Udalosti / Meniny

4.12.

Sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov

4.12.

1563 - skončil sa Tridentský koncil

4.12.

1574 - zomrel Georg Rhaeticus, rakúsky matematik a astronóm

4.12.

1679 - zomrel Thomas Hobbes, anglický filozof, mechanistický materialista, teoretik štátu a práva

4.12.

1755 - narodil sa Adam Tomčáni, slovenský fyzik a pedagóg

4.12.

1795 - narodil sa Thomas Carlyle, škótsky filozof a historik

4.12.

1798 - v Bologni zomrel taliansky lekár a prírodovedec Luigi Galvani, zakladateľ náuky o elektrine, profesor anatómie a fyziológie na univerzite v Bologni. S Allessandrom Voltom objavili elektrochemický zdroj elektrického prúdu - galvanický článok. Narodil sa 9. septembra 1737 v Bologni.

4.12.

1821 - narodil sa Ernst Tempel, nemecký astronóm a litograf

4.12.

1821 - v Trstenej sa narodil jazykovedec Martin Hattala, jeden z kodifikátorov spisovnej slovenčiny. Po uzákonení spisovného jazyka napísal v r. 1851 Krátku mluvnicu slovenskú, príručku spisovnej slovenčiny. Tiež autor Mluvnice jazyka slovenského. Od r. 1854 profesor slovanskej filológie na univerzite v Prahe. Zomrel 11. decembra 1903 v Prahe.

4.12.

1855 - v obci Dačov Lom sa narodil ev. kňaz, cirkevný historik, publicista Ján Slávik. Venoval sa výskumu dejín cirkvi vo viacerých regiónoch, ale tiež dejinám umenia a ochrane kultúrnych pamiatok. V oblasti výchovy a osvety sa podieľal na tvorbe čítaniek, písal články. Podporoval slovenské národnoemancipačné hnutie. Bol signatárom Martinskej deklarácie. Zomrel roku 1934 v Banskej Bystrici.

4.12.

1866 - v Moskve sa narodil ruský maliar Vasilij Kandinskij. Zakladateľ abstraktného umenia, inšpirovaný ľudovým umením. Maliarstvo študoval v Mníchove a stal sa vedúcou postavou mníchovskej avantgardy. Spoluzakladateľ skupiny Der Blaue Reiter, pôsobil na Bauhause. Po októbrovej revolúcii 1917 žil vo vlasti, no v r. 1921 sa vrátil do Nemecka a neskôr sa stal občanom Francúzska. Zomrel 13. decembra 1944 Neuilly-sur-Seine.

4.12.

1875 - v Prahe sa narodil nemecký básnik a prozaik Rainer Maria Rilke, vl. m. René Maria Rilke, významná osobnosť modernej poézie na prelome 19. a 20. storočia. Pôsobil v Paríži, na jeho tvorbu mal vplyv francúzsky symbolizmus. Bol sekretárom francúzskeho sochára Auguste Rodina a od r. 1916 žil vo Švajčiarsku. Napísal cykly básní Kniha hodín, Kniha obrazov, Nové básne, Sonety na Orfea, román Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho, poviedky Rozprávky o pánu bohu, Dve pražské poviedky. Dňa 29. decembra 1926 zomrel v sanatóriu vo Val Mont pri Montreux vo Švajčiarsku.

4.12.

1892 - v El Ferrol sa narodil španielsky diktátor Franco y Bahamonde, generál Franco. Vodca španielskej fašistickej strany. V r. 1936-39 bol v občianskej vojne vodcom fašistického povstania proti republikánskej vláde Ľudového frontu a po jeho porážke nastolil fašistickú diktatúru. V r. 1947 síce formálne obnovil monarchiu, ale až do r. 1973 ostal na čele štátu. Zomrel 20. novembra 1975 v Madride.

4.12.

1910 - narodil sa Alex North, skladateľ filmovej hudby

4.12.

1910 - v Turčianskej Štiavnici sa narodil básnik Ján Kostra. Patril k najvýznamnejším slovenským lyrikom. Po štúdiách v Prahe, kde bol tiež členom vysokoškolského spolku Detvan a literárnej skupiny R-10, bol šéfredaktorom Kultúrneho života a redaktorom v Slovenských pohľadoch, od r. 1956 sa venoval iba literárnej tvorbe. Najvýznamnejšie zbierky: Ave Eva, Presila smútku, Každý deň, Len raz, Prvé a posledné. Prekladal francúzsku a českú poéziu. Zomrel 5. novembra 1975 v Bratislave.

4.12.

1933 - narodil sa nemecký herec Horst Buchholz

4.12.

1935 - narodil sa Paul O'Neill, 72. minister financií USA

4.12.

1945 - zomrel Thomas Morgan, americký genetik

4.12.

1949 - narodil sa Jeff Bridges, americký herec

4.12.

1952 - zomrela Karen Horneyová, nemecko-americká psychiatrička a psychoanalytička

4.12.

1956 - v Bratislave zomrel maliar Edmund Gwerk. Po študijných pobytoch v zahraničí sa vrátil do rodného kraja. Aktívny bol v robotníckom hnutí i v ilegálnom odboji. Venoval sa najmä portrétnej maľbe a krajinárstvu. Knižne definoval proletárske umenie a kultúru v publikácii O umení. Narodil sa 15. februára 1895 v Banskej Štiavnici.

4.12.

1963 - narodil sa krasokorčuliar Jozef Sabovčík. Majster Európy 1985-86, držiteľ striebornej medaile z ME v r. 1983 a bronzovej medaile z OH 1984.

4.12.

1973 - narodila sa Petra Masácová, slovenská politička

4.12.

1975 - zomrela Hannah Arendtová, politologička

4.12.

1976 - zomrel britský hudobný skladateľ, klavirista a organizátor hudobného života Benjamin Britten. Autor orchestrálnych diel: Simple Symphony, Soirées musicales, opier: Albert Herring, Sen noci svätojánskej, Smrť v Benátkach, Peter Griems a i. Vytvoril aj piesňové cykly a oratóriá, celosvetový ohlas malo Vojnové requiem, ktoré malo premiéru pri príležitosti obnovenia katedrály v Coventry, ktorá bola zničená počas 2. sv. vojny. Narodil sa 22. novembra 1913.

4.12.

1993 - zomrel Frank Zappa, americký spevák

4.12.

1996 - Mars Pathfinder pristál na Marse; prvé vozidlo na Marse