Udalosti / Meniny

2.4.

Medzinárodný deň detskej knihy (IBBY-Medzinárodný výbor pre detskú knihu)

2.4.

748 - narodil sa Karol Veľký, kráľ Frankov

2.4.

1725 - narodil sa Giacomo Casanova, taliansky dobrodruh a spisovateľ

2.4.

1785 - zomrel Gabriel Bonnot de Mably, francúzsky historik a politický mysliteľ

2.4.

1805 - v meste Odense, v rodine chudobného obuvníka, sa narodil dánsky spisovateľ, rozprávkar Hans Christian Andersen. Chcel byť hercom, po štúdiách sa však začal venovať literatúre. Písal poéziu, črty z ciest a vaudevilly a rozprávky, ktorými sa preslávil. Mnohé z nich sú prepracované ľudové rozprávky, napr. Princezná na hrášku. V umelej rozprávke napr. Slávik, Snehová kráľovná, Škaredé kačiatko, Malá morská víla, Dievčatko so zápalkami a iných uplatnil prirodzený rozprávačský štýl. Z románov: Improvizátor, O. T., Len muzikant, Dve barónky, Šťastný Per. Napísal tiež vlastný životopis Rozprávka môjho života. Zomrel 4. augusta 1875 v Kodani.

2.4.

1820 - zomrel Thomas Brown, škótsky filozof a básnik

2.4.

1827 - v Beckove sa narodil geológ Dionýz Štúr. Zoopaleontológ, fytopaleontológ, zakladateľ modernej stratigrafie na Slovensku, priekopník darvinizmu. Geologicky zmapoval veľké územie dnešného Slovenska, napísal množstvo vedeckých prác. Bol riaditeľom Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Zakladajúci člen Matice slovenskej, člen mnohých prírodovedeckých spoločností v Európe. Zomrel 9. októbra 1893 vo Viedni

2.4.

1840 - narodil sa francúzsky spisovateľ, predstaviteľ naturalizmu Emile Zola. Autor románového cyklu Prírodná a spoločenská história jednej rodiny počas druhého cisárstva s časťami Zabijak, Nana, Germinal. Ďalej napísal spis o zinscenovanom súdnom procese Žalujem a cyklus s víziou sociálnej spravodlivosti Štyri evanjeliá - Plodnosť, Práca, Pravda, Spravodlivosť. Viaceré jeho diela boli sfilmované. Zomrel 29. septembra 1902

2.4.

1872 - zomrel americký maliar, vynálezca a priekopník telegrafu Samuel Finlay Breese Morse. Zostrojil elektromagnetický telegraf a zaviedol do prevádzky telegrafnú abecedu, zloženú z bodiek a čiarok - Morseova abeceda. Narodil sa 27. 4.a 1791.

2.4.

1917 - prvá svetová vojna: Americký prezident Woodrow Wilson požiadal americký kongres o vyhlásenie vojny Nemecku

2.4.

1928 - zomrel Theodore William Richards, americký chemik

2.4.

1930 - Haile Selassie bol vyhlásený za cisára Etiópie

2.4.

1941 - v Teranoch sa narodil prozaik Ladislav Ballek. Pôvodne učiteľ na Orave, neskôr redaktor v rozhlase i tlači. Tiež pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, na Ministerstve kultúry SSR a v Slovenskom literárnom fonde. Po novembri 1989 sa venoval pedagogickej činnosti, bol poslancom NR SR a v súčasnosti je veľvyslancom SR v Českej republike. Jeho prózy sú najmä z prostredia južného Slovenska. Napísal zbierku krátkych próz Južná pošta, romány Pomocník, s podtitulom Kniha o palánku a Agáty - Druhá kniha o palánku. Ďalšie romány: Lesné divadlo, Čudný spáč, Trinásty mesiac.

2.4.

1944 - v Prešove zomrel hudobný skladateľ Mikuláš Moyzes. Jeho tvorba vychádzala z ľudovej hudby. Venoval sa písaniu chrámovej, komornej hudby a symfónií. Najvýznamnejšie skladby: Malá vrchovská symfónia, Missa solemnis in C a balada pre tenor a orchester Ctibor. Otec skladateľa Alexandra Moyzesa. Mikuláš Moyzes sa narodil 6. decembra 1872 vo Zvolenskej Slatine.

2.4.

1952 - zomrel Bernard Ferdinand Lyot, francúzsky astronóm

2.4.

1955 - narodil sa Ján Bielik, slovenský politik

2.4.

1956 - narodila sa Ľudmila Várossová, slovenská kostýmová výtvarníčka

2.4.

1961 - narodila sa Keren Woodward, britská speváčka (skupina Bananarama)

2.4.

1963 - štart kozmickej sondy Luna 4, ktorá neúspešne preletela okolo Mesiaca

2.4.

1974 - v Paríži zomrel francúzsky politik a štátnik Georges Pompidou. Spolupracovník generála de Gaulla, predseda vlády i prezident. Jeho meno nesie moderné kultúrne stredisko Centre Pompidou v Paríži. Narodil sa 5. júla 1911 v Mountboudif.

2.4.

1979 - narodil sa Mika Hannula, švédsky hokejista

2.4.

1982 - Argentína obsadila britskú kolóniu Falklandské ostrovy. 21. mája 1982 sa na ostrovoch vylodili britské vojská. Vojenský konflikt medzi Argentínou a Veľkou Britániou sa skončil 14. júna 1982 kapituláciou argentínskych vojsk.

2.4.

1993 - v Bratislave zomrel literárny historik Ján Ambruš. Bol vedúcim vydavateľstva a knihovníkom Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Neskôr pracoval v Ústave slovenskej literatúry a v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave. Editor Listov Ľudovíta Štúra, Korešpondencie Jána Hollého, Vzájomných listov Jaroslava Vlčka a Jozefa Škultétyho, Listov Jána Kollára, Diela Jána Hollého a Diela Ľudovíta Štúra. Narodil sa 22. septembra 1914 v Hornom Badíne.

2.4.

1995 - zomrel Hannes Olof Gösta Alfvén, švédsky astrofyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku

2.4.

2005 - vo Vatikáne zomrel pápež Ján Pavol II., vlastným menom Karol Wojtyla. Počas 2. svetovej vojny bol robotníkom v lome, neskôr v chemickej továrni. Tajne študoval teológiu a v roku 1946 bol vysvätený za kňaza. V štúdiu pokračoval v Ríme, vo Francúzsku a v Belgicku. V roku 1954 ho menovali za profesora etiky na katolíckej univerzite v Lubline, v roku 1958 za titulárneho zástupcu biskupa v Ombi pre Krakov a za profesora teológie na univerzite v Krakove. V roku 1960 bol vikárom, od roku 1962 kapitulným vikárom krakovského arcibiskupstva, v rokoch 1964-1978 metropolita a arcibiskup krakovský, v roku 1967 kardinál. 16. 10. 1978 bol ako prvý slovanský zástupca zvolený za 264. pápeža. V roku 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Narodil sa 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku.