Udalosti / Meniny

11.12.

Medzinárodný deň hôr (vyhlásený 11. decembra 2003 na Valnom zhromaždení OSN)

11.12.

711 - zomrel Justinián II., byzantský cisár

11.12.

1475 - narodil sa Lev X., 217. pápež († 1521)

11.12.

1803 - narodil sa francúzsky hudobný skladateľ Hector Louis Berlioz, predstaviteľ novoromantizmu. Autor predohier Kráľ Lear, Rímsky karneval, programových symfónií Fantastická symfónia, Lelio, Rómeo a Júlia, oratórií: Faustove prekliatie, opier Trójania, Benvenuto Cellini, zborov a piesní: cyklus Letné noci. Zomrel 8. marca 1869 v Paríži.

11.12.

1810 - narodil sa Alfred de Musset, francúzsky básnik, prozaik a dramatik

11.12.

1816 - Indiana sa stala 19. štátom USA.

11.12.

1830 - sa v Skalici narodil historik a národnokultúrny pracovník František Víťazoslav Sasinek. Vyštudoval teológiu a filozofiu. Pôsobil ako profesor bohosloveckého seminára a kazateľ v Banskej bystrici. Po vzniku Matice slovenskej sa stal opatrovníkom jej zbierok. Od ich prevezenia z B. Bystrice do Martina zastával funkciu tajomníka MS. Bol hlavným redaktorom 12 ročníkov Letopisu Matice slovenskej a blízkym spolupracovníkom Š. Moysesa. Politicky sa angažoval v rámci Starej školy, podporoval memorandový program. Je jedným z najplodnejších slovenských historikov v 19. storočí, položil základy slovenskej historiografie. V odborných prácach sa zaoberal otázkou pravlasti Slovanov, veľkomoravským obdobím. Politické a náboženské dejiny Uhorska spracoval až do 14. storočia. V štúdiách a článkoch podporoval slovenské hnutie, usiloval sa o budovanie národného povedomenia a bránil národnú svojbytnosť Slovákov. Zaslúžil sa o vydávanie Pešťbudínskych vedomostí. Významná bola tiež jeho archívna, redaktorská a vydavateľská činnosť. Zomrel roku 1914 v Rakúsku.

11.12.

1843 - v Clausthale v Nemecku sa narodil lekár Robert Koch, jeden zo zakladateľov modernej bakteriológie. Bol profesorom hygieny na univerzite v Berlíne a v r. 1882 objavil pôvodcu tuberkulózy - Kochov bacil a v r. 1883 cholery. Nositeľ Nobelovej ceny za medicínu (1905) za objavy týkajúce sa tuberkulózy. Zomrel 27. mája 1910 v Baden-Badene.

11.12.

1863 - narodila sa Annie Jump Cannonová, americká astronómka († 1941)

11.12.

1882 - narodil sa nemecký teoretický fyzik Max Born, jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (1954). Zaoberal sa teóriou relativity a kvantovou teóriou. Zomrel 5. januára 1970.

11.12.

1897 - v Bratislave sa narodil lekár Ladislav Dérer, internista a klinický fyziológ. Jeden z prvých profesorov Slovákov na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Je po ňom pomenovaná nemocnica na Kramároch v Bratislave. Zomrel 28. marca 1960 v Bratislave.

11.12.

1899 - bitka pri Magersfonteine

11.12.

1899 - zomrel Jan Evangelista Kosina, český spisovateľ (* 1827)

11.12.

1901 - narodil sa Jaroslav Marvan, český herec († 1974)

11.12.

1903 - v Prahe zomrel jazykovedec Martin Hattala, jeden z kodifikátorov spisovnej slovenčiny. Po uzákonení spisovného jazyka napísal v r. 1851 Krátku mluvnicu slovenskú, príručku spisovnej slovenčiny. Tiež autor Mluvnice jazyka slovenského. Od r. 1854 profesor slovanskej filológie na univerzite v Prahe. Narodil sa 4. decembra 1821 v Trstenej.

11.12.

1905 - narodil sa Eugen Fink, nemecký filozof a pedagóg

11.12.

1910 - narodil sa Paľo Bielik, slovenský herec, filmový režisér a scenárista

11.12.

1913 - narodil sa francúzsky herec a maliar Jean Marais. Jeho život i umelecká kariéra boli späté s básnikom, dramatikom a režisérom Jeanom Cocteauom. Hral vo filmoch Večný návrat, Kráska a zviera, Dvojhlavý orol, Orfeus. Popularitu získal ako predstaviteľ romantických hrdinov v dobrodružných a historických filmoch Gróf Monte Christo, Hrbáč, Fantomas, Železná maska. Venoval sa maliarstvu, sochárstvu a keramike, napísal spomienkové knihy. Zomrel 8. novembra 1998 v Cannes.

11.12.

1918 - v Kislovodsku sa narodil ruský spisovateľ, Alexander Isajevič Solženicyn, kritik sovietskeho režimu. Autor dokumentárnych próz o stalinizme a živote trestancov v ruských koncentračných táboroch, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1970). 12. februára 1974 ho zatkli a vypovedali zo ZSSR. Do Ruska sa vrátil v r. 1994. Diela: Jeden deň Ivana Denisoviča, Onkologické oddelenie, Prvý kruh pekla, Súostrovie GULAG a i.

11.12.

1919 - narodil sa Paavo Aaltonen, fínsky gymnasta

11.12.

1931 - Westminsterským štatútom vyhlásili Britské spoločenstvo národov, The British Commonwealth of Nations.

11.12.

1935 - narodil sa Ján Ninčák, slovenský matematik, pedagóg

11.12.

1941 - Nemecko a Taliansko vyhlásili vojnu Spojeným štátom americkým.

11.12.

1946 - v New Yorku bol založený ako špecializovaná agentúra OSN Detský fond OSN - United Nations International Children´s Emergency Fund UNICEF, Nositeľ Nobelovej ceny mieru (1965).

11.12.

1950 - zomrel Leslie Comrie, novozélandský astronóm a priekopník mechanických výpočtov (* 1893)

11.12.

1958 - narodil sa Vladimír Ivanovič Nemirovič-Dančenko, ruský režisér, dramatik a divadelný riaditeľ

11.12.

1958 - v Prahe zomrela slovenská prozaička Hana Gregorová, pôv. Anna Božena Lilgová, manželka spisovateľa J. G. Tajovského. Pracovala v ženskom hnutí, vo svojom diele obhajovala emancipačné snahy slovenských žien: próza Ženy, román Vlny duše. Ďalšie dielo: zbierky poviedok Môj svet, Pokorní ľudia, Zo srdca, pre deti: Svet je tak krásny. O pohnutých životných osudoch slovenských žien napísala knihu Slovenka pri krbe a knihe. Narodila sa 30. januára 1885 v Martine.

11.12.

1964 - zomrela Alma Mahlerová, rakúska spisovateľka

11.12.

1967 - Predstavenie nadzvukového dopravného lietadla Concorde v Toulose.

11.12.

1971 - narodil sa Miroslav Šmidriak, slovenský hokejista

11.12.

1971 - zomrel Karel Konrád, český spisovateľ (* 1899)

11.12.

1972 - narodil sa Daniel Alfredsson, švédsky hokejista

11.12.

1972 - Program Apollo: Apollo 17 pristálo na Mesiaci

11.12.

1973 - Podpis zmluvy medzi Spolkovou republikou nemecko a Československou socialistickou republikou o normalizácii vzájomných vzťahov (podpísali ministerský predseda Štrougal, minister zahr. vecí Chňoupek za ČSSR a za SRN spolkový kancelár Brandt, spolkový minister zahraničných vecí Scheel). Tým bola zrušená Mníchovská zmluva z r. 1938.

11.12.

1977 - narodil sa Viliam Čacho, slovenský hokejista

11.12.

1980 - narodil sa Ján Homér, slovenský hokejista

11.12.

1984 - Sovietski vedci našli najstaršie dinosaurie vajce v Eurázii (odhad. vek 105 mil rokov)

11.12.

1993 - do zoznamu Svetového dedičstva kultúrnych pamiatok UNESCO zapísali tri lokality zo Slovenska - rezerváciu ľudovej architektúry v obci Vlkolínec pri Ružomberku, mesto Banská Štiavnica a Spišský hrad so Spišským Podhradím a Spišskou Kapitulou.

11.12.

1994 - začala sa prvá vojna v Čečensku

11.12.

1998 - bola vypustená planetárna sonda Mars Climate Orbiter

11.12.

1999 - Pápež Ján Pavol II. posvätil Sixtínsku kaplnku po 20 rokoch reštaurovania.

11.12.

2000 - štáty Európskej únie podpísali Zmluvu z Nice.

11.12.

2002 - nový variant rakety Ariane 5 musel byť krátko po štarte zničený.

11.12.

2002 - zomrel Les Costello, americký hokejista