Udalosti / Meniny

15.8.

388 - zomrel Šápúr III, perzský veľkokráľ

15.8.

1038 - zomrel zakladateľ uhorského štátu Štefan I, prvý uhorský kráľ, od r. 1000. Rozšíril územie Uhorska, zlomil moc kmeňových náčelníkov, opanoval Nitriansko a časť Sedmohradska, položil základy latinskej cirkevnej organizácie v Uhorsku a založil ostrihomské arcibiskupstvo. V r. 1083 bol svätorečený. Narodil sa približne v r. 975.

15.8.

1057 - zomrel Macbeth, škótsky kráľ

15.8.

1118 - zomrel Alexios I. Komnenos, byzantský cisár

15.8.

1195 - narodil sa Anton z Padovy katolícky svätec

15.8.

1464 - zomrel Pius II, pápež

15.8.

1773 - narodil sa Juraj Rohoň slovenský spisovateľ a evanjelický kňaz

15.8.

1837 - narodil sa Štefan Farbaky slovenský matematik, fyzik a pedagóg

15.8.

1855 - sa vo Varíne narodil kňaz, národný činovník Jozef Martinček V obciach svojho kňazského pôsobenia sa usiloval o všestranné pozdvihnutie ľudu, rozširoval slovenskú tlač a osvetu. Za túto činnosť ho uhorské orgány obvinili z panslavizmu, pričom jeho postavenie sa ešte zhoršilo potom, čo kandidoval do uhorského snemu. Roku 1904 emigroval do USA. Tu pokračoval vo svojich aktivitách, stál pri zrode viacerých slovenských farností, spoluzakladal slovenské osady i Slovenskú ligu v Amerike. Bol signatárom Memoranda z roku 1914. Bol literárne a publicisticky činný, krajanský život podporoval aj materiálne. Zomrel roku 1937 v Syracuse.

15.8.

1872 - narodil sa Sri Aurobindo indický filozof, predstaviteľ moderného hinduizmu

15.8.

1892 - narodil sa Louis de Broglie francúzsky fyzik, nositeľ Nobelovej ceny

15.8.

1893 - narodil sa Leslie Comrie, novozélandský astronóm a pionier výpočtovej techniky († 1950)

15.8.

1902 - narodil sa Adolf Hoffmeister, český spisovateľ, publicista, dramatik, výtvarník a karikaturista

15.8.

1914 - dokončili Panamský prieplav, umelý prieplav spájajúci Atlantický a Tichý oceán, ktorý začali stavať Francúzi na konci 19. storočia a dokončili ho USA. Jeho dĺžka je 81 kilometrov, z toho 65 po súši, šírka 150 až 305 metrov a maximálna hĺbka 13,7 metra. Každoročne cez Panamský prieplav prejde asi 14 000 lodí.

15.8.

1919 - vo Veľkej Poľane sa narodil výtvarník Orest Dubay st. Študoval na Oddelení kreslenia a maľovania pri SVŠT v Bratislave, bol členom SVU 29. 8.a, Bloku slovenských výtvarných umelcov a českého spolku grafikov Hollar. Dlhoročný pedagóg na VŠVU v Bratislave. Venoval sa maľbe a figurálnemu sochárstvu, neskôr sa sústredil najmä na grafiku - voľnú i grafické cykly: Do hôr, Bratská pomoc, Nová jar, Čierne na bielom, Ľudia, Stromy, Etudy a i. Výtvarnej tvorbe sa venuje i jeho syn Orest Dubay ml. Zomrel 2. februára 2005.

15.8.

1920 - v Dolných Plachtinciach sa narodil herec Ctibor Filčík ktorý patril k najvšestrannejším umelcom slovenského divadelníctva. V r. 1944-48 bol členom Slovenského komorného divadla v Martine, v r. 1948 dostal angažmán v bratislavskej Novej scéne a v r. 1951 sa stal doživotne členom Činohry Slovenského národného divadla. Spolupracoval s režisérom Jozefom Budským. Najvýznamnejšie postavy vytvoril v inscenáciách: Čechov - Ujo Váňa, Shakespeare - Rómeo a Júlia, Tolstoj - Vojna a mier, Schiller - Zbojníci, Karvaš - Polnočná omša. Poslednou úlohou, ktorú stvárnil bola postava starého umierajúceho herca v hre Garderobier. Učil na Vysokej škole múzických umení. Bol tiež vynikajúcim filmovým a televíznym hercom, tvoril pre rozhlas, nezabudnuteľný je jeho Osmijanko, s ktorým zaspávali mnohé generácie detí. Zomrel 21. novembra 1986 v Bratislave.

15.8.

1928 - narodil sa dirigent Mgr. Art Zdeňek Macháček, dirigent, hudobný skladateľ, pedagóg, zaslúžilý umelec, zakladateľ slovenského spevoherného divadla.

15.8.

1944 - narodila sa Sylvie Vartan francúzska popová speváčka

15.8.

1945 - Kórea získala nezávislosť od Japonska

15.8.

1945 - narodil sa Alain Juppé francúzsky politik, premiér v rokoch 1995-1997.

15.8.

1945 - narodil sa Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda hinduistický guru

15.8.

1947 - narodil sa Manley Lanier Carter, americký astronaut

15.8.

1947 - vyhlásili nezávislosť britskej korunnej kolónie India. Skončilo sa 347 rokov korunnej nadvlády. India sa rozdelila na dve časti - hinduistickú Indiu a moslimský Pakistan, čo sa neobišlo bez krvavých zrážok.

15.8.

1950 - narodila sa Anne anglická kráľovská pricezná

15.8.

1951 - narodil sa herec Marián Zednikovič Po ukončení štúdia na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave začínal v trnavskom Divadle pre deti a mládež. V roku 1980 prešiel na bratislavskú Novú scénu a neskôr bol jedným zo zakladajúcich členov Divadla Astorka Korzo '90, kde vytvoril množstvo vynikajúcich postáv. V roku 1996 získal cenu DOSKY za najlepší mužský herecký výkon v hre Ujo Váňa, kde hral Vojnického. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu a z filmov, napr.: Zbohom, sladké driemoty, Kára plná bolesti, Utekajme, už ide!, Orbis Pictus. Nezabudnuteľná je jeho postava Lorda Nortona v rozhlasovom sitcome Lord Norton a jeho sluha James. Zomrel na rakovinu lymfatických uzlín 5. mája 2007.

15.8.

1959 - narodil sa Scott Douglas Altman americký astronaut

15.8.

1960 - Kongo získalo nezávislosť od Francúzska

15.8.

1963 - narodil sa Alejandro González Inárritu, mexický režisér (Amores Perros - Láska je kurva)

15.8.

1967 - zomrel René Magritte belgický surrealistický maliar

15.8.

1968 - narodila sa politička Monika Flašíková-Beňová V r. 2000-2003 študovala medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spoluzakladateľka strany Smer, v r. 2000-2004 jej podpredsedníčka. Poslankyňou NR SR za stranu Smer bola v r. 2002-2004. V 8.e 2004 ju zvolili za poslankyňu Európskeho parlamentu, kde pôsobí v Socialistickej skupine a je členkou Výboru pre zahraničné záležitosti. Od r. 2005 tiež podpredsedníčka bratislavského VÚC.

15.8.

1969 - začal sa festival vo Woodstocku

15.8.

1972 - narodil sa Ben Affleck americký herec

15.8.

1975 - narodil sa Brendan Morrison, kanadský reprezentant v ľadovom hokeji

15.8.

1977 - narodil sa Martin Biron, kanadský reprezentant v ľadovom hokeji

15.8.

1982 - narodil sa Peter Frühauf slovenský hokejista

15.8.

2008 - vo veku 74 rokov zomrel bývalý minister vnútra a ex-riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ladislav Pittner Narodil sa 18. mája 1934 v Malackách, kde študoval aj na gymnáziu. V rokoch 1951-1953 ho uväznili za údajnú protištátnu činnosť a špionáž v súvislosti s tzv. Katolíckou akciou. Po prepustení z väzenia pracoval od 8.a 1953 do novembra 1967 v n. p. Tatra-Regena Bratislava najprv ako robotník, v ostatných rokoch ako vedúci ekonomického úseku. V roku 1965 ukončil strednú školu a popri zamestaní študoval v rokoch 1966-70 na Vysokej škole ekonomickej (VŠE) smer ekonomicko-matematické výpočty. V roku 1975 obhájil vedeckú hodnosť kandidáta vied. V novembri 1967 začal pracovať v Ústave ekonomiky a organizácie stavebníctva (ÚEOS) Bratislava ako systémový programátor, neskôr ako samostatný vedecký pracovník v oblasti automatizácie riadenia. V roku 1990 Ladislava Pittnera vymenovali za námestníka riaditeľa Úradu na ochranu demokracie a ústavy Federálneho ministerstva vnútra v Prahe. Organizoval a vykonával spravodajskú činnosť odhaľujúcu nezákonný postup totalitného režimu proti veriacim a inak zmýšľajúcim občanom. Od vzniku Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) bol jeho aktívnym členom až do júla 1998, keď sa stal členom Slovenskej demokratickej koalície (SDK). V roku 1999 opäť vstúpil do KDH a využil inštitút dvojitého členstva SDK-KDH. Dňa 16. januára 2000 sa stal jedným z jedenástich signatárov, ktorí podpísali politickú deklaráciu o vzniku Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ). Dňa 14. februára 2000 sa v liste predsedovi KDH J.Čarnogurskému vzdal členstva v KDH. Od roku 2000 bol členom SDKÚ. Poslancom slovenského parlamentu bol krátko v roku 1990, potom od júna 1992 do marca 1994 a od novembra 1994 do septembra 1998. V rokoch 1994-1998 bol členom výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody. Ministrom vnútra SR bol Ladislav Pittner v období od novembra 1990 do apríla 1991, ďalej vo vláde Jána Čarnogurského (apríl 1991 -jún 1992), aj vo vláde Jozefa Moravčíka (marec-november 1994). Prezident SR Michal Kováč povýšil 25. 8.a 1994 Ladislava Pittnera do hodnosti generála Ministerstva vnútra SR. Ako minister vnútra pôsobil aj od októbra 1998 do 14. mája 2001, kedy abdikoval. Začal si uplatňovať svoj poslanecký mandát a od mája 2001 do 22. septembra 2002 bol poslancom NR SR a členom Ústavnoprávneho výboru NR SR. Od 27. júla 2001 do novembra 2003 bol Ladislav Pittner predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS). Prezident SR Rudolf Schuster na návrh vlády SR vymenoval Ladislava Pittnera 4. apríla 2003 za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Ďalší prezident Ivan Gašparovič ho z postu odvolal a na jeho miesto 27. júla 2006 vymenoval Jozefa Magalu.

15.8.

1769 - v Ajaccio na Korzike sa narodil Napoleon I. z rodu Bonaparte, úspešný vojenských vodca Veľkej francúzskej revolúcie v r. 1789, neskôr 1802 – 1804 samozvaný Prvý konzul Francúzskej republiky a v r. 1804 – 1815 samozvaný cisár. Po mnohých víťazstvách v celej Európe - porazil Talianov i Rakúšanov - podnikol úspešné ťaženie do Egypta. Po neúspešnom útoku na Rusko v r. 1812, bol porazený v r. 1813 pri Lipsku. V r. 1814 abdikoval, vypovedali ho na Elbu, odkiaľ v r. 1815 utiekol a bol opäť porazený pri Waterloo. Zomrel 5. mája 1821 v zajatí na ostrove sv. Heleny.