Udalosti / Meniny

27.6.

1767 - zomrel Alexis Bouvard, francúzsky astronóm. Zomrel 7.6.1843

27.6.

1898 - Prvú sólovú plavbu okolo sveta skončil kanadský Američan Joshua Slocum na svojej rybárskej lodi Spray.

27.6.

1905 - Vypukla vzbura na ruskom krížniku Potemkin.

27.6.

1919 - Národné zhromaždenie prijalo zákon o založení univerzity v Bratislave, ktorá bola pomenovaná po Jánovi Amosovi Komenskom vládnym nariadením z 11. novembra 1919.

27.6.

1931 - v Klenove sa narodil literárny vedec, bibliograf Peter Liba. Bol vedúcim Bibliografického ústavu Matice slovenskej v Martine, profesorom na pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, kde bol i prvým rektorom. Autor: Vydavateľské dielo Matice slovenskej 1863-1953, spoluautor: Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov. Venuje sa teórii literatúry.

27.6.

1935 - sa v Unatíne narodil spisovatel, historik, pedagóg, propagátor slovenskej kultúry v Taliansku Ján Hnilica. Vo svojom vedeckom výskume sa zaoberá predovšetkým velkomoravským obdobím a kristianizacnou misiou solúnskych bratov.

27.6.

1941 - v Palúdzke sa narodil prozaik, literárny kritik Pavel Vilikovský, výrazný predstaviteľ súčasnej slovenskej literatúry. Pracoval v Slovenských pohľadoch, vo vydavateľstve Tatran, v Romboide a v Reader´s Digest. Prekladá z anglickej a americkej literatúry. Debutoval knihou próz: Citová výchova v marci. Ďalšie diela: Prvá veta spánku, Eskalácia citu, Kôň na prvom poschodí, Slepec vo Vrábľoch, Večne je zelený, Peší príbeh, Krutý strojvodca, Hlavolamy, Posledný kôň Pompejí a Silberputzen. Leštenie starého striebra.

27.6.

1944 - v meste Clearwater, USA, zomrel slovenský politik Milan Hodža. Študoval právo na univerzite v Budapešti a Kluži, filozofiu vo Viedni. Začínal ako novinár, bol profesorom novovekých dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. Patril k najmladším poslancom Uhorského snemu, stal sa ním ako 27-ročný. V r. 1918-38 bol vedúcou osobnosťou slovenského agrárneho hnutia. Presadzoval program demokratizácie uhorského politického života a bojoval proti narastajúcej maďarizácii. Bol obávaný rečník a britký polemik. Pred vojnou úzko spolupracoval s následníkom trónu Františkom Ferdinandom na príprave transformácie monarchie. Počas Československej republiky v r. 1918-1938 zastával viaceré ministerské funkcie a jeho kariéra kulminovala v r. 1935-1938, keď sa ako prvý Slovák v dejinách stal ministerským predsedom. Vláda 22. septembra 1938 musela odstúpiť. Vo Francúzsku založil Slovenskú národnú radu. Po páde Francúzska odišiel do Londýna a odtiaľ do USA. V emigrácii sa zasadzoval za obnovenie československej štátnosti a rozvinul víziu spolupráce stredoeurópskych krajín. Svoj plán opísal v knihe Federácia v strednej Európe. Nositeľ najvyšších štátnych vyznamenaní Francúzska, Poľska, Juhoslávie a Rumunska. Pochovaný bol na Českom cintoríne v Chicagu, v 6.i 2002 previezli jeho pozostatky na Národný cintorín v Martine. Narodil sa 1. februára 1878 v Sučanoch.

27.6.

1954 - prvú jadrovú elektráreň na svete otvorili v Obninsku neďaleko Moskvy.

27.6.

1954 - skončil sa prvý ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré sa tak stali popri Pretekoch mieru druhým najvýznamnejším cyklistickým podujatím na území ČSR. Víťazom prvého ročníka bol Vlastimil Ružička.

27.6.

1968 - v Literárních listech a niekoľkých ďalších českých novinách zverejnili manifest 2000 slov, ktorý štylizoval prozaik Ludvík Vaculík. Manifest požadoval záruky pre dovtedajší demokratizačný proces, začatý Pražskou jarou, jeho pokračovanie a prehĺbenie.

27.6.

1970 - v Bratislave zomrela spisovateľka Hela Krčméryová, Teta Hela. Pracovala v bratislavskom rozhlase, kde mala pravidelnú reláciu Teta Hela rozpráva. Napísala knihy Rozprávky Tety Hely, Puknuté husle. Bola manželkou básnika Štefana Krčméryho. Narodila sa 9. marca 1902 v Príbovciach.

27.6.

1991 - Srbsko neúspešne zaútočilo na Chorvátsko a Slovinsko dva dni potom, ako oba štáty vystúpili zo zväzku federatívnej Juhoslávie. Začala sa tak dlhoročná bratovražedná vojna