Udalosti / Meniny

30.6.

1861 - narodil sa britský biochemik sir Frederick Gowland Hopkins. Zakladateľ dynamickej biochémie. Nositeľ Nobelovej ceny (1929) spolu s Ch. Eijkmanom za objav vitamínu B. Zomrel 16. mája 1947.

30.6.

1885 - členovia zrušenej Matice slovenskej predložili Františkovi Jozefovi I. Prestolný prosbopis, ktorého cieľom bolo dosiahnuť obnovenie činnosti Matice. Panovník sa k prosbopisu nevyjadril a majetok Matice zhabal Uhorsko-krajinský slovenský vzdelávací spolok, ktorý plnil maďarizačné poslanie.

30.6.

1926 - narodil sa americký biochemik Paul Berg, autor spôsobu spojovania molekúl DNA pochádzajúcich z rôznych organizmov. Zakladateľ génového inžinierstva. Nositeľ Nobelovej ceny (1980) spolu s F. Sangerom a W. Gilbertom.

30.6.

1934 - noc dlhých nožov, vnútrostranícky puč vo vnútri Národnej socialistickej nemeckej robotníckej strany - NSDAP, pri ktorom boli vyvraždení odporcovia a konkurenti Adolfa Hitlera. Masakra viedla k upevneniu fašistickej diktatúry. Adolf Hitler oficiálne ohlásil smrť 77 ľudí, odhaduje sa však, že ich bolo najmenej 200.

30.6.

1944 - v Hlohovci sa narodil básnik a textár Ivan Štrpka [* 30.6.1944]. Spolu s Ivanom Laučíkom [* 4.7.1944, † 12.5.2004] a Petrom Repkom bol členom literárnej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa sformovala v r. 1963 v mesačníku Mladá tvorba a ktorá sa vyznačovala osobitou poetikou. Štrpka bol redaktorom Literárneho týždenníka, šéfredaktorom Kultúrneho života, neskôr Romboidu. Debutoval v Mladej tvorbe, jeho knižnou prvotinou bola zbierka Krátke detstvo kopijníkov. Ďalšie zbierky: Tristan tára, Teraz a iné ostrovy, Pred premenou, Správy z jablka, Všetko je v škrupine, Smrť matky, Bábky kratšie o hlavu, Bebé: jedna kríza, Hlasy a iné básne a i. Textársky spolupracoval s hudobníkom Dežom Ursinym. Texty vyšli knižne v publikácii Modrý vrch. Autor románu s autobiografickými motívmi Rukojemník.

30.6.

1949 - v Bratislave sa narodil spisovateľ, textár Boris Filan. Bol dramaturgom v Slovenskej televízii a neskôr sa začal venovať len písaniu. Patrí k zakladateľom modernej slovenskej textovej tvorby, písal pre skupinu Prúdy - platňa Zvonky, zvoňte, pre skupinu Elán, Mariána Vargu a Paľa Hammela. Piesňová tvorba vyšla knižne, napr.: Túlavý psík, 69 textov, Kamalásky. Od 80. rokov sa venuje aj prozaickej tvorbe. Napísal knihu poviedok Paternoster s podtitulom Príbehy o hudbe, láske a basketbale, cestopisné knihy: Tam-tam, Nový Tam-tam a Tam-tam tri, Nočný tam-tam, Posledný tam-tam a knihy fejtónov: Pálenica, Tri opice, Ľubošova finta, Wewerka. Uplatnil sa tiež ako scenárista v televízii, je autorom scenára filmu Rabaka so skupinou Elán.

30.6.

1993 - Slovenskú republiku a Českú republiku prijali za členov Rady Európy (RE).