Udalosti / Meniny

24.4.

1731 - zomrel anglický spisovateľ, novinár Daniel Defoe, zakladateľ realistického románu. Vydával časopis The Review, písal fiktívne príbehy a autobiografie, z ktorých je najznámejším román Robinson Crusoe, vychádzajúci z pamätí stroskotaného námorníka Selkirka. Ďalšie diela: Moll Flandersová, Kapitán Singleton, Pamäte gavaliera, Roxana, Denník morového roku. Narodil sa pravdepodobne v roku 1660.

24.4.

1822 - v Liptovskom Mikuláši sa narodil romantický básnik, revolucionár Janko Kráľ. Študoval v Kežmarku a Bratislave. Patril k najradikálnejším príslušníkom štúrovského hnutia, počas revolúcie 1848 bol zatknutý. Po prepustení sa stal dobrovoľníkom a po revolúcii bol štátnym úradníkom. Autor balád a piesní Zverbovaný, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Skamenelý, Kvet, Bezbožné dievky. Do revolúcie sa zapojil tvorbou: Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Duma dvoch bratov, Šahy. Zomrel 23. mája 1876

24.4.

1905 - narodil sa americký básnik a prozaik Robert Penn Warren. Vydal dve literárne učebnice Rozumieť próze a Rozumieť poézii. Autor lyriky a pochmúrnej epiky o rasových konfliktoch a vražde. Vrcholom jeho literárneho diela sú politické romány Pri nebeských bránach a Všetci sú zbrojnoši kráľovi. Napísal tiež historický román z vojny Severu proti Juhu Anjelsky chór. Zomrel 15. septembra 1989.

24.4.

1936 - uskutočnila sa pamätná vychádzka členov Spoločnosti česko-slovanskej na Devín.

24.4.

1939 - narodil sa herec a skladateľ RND Ján Melkovič. Zomrel v roku 2004.

24.4.

1941 - v Budapešti sa narodil archeológ Alexander Ruttkay. Riaditeľ Archeologického ústavu SAV, profesor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, predseda slovenskej archeologickej spoločnosti.

24.4.

1942 - sa narodila americká herečka a speváčka Barbra Streisand

24.4.

1960 - v Berlíne zomrel nemecký teoretický fyzik Max Theodor Felix von Laue. Prispel k rozpracovaniu teórie relativity, zaoberal sa optikou, kvantovou a jadrovou fyzikou. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za objav difrakcie RTG-žiarenia na mriežke kryštálu, ktorý dokázal jeho vlnové vlastnosti (1914). Narodil sa 9. októbra 1879 v Pfaffendorfe v Nemecku.

24.4.

1981 - v Bratislave zomrel operný spevák, tenor Janko Blaho. Sólista opery SND, prvý slovenský profesionálny spevák. Narodil sa 15. septembra 1901 v Skalici.

24.4.

1990 - vesmírna loď Discovery vyniesla na obežnú dráhu Hubblov teleskop, ktorý robí snímky vesmíru s jasnosťou a dokonalosťou nedosiahnuteľnou akýmkoľvek ďalekohľadom umiestneným na Zemi. Bol pomenovaný po americkom astronómovi Edwinovi Hubblovi, ktorý v roku 1929 zistil, že vesmír sa rozpína.

24.4.

1997 - v Bratislave zomrel výtvarník, karikaturista a filmový režisér Viktor Kubal, zakladateľ slovenského animovaného filmu. Vytvoril seriály Janko Hraško, Sedem príbehov o Kocúrkove, filmy Zbojník Jurko, Krvavá pani. Autor večerníkových seriálov Puf a Muf, Panák z križovatky. Narodil sa 20.marca 1923 v Jure pri Bratislave.