Udalosti / Meniny

27.12.

1065 - zomrel Ferdinand I. Kastílsky, zakladateľ kastílskeho kráľovstva (* po 1016)

27.12.

1459 - narodil sa Ján I. Albrecht, poľský kráľ

27.12.

1525 - narodil sa Giovanni da Palestrina, taliansky skladateľ

27.12.

1566 - vo Wroclawi v Poľsku sa narodil český humanista slovenského pôvodu, lekár, historiograf, rektor pražskej univerzity, filozof Ján Jessenius. 21. júna 1621 ho v Prahe na Staromestskom námestí popravili spolu s 26 českými pánmi, účastníkmi českého stavovského povstania. Bol priekopníkom novodobej anatómie, humanistickým vzdelancom a politikom, jeho rodičia pochádzali z turčianskeho zemianskeho rodu. Rektorom pražskej univerzity bol v rokoch 1618-1620, uskutočnil prvú verejnú pitvu v Prahe.

27.12.

1571 - narodil sa Johannes Kepler, nemecký astronóm a matematik, dvorný matematik na dvore kráľa Rudolfa II. v Prahe. Pôsobil tiež v nemeckom Tübingene i v Grazi. Ako zástanca heliocentrizmu vyvrátil domnienku o kruhových dráhach planét. Matematicky formuloval zákony, ktorými sa riadia pohyby planét - tri Keplerove zákony. Skonštruoval tiež astronomický ďalekohľad. Zomrel 15. novembra 1630.

27.12.

1820 - v Sarvaši v Maďarsku zomrel pedagóg, spisovateľ Samuel Tešedík. Bol kňazom medzi Slovákmi na dolnej zemi a patril medzi priekopníkov emancipácie roľníckeho stavu. Propagátor Komenského. Narodil sa v Maďarsku 20. apríla 1742.

27.12.

1822 - narodil sa francúzsky chemik, mikrobiológ Louis Pasteur, zakladateľ imunológie. Vypracoval metódy pestovania mikroorganizmov na živných pôdach a vytvoril základ očkovania proti infekčným chorobám. Zomrel 28. septembra 1895.

27.12.

1868 - narodil sa Ferdinand Karol Habsburský, rakúsky arcivojvoda († 1915)

27.12.

1876 - narodil sa Viktor Kaplan, rakúsky inžinier a vynálezca

27.12.

1901 - narodila sa Marlene Dietrich, speváčka a herečka nemeckého pôvodu († 1992)

27.12.

1904 - v Budapešti sa narodil básnik, novinár, verejný činiteľ Ladislav Novomeský, jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín 20. st. Študoval na Filozofickej fakulte UK a zároveň bol učiteľom. V r. 1925 sa stal členom komunistickej strany. Bol redaktorom v ľavicovej tlači, neskôr pracoval v Prahe v tlačových orgánoch strany a v DAV-e. Od r. 1939 žil na Slovensku, bol jedným z organizátorov SNP. V r. 1950 ho nespravodlivo obvinili a r. 1954 odsúdili na 10 rokov väzenia. V r. 1956 bol prepustený, neskôr pracoval v Památníku národního písemnictví v Prahe. Po rehabilitovaní v r. 1963 sa presťahoval do Bratislavy, kde pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Prvé básne publikoval časopisecky. V tvorbe sa spočiatku stotožnil s proletárskou literatúrou - zbierka: Nedeľa, v 30. a 40. rokoch obohatil svoje básnické dielo o prvky poetizmu: Romboid a symbolizmu: Otvorené okná, Pašovanou ceruzkou. Po vynútenej odmlke v 50. rokoch napísal poémy Vila Tereza, Do mesta 30 minút a zbierku básní Stamodtiaľ a iné. Autor esejí: Znejúce ozveny, Čestná povinnosť, Manifesty a protesty, Slávnosť istoty, Zväzky a záväzky. Prekladal z ruskej literatúry (B. Pasternak). Zomrel 4. septembra 1976 v Bratislave.

27.12.

1920 - narodil sa Jiří Sovák, český herec

27.12.

1921 - v Modre zomrel pedagóg, polyhistor, osvetový pracovník Ivan Branislav Zoch, priekopník školskej telesnej výchovy na Slovensku. V r. 1871 sa v Martine ako prvý pokúsil o založenie Slovenského sokola, ale neuspel. Na gymnáziu v Revúcej zaviedol nové metódy vyučovania fyziky a chémie a tiež telocviku. Po zatvorení gymnázia (1874) pôsobil v Osijeku, Sarajeve a Petrinji. Autor učebníc, spoluautor Hrvatskej enciklopedie a tvorca slovenskej matematickej a prírodovedeckej terminológie. Narodil sa 24. júna 1843 v Jasenovej.

27.12.

1923 - v Paríži zomrel francúzsky staviteľ a konštruktér Alexandre Gustave Eiffel. Pri stavbách mostov a budov sa zaoberal možnosťami využitia železnej konštrukcie. Pri príležitosti svetovej výstavy v Paríži v r. 1889 postavil svetoznámu vežu, neskôr po ňom nazvanú - prvú modernú stavbu bez vnútorného uzatvoreného priestoru. Založil tiež prvé laboratórium aerodynamiky. Narodil sa 15. decembra 1832 v Dijon.

27.12.

1927 - Lev Davidovič Trockij bol vylúčený z Komunistickej strany Sovietskeho zväzu

27.12.

1936 - zomrel Mehmet Akif Ersoy, turecký básnik, spisovateľ a politik (* 1873)

27.12.

1936 - zomrela Kristína Royová, slovenská náboženská spisovateľka a redaktorka

27.12.

1945 - zomrel Janko Jesenský, slovenský básnik, prozaik, prekladateľ (* 1874)

27.12.

1948 - narodil sa Gérard Depardieu, francúzsky herec

27.12.

1949 - Holandsko uznalo nezávislosť Indonézie

27.12.

1950 - zomrel Max Beckmann, nemecký maliar

27.12.

1953 - zomrel Julian Tuwim, poľský básnik

27.12.

1954 - narodil sa Ivan Kiňo, slovenský politik

27.12.

1963 - narodil sa Gaspar Noé, francúzsky režisér

27.12.

1963 - zomrel Tristan Tzara, francúzsky básnik (* 1896)

27.12.

1971 - v rámci francúzsko-sovietskeho programu Arkad bol vypustený satelit Oreol

27.12.

1978 - po 40 rokoch diktatúry bola v Španielsku nastolená demokracia

27.12.

1979 - Sovietsky zväz získal kontrolu nad Afganistanom a Babrak Karmal nahradil na mieste prezidenta popraveného Hafizullaha Amina

27.12.

1983 - bol vypustený sovietsky satelit Kozmos 1517

27.12.

1985 - narodil sa Paul Stastny, americký hokejista slovenského pôvodu

27.12.

1985 - v Rwande bola zavraždená americká vedkyňa Diana Fosseyová

27.12.

2001 - Spojené štáty nadviazali obchodnú spoluprácu s Čínou

27.12.

2003 - zomrel Alan Bates, britský herec (* 1934)

27.12.

2007 - zomrel Karel Černoch, český spevák (* 1943)

27.12.

2007 - zomrela Bénazír Bhuttová, pakistanská politička (atentát) (* 1953)