Udalosti / Meniny

4.4.

Medzinárodný deň bez násilia

4.4.

Medzinárodný deň proti nášľapným mínam

4.4.

397 - zomrel Ambrosius, biskup

4.4.

1284 - zomrel Alfonz X., kráľ kastílsko-leónskeho kráľovstva, španielsky prírodovedec, známy astronóm.

4.4.

1807 - zomrel Jérôme Lalande, francúzsky matematik a astronóm

4.4.

1846 - narodil sa Comte de Lautréamont, francúzsky básnik

4.4.

1883 - v Martine sa narodil spisovateľ, diplomat Vladimír Hurban, pseud. Vladimír Hurban Svetozárov, syn spisovateľa S. H. Vajanského. Bol veľvyslancom v Štokholme a vo Washingtone. Napísal diela: Výlet do poľských Tatier, Černovská tragédia. Zomrel 26. októbra 1949 v Prahe.

4.4.

1892 - narodil sa Karl Wilhelm Reinmuth, nemecký astronóm

4.4.

1899 - v Gbeloch sa narodil lekár, chirurg Konštantín Čársky. Bol prednostom Kliniky chirurgie a profesorom LF UK v Bratislave. Venoval sa septickej chirurgii, chirurgickej endokrinológii, traumatológii a plastickej chirurgii. Zomrel 23. 4.a 1987 v Bratislave.

4.4.

1914 - v Saigone, Vietnam, sa narodila francúzska spisovateľka Marguerite Durasová, predstaviteľka nového románu. V detstve žila s rodičmi v Indočíne, odkiaľ čerpala námety pre svoje prózy, napr. Vicekonzul, Milenec, divadelné hry, filmy India Song a scenár Hirošima, moja láska. Zomrela 3. marca 1993 v Paríži.

4.4.

1915 - narodil sa Jan Drda, český prozaik a dramatik

4.4.

1918 - zomrel Hermann Cohen, nemecko-židovský filozof

4.4.

1929 - zomrel nemecký konštruktér motorových vozidiel Carl Friedrich Benz. Konštruktér prvého auta na svete, založil podnik Benz a spol., po zlúčení koncern Daimler-Benz AG. Narodil sa 25. novembra 1844.

4.4.

1932 - zomrel Wilhelm F. Ostwald, nemecký fyzikálny chemik a filozof

4.4.

1932 - narodil sa ruský filmový režisér Andrej Arseňjevič Tarkovskij. Tvorca existenciálne koncipovaných filmov s vojenskou a historickou tematikou. Ovplyvnený mystikou, hlavne východnou filozofiou. Filmy: Ivanovo detstvo, Andrej Rublev, Zrkadlo, Obeť. Nakrútil tiež vedeckofantastické filmy Stalker - inšpirovaný novelou Piknik pri ceste od A. N. a B. N. Strugackých a Solaris - podľa románu S. Lema. Zomrel 29. decembra 1986.

4.4.

1945 - vojská 7. gardovej armády 2. Ukrajinského frontu spolu s Dunajskou vojenskou riečnou flotilou a rumunským plukom oslobodili Bratislavu.

4.4.

1945 - prezident Edvard Beneš v Košiciach vymenoval prvú čs. povojnovú vládu - vládu Národného frontu Čechov a Slovákov na čele so Zdenkom Fierlingerom.

4.4.

1949 - vo Washingtone bola podpísaná Severoatlantická zmluva, na základe ktorej vznikla Organizácia Severoatlantickej zmluvy - NATO (North Atlantic Treaty Organization). Cieľom vojenského zoskupenia je obrana demokracie a vlastnej bezpečnosti. Zmluvu, nazývanú tiež ako Washingtonská zmluva, podpísali zástupcovia Belgicka, Dánska, Francúzska, Islandu, Talianska, Kanady, Luxemburska, Holandska, Nórska, Portugalska, USA a Veľkej Británie. V r. 1952 sa pripojilo Turecko a Grécko, 1955 SRN, 1982 Španielsko, v r. 1999 Česko, Poľsko a Maďarsko a v r. 2004 Litva, Lotyšsko, Estónsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko. 1. 4.a 2009 sa Albánsko a Chorvátsko oficiálne stali členskými štátmi NATO. Prvým vojenským veliteľom bol generál D. Eisenhower.

4.4.

1950 - vynesením ťažkých trestov sa skončil pražský proces s predstaviteľmi církevných rádov

4.4.

1950 - v Myjave sa narodil hudobník Miroslav Dudík, umelecký vedúci Orchestra ľudových nástrojov (OĽUN)v Slovenskom rozhlase. Vyštudoval husle na Konzervatóriu v Bratislave. Bol primášom v Lúčnici, v Gymniku a iných súboroch.

4.4.

1952 - narodil sa Gary Moore, írsky gitarista a spevák

4.4.

1963 - narodila sa Iveta Henzélyová, slovenská politička

4.4.

1966 - narodil sa Stanislav Medřík, slovenský hokejista

4.4.

1968 - v Memphise sa stal obeťou atentátu americký bojovník za rasovú rovnoprávnosť Martin Luther King. Pochádzal z černošskej rodiny, vyštudoval filozofiu a teológiu. Od r. 1954 pôsobil ako baptistický kňaz, pričom zastával stanovisko nenásilného boja proti segregácii. Prezident J. F. Kennedy ho menoval do vládnej komisie pre prípravu nového zákona o občianskych právach, nepresadil ho však v Kongrese. Na jednej z akcií proti vojne vo Vietname bol zavraždený. Nositeľ Nobelovej ceny za mier (1964). Narodil sa 15. januára 1929 v Atlante, Georgia.

4.4.

1973 - narodila sa Silvia Šuvadová, slovenská herečka

4.4.

1975 - Bill Gates a Paul Allen založili spoločnosť Microsoft

4.4.

1975 - narodil sa Radoslav Kropáč, slovenský hokejista

4.4.

1976 - princ Norodom Sihanouk rezignoval ako vládca Kambodže a krajine začali vládnuť Červení Khméri

4.4.

1979 - narodil sa Roberto Luongo, kanadský reprezentant v ľadovom hokeji

4.4.

1979 - zomrel Zulfikar Ali Bhutto, bývalý prezident Pakistanu, popravený

4.4.

1982 - narodil sa Brandon Bochenski, hokejista USA

4.4.

2001 - zomrela Liisi Oterma, fínska astronómka