Udalosti / Meniny

29.6.

1886 - narodil sa francúzsky štátnik Robert Schuman. Od r. 1919 bol členom Francúzskeho národného zhromaždenia, v r. 1940 po okupácii Francúzska väznený nemeckým gestapom. V r. 1942 utiekol a pracoval pre hnutie odporu proti okupácii. V r. 1947-48 bol premiérom. Po druhej svetovej vojne bol postupne do r. 1956 ministrom financií, zahraničia a spravodlivosti. V r. 1950 prezentoval tzv. Schumanov plán, ktorý podnietil zriadenie európskeho hospodárskeho a vojenského spoločenstva. Ekonomické aspekty tohto plánu boli realizované v r. 1952 v Európskom spoločenstve uhlia a ocele, únii šiestich západných európskych národov. Vďaka ďalším ekonomickým dohodám bolo neskôr sformované Európske hospodárske spoločenstvo (1957). Schuman bol v r. 1958-60 prvým prezidentom Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Zomrel 4. septembra 1963.

29.6.

1890 - v Náměšti nad Oslavou sa narodil český chirurg Karel Koch. Pôsobil v Bratislave, bol prednostom kliniky ortopedickej chirurgie a kliniky chirurgickej propedeutiky, vybudoval súkromné sanatórium. V 50. rokoch bol väznený a v r. 1968 emigroval do Kanady. Zomrel 24. januára 1981 v Toronte.

29.6.

1898 - v Skalici vyšlo prvé číslo časopisu Hlas, mesačníka pre literatúru, politiku a sociálne otázky. Vydavateľmi boli lekári Pavel Blaho a Vavro Šrobár [* 9.8.1867, † 6.12.1950], hlasisti, ovplyvnení masarykizmom. Mesačník vychádzal do r. 1902 v Skalici a v r. 1903-04 v Ružomberku.

29.6.

1900 - v Lyone sa narodil francúzsky letec a spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry. V jeho tvorbe sa odrážajú skúsenosti z lietania, je posolstvom o nutnosti stáleho hľadania lásky, priateľstva a múdrosti. Autor svetoznámej rozprávky pre dospelých Malý princ. Ďalšie diela: Nočný let, Zem ľudí, Vojnový pilot. Od r. 1934 bol v službách Air France. Zahynul v hodnosti majora francúzskeho vojenského letectva počas prieskumného letu 31. júla 1944 pri Korzike.

29.6.

1914 - narodil sa český dirigent a skladateľ Rafael Kubelík. Od r. 1948 pôsobil v zahraničí - Mníchove, Chicagu, Londýne, New Yorku, ako dirigent popredných svetových súborov. Jeden z najvýznamnejších propagátorov českej hudby vo svete, zaslúžil sa najmä o uvádzanie diel Leoša Janáčka. Autor opier (napr. Veronika), orchestrálnej, komornej a vokálnej tvorby. Zomrel 11. augusta 1996.

29.6.

1916 - v Radošovciach sa narodila hvezdárka Ľudmila Pajdušáková, dlhoročná riaditeľka Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Objavila 5 nových komét. Zomrela 6. októbra 1979 v obci Štrbské Pleso.

29.6.

1940 - zomrel švajčiarsky maliar a grafik Paul Klee, predstaviteľ prvej umeleckej generácie 20. storočia. Pôsobil v Nemecku, ovplyvňoval a bol ovplyvňovaný všetkými modernistickými prúdmi, priekopník abstraktného umenia. Patril k zakladateľom skupiny Modrý jazdec. Bol profesorom na Bauhause. Po nástupe Hitlera žil vo Švajčiarsku. Narodil sa 18. decembra 1879.

29.6.

1982 - v Bratislave zomrel herec Martin Gregor, vl. m. Guttmann. Začínal v ochotníckych trnavských súboroch a neskôr študoval na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Členom Činohry SND bol od r. 1932. Počas 2. sv. vojny bol rasovo prenasledovaný a väznený v koncentračných táboroch. Po vojne sa stal riaditeľom SND, no od r. 1952 z politických príčin pôsobil v rozhlase. V r. 1954 sa do SND vrátil. Najvýznamnejšie hry, z takmer 200 inscenácií, v ktorých v SND hral: Čaj u pána senátora, Advokát Patelin, Rómeo a Júlia, Višňový sad, Zlatí chlapci. Bohaté bolo jeho pôsobenie v rozhlase, televízii a vo filme, napr.: Vlčie diery, Katka, Výlet po Dunaji, Obchod na korze, Námestie sv. Alžbety, Zmluva s diablom, Dny zrady I, Osvobození Prahy. Narodil sa 14. novembra 1906 v Trnave.