odohrala rozhodujúca bitka medzi uhorskou a osmanskou armádou, v ktorej uhorské vojská pod vedením kráľa Ľudovíta II. Jagelovského utrpeli zdrvujúcu porážku tureckým vojskom Süleymana I.. Bitka znamenala začiatok vyše 150-ročného tureckého panstva v strednej Európe. Ľudovít II. Jagelovský zahynul na úteku.

29.8.

1533 - vládca Inkov Atahualpa bol popravený španielskymi conquistadormi

29.8.

1619 - narodil sa Jean-Baptiste Colbert francúzsky ekonóm a politik († 1683)

29.8.

1632 - narodil sa anglický filozof John Locke († 1704)

29.8.

1749 - v Bratislave zomrel polyhistor Matej Bel slovenský polyhistor, encyklopedista, filozof a pedagóg, jeden zo zakladateľov modernej vlastivedy. Filozofiu a teológiu študoval v Halle, bol rektorom školy v Klosterbergu, rektorom evanj. gymnázia v Banskej Bystrici a v Bratislave a farárom v Bratislave. Robil historický a zemepisný výskum Uhorska, autor spisu Hungariae antiquae et novae prodromus - Posol starého a nového Uhorska a štyroch zväzkov nedokončeného diela Notitia Hungariae novae historico-geografica - Historické a zemepisné vedomosti o novom Uhorsku. Inicioval vznik týždenníka Nova Posoniensia, bol uznávaným vedcom, členom vedeckých spoločností vo viacerých mestách v Európe. Autor jazykových učebníc, podporoval štvorjazyčnosť v Uhorsku. Narodil sa 24. marca 1684 v Očovej.

29.8.

1756 - narodil sa Jan Śniadecki poľský matematik, filozof a astronóm († 1830)

29.8.

1756 - pruský kráľ Fridrich II. Veľký vpadol do Saska, čím sa začala sedemročná vojna

29.8.

1799 - zomrel Pius VI, pápež (* 1717)

29.8.

1810 - narodil sa Jaime Luciano Balmes španielsky filozof († 1848)

29.8.

1842 - narodil sa Karl Millöcker rakúsky operetný skladateľ († 1899)

29.8.

1862 - narodil sa Maurice Maeterlinck belgický básnik a dramatik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru († 1949)

29.8.

1864 - astronóm William Huggins určil chemické zloženie pozorovanej hmloviny

29.8.

1866 - narodil sa Kornel Stodola slovenský politik a národohospodár († 1946)

29.8.

1881 - narodil sa František Novotný český klasický filológ († 1964)

29.8.

1890 - vo Štvrtku na Ostrove sa narodil maliar Maximilián Schurmann Po štúdiách vo Viedni pracoval v Paríži. V r. 1925-31 viedol súkromnú maliarsku školu v Nitre a neskôr sa natrvalo usadil v Bratislave, kde otvoril súkromnú maliarsku školu. Profesor kreslenia na SVŠT, neskôr slobodný umelec. Zomrel 24. marca 1960 v Bratislave.

29.8.

1915 - narodila sa Ingrid Bergman švédska herečka († 1982)

29.8.

1932 - v Bratislave sa narodil architekt Stanislav Talaš V Bratislave projektoval kúpalisko Zlaté piesky, budovu Štátneho meteorologického ústavu. Spoluautor projektu slovenskej koliby na EXPO ´67 v Montreale. Nositeľ Ceny Dušana Jurkoviča.

29.8.

1936 - narodil sa John McCain americký politik

29.8.

1940 - zomrel Jevhen Petruševič, ukrajinský politik (* 1863)

29.8.

1944 - vypuklo Slovenské národné povstanie (SNP), vyvrcholenie protifašistického boja na Slovensku. Základom bola povstalecká armáda, vedená generálom J. Golianom a generálom R. Viestom, a partizánske jednotky. Riadenie povstania prevzala Slovenská národná rada so sídlom v Banskej Bystrici. SNP bolo potlačené nemeckými jednotkami, ale malo zásadný význam pri obnove ČSR.

29.8.

1948 - narodil sa Pál Keszegh, slovenský politik

29.8.

1958 - narodil sa Michael Jackson americký spevák

29.8.

1959 - narodila sa Rebecca De Mornay americká herečka

29.8.

1966 - posledný koncert skupiny The Beatles (San Francisco)

29.8.

1967 - narodil sa Róbert Letz, slovenský historik

29.8.

1969 - narodil sa Milan Jagnešák slovenský bobista

29.8.

1969 - narodila sa Lucero, mexická herečka a speváčka

29.8.

1970 - narodil sa Saša Gedeon český filmový a televízny režisér

29.8.

1972 - narodil sa Martin Miklík, slovenský hokejista

29.8.

1972 - v Bratislave slávnostne odovzdali do prevádzky visutý Most Slovenského národného povstania. Autormi sú Ing. arch. J. Lacko a Ing. A. Tesár, jeho dĺžka je 431, 8 m.

29.8.

1975 - z hviezdy v súhvezdí Labuť vznikla nova ktorá sa na chvíľu stala štvrtou najjasnejšou hviezdou na oblohe

29.8.

1981 - narodil sa Martin Erat český hokejista

29.8.

1982 - zomrela Ingrid Bergman švédska herečka (* 1915)

29.8.

1987 - zomrel Lee Marvin americký herec (* 1924)

29.8.

2003 - zomrel Horace Welcome Babcock, americký astronóm (* 1912)

29.8.

2006 - zomrel Štefan Blaho slovenský hokejista (* 1985)

29.8.

2007 - zomrel Pierre Messmer, francúzsky premiér (* 1916)