Udalosti / Meniny

14.8.

1740 - narodil sa Pius VII, pápež

14.8.

1777 - narodil sa dánsky fyzik Hans Christian Oersted objaviteľ elektromagnetizmu. Profesor fyziky a chémie na univerzite v Kodani, riaditeľ kodanskej polytechniky. Popularizátor vedy, založil Spoločnosť pre šírenie vedeckého poznania medzi obyvateľstvom. Zomrel 9. marca 1851.

14.8.

1866 - v Turčianskych Tepliciach zomrel evanjelický kňaz, spisovateľ Karol Kuzmány Bol farárom vo Zvolene a v r. 1832-49 v Banskej Bystrici, kde tiež vydával časopis Hronka. Neskôr bol profesorom teológie vo Viedni a od r. 1860 superintendentom evanj. cirkvi v Banskej Bystrici. V r. 1863 sa stal prvým podpredsedom Matice slovenskej a zaslúžil sa tiež o založenie slovenského gymnázia v Martine. Autor eposu Běla, románu vo forme listov Ladislav i cirkevných spisov. Skladal hymnické piesne, napr.: Kto za pravdu horí. Narodil sa 16. novembra 1806 v Brezne.

14.8.

1867 - narodil sa anglický prozaik a dramatik John Galsworthy. Vo svojej tvorbe zaznamenal osudy vyššej vrstvy na prelome 19. a 20. storočia, na konci tzv. viktoriánskeho obdobia. Romány: Ostrov pokrytcov, Patricij, trilógie: Sága rodu Forsytovcov a Moderná komédia. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1932). Zomrel 31. januára 1933.

14.8.

1908 - zomrel Friedrich Paulsen nemecký filozof

14.8.

1919 - v Krupine sa narodil literárny historik a publicista Juraj Špitzer Pre židovský pôvod bol počas 2. sv. vojny v koncentračnom tábore. Šéfredaktor Kultúrneho života, tajomník Zväzu čs. spisovateľov, po r. 1969 mal zákaz publikovať. Autor noviel Biele oblaky, Patrím k vám, Letná nedeľa. Napísal scenáre k filmom Posledný návrat, Zaprášené histórie a svedectvo o koncentračnom tábore Nováky Nechcel som byť Žid. Po jeho smrti vyšiel súbor kníh Svitá, až keď je celkom tma. Zomrel 11. októbra 1995 v Bratislave.

14.8.

1925 - narodil sa Václav Bumba, český astronóm

14.8.

1926 - narodil sa René Goscinny, francúzsky humorista, spoluautor komixu Asterix

14.8.

1926 - v Bánovciach nad Bebravou sa narodila operná speváčka mezzosopranistka Oľga Hanáková. Dlhoročná sólistka opery SND, koncertne účinkovala so Slovenskou filharmóniou. Zomrela 25. septembra 1991 v Bratislave.

14.8.

1927 - v Nitre sa narodil dramatik Ján Kákoš. Pracoval v Čs. štátnom filme, Čs. rozhlase v Bratislave, na Novej scéne a v r. 1970-87 bol riaditeľom Slovenského národného divadla (SND). Začínal ako rozhlasový dramatik. V činohre mali úspech jeho hry Na každej ceste križovatka, Mohérový pléd, Dom pre najmladšieho syna a Pred brieždením. Zaoberal sa tiež adaptáciou diel slovenských klasikov a ľudových rozprávok pre divadlo. Zomrel 11. septembra 1996 v Bratislave.

14.8.

1928 - narodila sa Lina Wertmüller, talianska filmová režisérka

14.8.

1932 - v Báčskom Petrovci založili Maticu slovenskú v Juhoslávii. Táto inštitúcia Slovákov žijúcich vo Vojvodine mala ľudovýchovný, národohospodársky, literárny, historicko-muzeálny, národopisný a školský odbor. Spolupracovala s Maticou srbskou v Novom Sade a Maticou slovenskou v Martine. V r. 1948 zanikla a v r. 1990 bola jej činnosť obnovená.

14.8.

1933 - narodil sa Eduard Kojnok slovenský rímskokatolícky biskup

14.8.

1941 - zomrel Paul Sabatier, francúzsky chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu

14.8.

1941 - zomrel Maximilian Kolbe poľský františkán zavraždený v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau

14.8.

1943 - narodil sa Jon Andrew McBride americký astronaut

14.8.

1945 - narodil sa Wim Wenders nemecký režisér

14.8.

1945 - vo Svätom Jakube (dnes časť B. Bystrice) sa narodil filmový a televízny režisér Miloslav Luther Pôsobil v televízii v Bratislave, kde nakrúcal adaptácie literárnych diel: Mário a kúzelník, Nebezpečné známosti. Režisér filmov: Život bez konca, Kráľ Drozdia brada, Zabudnite na Mozarta, Mahuliena, zlatá panna, Štek, Anjel milosrdenstva. Televízny seriál Lekár umierajúceho času spracoval do filmovej verzie Svedok umierajúceho času. Nakrútil tiež seriály Koniec veľkých prázdnin a Útěk do Budína.

14.8.

1947 - založenie štátu Pakistan

14.8.

1952 - narodil sa Mark Charles Lee americký astronaut

14.8.

1956 - v Berlíne zomrel nemecký spisovateľ, dramatik a režisér Bertholt Brecht. So svojou ženou Helenou Weigelovou založil po vojne v Berlíne (bývalá NDR) divadlo Berliner Ensemble. Tvorca epického divadla, o ktorom napísal teoretickú štúdiu O divadelnom umení. Najvýznamnejšie hry: Opera za tri groše, Matka, Matka Kuráž a jej deti, Život Galileiho. Autor zbierky básní Domáca postila, poviedok Kalendárové historky a Historky o pánovi Keunerovi. Narodil sa 10. februára 1898 v Augsburgu.

14.8.

1958 - v Arcouest zomrel francúzsky fyzik a chemik Jean Frédéric Joliot-Curie Zaoberal sa jadrovou fyzikou, spolu s manželkou Irene Joliotovou-Curieovou objavili umelú rádioaktivitu, za čo im udelili v r. 1935 Nobelovu cenu za fyziku za syntézu nových rádioaktívnych prvkov. Bol tiež mierovým aktivistom, v r. 1950-58 predseda Svetovej rady mieru. Narodil sa 19. marca 1900 v Paríži.

14.8.

1959 - narodila sa Marcia Gay Harden americká herečka

14.8.

1960 - narodila sa Sarah Brightman anglická sopranistka

14.8.

1965 - narodila sa Emmanuelle Béart francúzska herečka

14.8.

1966 - narodila sa Halle Berry americká herečka

14.8.

1966 - kozmická sonda Lunar Orbiter 1 začala obiehať okolo Mesiaca

14.8.

1968 - narodila sa Catherine Bell americká herečka (JAG - Vojenská generálna prokuratúra)

14.8.

1971 - Bahrajn vyhlásil nezávislosť

14.8.

1984 - narodil sa Robin Söderling švédsky tenista

14.8.

1988 - zomrel Enzo Ferrari, taliansky automobilový pretekár, zakladateľ firmy Ferrari

14.8.

1988 - zomrel Czesław Miłosz poľský spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny

14.8.

1989 - v Bratislave zomrela choreografka Oľga Chodáková zakladateľka, vedúca a choreografka národopisnej skupiny Živena, z ktorej vznikla neskôr Lúčnica. Bola režisérkou redakcie hudobného vysielania v STV. Narodila sa 25. decembra 1920 v Bratislave.

14.8.

1991 - zomrel Ludwig Landgrebe nemecký filozof

14.8.

1994 - bol dolapený venezuelsky terorista Iljch Ramírez Sánchez prezývaný Carlos, alias Šakal

14.8.

2006 - zomrel Štefan Sandtner slovenský spisovateľ