Udalosti / Meniny

3.4.

1783 - narodil sa americký spisovateľ Washington Irving, považovaný za zakladateľa americkej prózy. Písal paródie, cestopisné črty, historické knihy. Popularitu získali jeho poviedky v Knihe čŕt a Cestovateľove príbehy. Zomrel 28. novembra 1859.

3.4.

1822 - narodil sa Edward Everett Hale, americký spisovateľ

3.4.

1823 - narodil sa Samo Vozár, slovenský básnik, publicista a prekladateľ

3.4.

1842 - narodil sa Hermann Karl Vogel, nemecký astronóm

3.4.

1849 - v Paríži zomrel poľský romantický básnik a dramatik Juliusz Slowacki. Predstaviteľ revolučného hnutia za národné oslobodenie Poľska. Utrpeniu poľských emigrantov, ku ktorým patril, venoval básnickú prózu Anhelli. Poľské dejiny spracoval v drámach Balladyna, Lilla Weneda a eposoch Beniowski, Kráľ Duch. Narodil sa 4. septembra 1809 v Krzemienieci.

3.4.

1873 - v Prahe sa narodil český lekár, psychiater, profesor Univerzity Karlovej Jan Janský. V roku. 1907 klasifikoval všetky štyri krvné skupiny v práci Hematologická studie u psychotiků. Zomrel 8. septembra 1921 v Horných Černošiciach.

3.4.

1876 - narodil sa český priemyselník Tomáš Baťa, otec Tomáša Johna Baťu. Založil obuvnícku továreň v Zlíne a závod rozšíril najmä medzi dvoma svetovými vojnami. Preslávil sa aplikáciou najnovších amerických podnikateľských aktivít. 12. júla 1932 zomrel pri havárii lietadla. V roku 1945 boli jeho podniky znárodnené.

3.4.

1897 - zomrel nemecký skladateľ Johannes Brahms. Žil a tvoril vo Viedni. Dielo: štyri symfónie - c moll, D dur, F dur, e moll, inštrumentálne koncerty, dvojkoncert pre husle a violončelo, Nemecké rekviem, skladby komorné, klavírne (Uhorské tance), piesne. Vystupoval ako klavirista a dirigent, prispel k šíreniu diela Antonína Dvořáka. Narodil sa 7. mája 1833.1910 - zomrel Richard Wilhelm Heinrich Abegg, nemecký chemik

3.4.

1917 - v Slovenskej Ľupči sa narodil skladateľ a dirigent Tibor Andrašovan. Bol umeleckým vedúcim Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). Jeho skladateľská tvorba vychádza z ľudovej kultúry. Zakladateľ pôvodnej slovenskej baletnej tvorby, napísal balet Orfeus a Eurydika. Autor opier, muzikálu, filmovej hudby, piesní a zborovej tvorby, symfonických a koncertných skladieb. Zomrel 14. júna 2001.

3.4.

1917 - Vladimír Iľjič Lenin sa vrátil z exilu do Petrohradu v predvečer boľševickej revolúcie

3.4.

1922 - Josif Vissarionovič Stalin sa stal prvým generálnym tajomníkom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a tým vládcom ZSSR na viac ako 30 rokov

3.4.

1923 - narodil sa slovenský politik Jozef Lenárt, predseda československej vlády v 60.- tych rokoch, funkcionár KSČ na Slovensku od roku 1946. Predstaviteľ normalizácie. V novembri 1989 bol zbavený funkcií a v roku 1990 vylúčený z KSČ. Zomrel 11. februára 2004 v Prahe.

3.4.

1924 - narodil sa Marlon Brando, americký herec

3.4.

1926 - narodil sa Virgil Ivan Grissom, americký astronaut

3.4.

1927 - v Trnave sa narodil skladateľ a muzikológ Ladislav Burlas. Bol hudobným historikom v SAV. Venuje sa i pedagogickej činnosti, na Katedre vied o umení FFUK a na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Napísal vyše 150 muzikologických prác, je autorom symfonických, komorných i zborových diel, písal hudbu pre deti i hudbu k filmom.

3.4.

1929 - v Záhorskej Bystrici sa narodila teatrologička Nelly Štúrová. V Divadelnom archíve založila archív činoherných inscenácií profesionálnych divadiel a vytvorila systém dokumentácie. Zomrela 19. júna 1998 v Bratislave.

3.4.

1930 - narodil sa nemecký kresťanskodemokratický politik Helmut Kohl. V rokoch 1982-98 spolkový kancelár. Počas jeho vlády došlo k zjednoteniu Nemecka a rozvoju európskej integrácie.

3.4.

1941 - maďarské a nemecké vojská obsadili Juhosláviu

3.4.

1948 - americký prezident Harry Truman podpísal Marshallov plán na pomoc krajinám postihnutým druhou svetovou vojnou

3.4.

1961 - narodil sa Angelo d'Arrigo, taliansky znalec vtákov, pilot rogala a padákového klzáku

3.4.

1962 - zomrel Josef Kopta, český spisovateľ

3.4.

1972 - narodila sa Jennie Garth, americká herečka

3.4.

1973 - štart orbitálnej stanice Saľut 2

3.4.

1991 - vo Vevey, Švajčiarsko, zomrel anglický spisovateľ Graham Greene. Autor románov s politickou alebo náboženskou tematikou. Základnými námetmi jeho diela sú pocity viny, vedomie vlastného zlyhania, otázka angažovanosti a zodpovednosti: Moc a sláva, Náš človek v Havane, Ľudský faktor, Vlak do Istanbulu, Tichý Američan, Komedianti, Honorárny konzul. Narodil sa 2. októbra 1904 v Berkhamstead.

3.4.

2000 - zomrel Terence McKenna, americký spisovateľ a filozof