Udalosti / Meniny

14.4.

1629 - narodil sa Christiaan Huygens, holandský fyzik, matematik a astronóm

14.4.

1792 - zomrel Maximilián Hell, slovenský astronóm, matematik, fyzik.

14.4.

1849 - zomrel Ján Hollý, slovenský katolícky farár, spisovateľ a prekladateľ

14.4.

1865 - na prezidenta USA Abrahama Lincolna bol spáchaný atentát na následky ktorého na druhý deň zomrel

14.4.

1882 - narodil sa Moritz Schlick, rakúsky filozof a fyzik

14.4.

1885 - narodil sa Ivan Gall, slovenský básnik

14.4.

1886 - narodil sa Edward Tolman, americký psychológ

14.4.

1889 - narodil sa Arnold Joseph Toynbee, historik

14.4.

1892 - narodil sa Vere Gordon Childe, austrálsky archeológ, historik a lingvista

14.4.

1912 - o 23:40 parník Titanic narazil v Severnom Atlantiku do ľadovca.

14.4.

1917 - zomrel Lazar Ludvík Zamenhof, autor umelého jazyka esperanto

14.4.

1926 - zomrel v Trnave cirkevný hodnostár, kultúrny historik, predseda Matice slovenskej a Muzeálnej slovenskej spoločnosti František Richard OSVALD. Študoval teológiu v Ostrihome. Pôsobil ako kaplán v rôznych obciach, od roku 1880 ako administrátor a neskôr farár v Teplej. V Trnave sa stal postupne od roku 1917 kanonikom, generálnym vikárom, pápežským protonotárom a riaditeľom kňazského seminára. Bol publicisticky a redaktorsky činný, podporoval rozvoj realistickej spisby, aktivoval vedecký život. Zostavil almanach Tovarišstvo, v ktorom priblížil proces národného obrodenia. Je autorom učebníc, náboženských kníh a príručiek, editorom pôvodných a prekladových literárnych prác. Bol tiež predsedom Spolku sv. Vojtecha a senátorom Národného zhromaždenia. Narodil sa roku 1845 v Hodruši - Hámroch.

14.4.

1935 - narodil sa Erich von Däniken, švajčiarsky spisovateľ

14.4.

1941 - po invázii nemeckých vojsk do Juhoslávie bol vytvorený chorvátsky štát, na čelo ktorého boli postavení Ustašovci

14.4.

1945 - narodil sa Richard Hugh Blackmore, anglický gitarista (Deep Purple)

14.4.

1950 - zomrel Ramana Mahariši, indický filozof

14.4.

1958 - narodil sa Štefan Kužma, slovenský politik

14.4.

1962 - Georges Pompidou sa stal premiérom Francúzska

14.4.

1964 - zomrela Rachel Carsonová, americká biologička a aktivistka

14.4.

1970 - výbuch na servisnom module misie Apollo 13

14.4.

1976 - narodila sa Zuzana Plháková, slovenská politička

14.4.

1986 - zomrela Simone de Beauvoir, francúzska filozofka

14.4.

2006 - zomrel Peter Ševčovič, slovenský prozaik, dramatik a scenárista