Udalosti / Meniny

10.8.

258 - zomrel svätý Vavrinec kresťanský mučeník

10.8.

1397 - narodil sa Albrecht II, uhorský, český, nemecký kráľ a rakúsky vojvoda († 1439)

10.8.

1555 - sa v Nedožeroch - Brezanoch narodil humanistický vzdelanec, jazykovedec, pedagóg Benedikt Vavrinec z Nedožier Študoval filozofiu a teológiu v Prahe. Pôsobil ako učiteľ a hodnostár viacerých významných škôl. Zaoberal sa reorganizáciou školstva a výučby, navrhol učebné osnovy podľa dostupných poznatkov z psychológie. Jeho jazykovedné dielo vyvrcholilo vydaním prvej systematickej gramatiky českého jazyka (1603), ktorá ovplyvnila ďalšie normovanie češtiny. Bol rovnako vynikajúcim matematikom, básnikom a hudobníkom. Zomrel roku 1615 v Prahe.

10.8.

1675 - Karol II. položil základný kameň Kráľovského observatória v Greenwichi

10.8.

1759 - zomrel Ferdinand VI, španielsky kráľ

10.8.

1821 - štát Missouri sa stal 24. štátom USA

10.8.

1822 - v Hornom Záturčí sa narodil Ján Kalinčiak slovenský spisovateľ a básnik, literárny kritik, tvorca romantickej prózy, spolupracovník Ľudovíta Štúra. Patril medzi prvých spisovateľov, ktorí začali písať spisovnou slovenčinou. Jeho najvýznamnejším dielom je humoristicky ladená próza Reštavrácia. Ďalšie diela: Mních, Milkov hrob, Serbianka, Púť lásky, Bozkovci, Mládenec slovenský. Zomrel 16. júna 1871 v Martine.

10.8.

1843 - zomrel Jakob Friedrich Fries, nemecký filozof

10.8.

1848 - zomrel Otto Lilienthal, nemecký priekopník letectva

10.8.

1873 - zomrel Peter Kellner-Hostinský slovenský spisovateľ, novinár, filozof, historik a redaktor (* 1823)

10.8.

1874 - narodil sa Herbert Hoover 31. prezident USA

10.8.

1895 - zomrel Ernst Felix Immanuel Hoppe-Seyler nemecký fyziológ a chemik

10.8.

1898 - narodil sa Tadeusz Dołęga-Mostowicz poľský spisovateľ († 1939)

10.8.

1912 - narodil sa Jorge Amado brazílsky spisovateľ

10.8.

1913 - narodil sa Wolfgang Paul nemecký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny

10.8.

1919 - narodil sa Emerich Coreth rakúsky filozof

10.8.

1920 - Osmanská ríša a dohodové mocnosti podpísali vo francúzskom Sevres mierovú zmluvu. Skončila sa nadvláda Osmanskej ríše na Blízkom východe a na Balkáne.

10.8.

1922 - v Klenovci sa narodil prozaik, kultúrny a politický činiteľ Vladimír Mináč Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas vojny bol väznený v koncentračných táboroch a po vojne pracoval ako novinár. V r. 1974-90 bol predsedom Matice slovenskej. Po novembri 1989 bol poslancom SNR za KSS a SDĽ. Vo svojom prvom románe Smrť chodí po horách zachytil skúsenosti zo SNP. Pokračovaním je román Včera a zajtra. Ďalej napísal román Modré vlny, zbierku poviedok Na rozhraní a za vrchol jeho tvorby je považovaná trilógia: Generácia - Dlhý čas čakania, Živí a mŕtvi, Zvony zvonia na deň o spoločenských pomeroch na Slovensku v období vojny, SNP a prvých povojnových rokov. Napísal tiež satirický román Výrobca šťastia, knihy poviedok Tmavý kút, Záznamy, eseje: Dúchanie do pahrieb, Zobrané spisy J. M. Hurbana. Zomrel 25. októbra 1996 v Bratislave.

10.8.

1925 - sa v obci Veľké Rovné narodil prozaik Vladimír Ferko Redakčne pôsobil najmä v periodikách Smena, Nové slovo a Smena na nedeľu. Je považovaný za zakladateľskú osobnosť literatúry faktu na Slovensku. Zároveň je autorom kníh pre deti a mládež, kde sa snažil pútavou formou priblížiť mladým čitateľom poznatky z rôznych oblastí. Debutoval cestopisnými reportážami, publicistickou tvorbou, neskôr sa venoval aj esejistike. Vrcholom jeho literatúry faktu sú diela Kniha o Slovensku a Svetom, moje, svetom. K téme drotárstva sa vrátil v úspešnom románe Ako divé husi, ktorý napísal spolu so synom Andrejom a ktorý bol aj sfilmovaný. Je autorom modernej vlastivedy pre deti Slovensko, moja vlasť, ale aj množstva rozprávok a ďalších umeleckých próz. Medzi jeho najznámejšie diela patria dobrodružný chlapčenský román Červený delfín a zbierky poviedok Konopný kríž, Čertovo rebro. Román o osudoch drotárskej dynastie Ako divé husi, ktorý napísal spolu so synom Andrejom, bol sfilmovaný ako televízny seriál. Profesiu drotárstva predstavil v knihe Svetom, moje svetom. Venoval sa aj faktografickej literatúre: Kniha o Slovensku, Zlatá kniha Slovenska, Slovensko - moja vlasť. Zomrel 24. októbra 2002 v Bratislave.

10.8.

1925 - narodil sa Bohuslav Chňoupek slovenský politik, diplomat a publicista († 2004)

10.8.

1932 - narodil sa český spisovateľ Vladimír Páral V súčasnosti jeden z najúspešnejších českých autorov. Napísal napr. diela: Soukromá vichřice, Milenci a vrazi, Profesionální žena, Mladý muž bílá velryba, Radost až do rána, Muka obraznosti.

10.8.

1932 - narodil sa český spisovateľ, humorista Miloslav Švandrlík ktorý používal tiež pseudonym Rudolf Kefalín. Autor obľúbenej knihy Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky z prostredia socialistickej armády, na ktorú nadviazal mnohými pokračovaniami.

10.8.

1935 - narodil sa Gia Kančeli gruzínsky hudobný skladateľ

10.8.

1947 - narodil sa Ian Anderson škótsky rockový hudobník (Jethro Tull)

10.8.

1948 - narodil sa László Nagy slovenský politik

10.8.

1948 - narodil sa Samuel Zubo slovenský politik

10.8.

1955 - narodila sa Ľubica Blaškovičová slovenská filmová a divadelná herečka

10.8.

1960 - narodil sa Antonio Banderas španielsky herec

10.8.

1966 - štart prvej americkej umelej družice Mesiaca, sondy Lunar Orbiter 1

10.8.

1968 - narodil sa Miroslav Mosnár slovenský hokejista

10.8.

1974 - narodil sa Miroslav Šimonovič slovenský hokejový brankár

10.8.

2003 - Jurij Ivanovič Malenčenko sa stal prvým človekom, ktorý sa oženil počas pobytu vo vesmíre

10.8.

2006 - zomrel akademický maliar Igor Rumanský Vyštudoval VŠVU, oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. V. Hložníka. Venoval sa grafike a známkovej tvorbe. Narodil sa 10. marca 1946