Udalosti / Meniny

28.12.

418 - svätý Bonifác I. sa stal pápežom

28.12.

1612 - Galileo Galilei bol prvý astronóm, ktorý pozoroval Neptún keď bol v konjunkcii s Jupiterom, ale chybne ho označil za hviezdu, pretože v tom čase mal Neptún extrémne pomalý pohyb. Neptún nebol objavený až do roku 1846, teda 234 rokov po Galileovom pozorovaní.

28.12.

1706 - zomrel Pierre Bayle, francúzsky filozof

28.12.

1811 - narodil sa Karel Sabina, český spisovateľ a novinár († 1877)

28.12.

1830 - narodil sa Ivan Györffy, maďarský pedagóg

28.12.

1846 - Iowa sa stala 29. štátom USA.

28.12.

1856 - v meste Staunton, Virginia, sa narodil americký demokratický politik a štátnik Thomas Woodrow Wilson, v r. 1913-21 prezident USA. V januári 1918 vystúpil s programom povojnového usporiadania sveta na princípe sebaurčenia národov, v ktorom bola aj požiadavka na autonómiu národov Rakúska-Uhorska. Nositeľ Nobelovej ceny za mier (1919). Zomrel 3. februára 1924 vo Washingtone.

28.12.

1882 - narodil sa Arthur Eddington, anglický astronóm a fyzik († 1944)

28.12.

1895 - bratia Auguste a Louis Lumiérovci, ktorí vynašli kinematograf, usporiadali v Paríži prvé filmové predstavenie. Pohyblivé obrázky prichádzajúceho vlaku vyvolali medzi návštevníkmi parížskej Grand Café paniku.

28.12.

1897 - narodil sa ruský vojnový činiteľ, maršal ZSSR Ivan Stepanovič Konev. Počas 2. svetovej vojny velil vojskám viacerých frontov v Moskovskej a Kurskej bitke, vo východokarpatskej, viselsko-oderskej, berlínskej a pražskej operácii. Po vojne vrchný veliteľ Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy, v r. 1961-62 veliteľ skupiny okupačných sovietskych vojsk v Nemecku. Zomrel 21. mája 1973 v Moskve.

28.12.

1898 - narodil sa Carl-Gustav Arvid Rossby, švédsko-americký meteorológ († 1957)

28.12.

1903 - narodil sa John von Neumann, maďarský matematik

28.12.

1905 - premiéra operety Veselá vdova, najslávnejšieho diela Franza Lehára

28.12.

1922 - narodil sa Stan Lee, americký autor komiksov

28.12.

1925 - samovraždu spáchal ruský básnik Sergej Alexandrovič Jesenin, jeden z najväčších lyrikov 20. stor. Autor komornej dedinskej lyriky, po revolúcii 1917 sa pridal k Majakovskému a Blokovi a revolučnú dobu opísal v diele Pieseň o veľkom pochode, O Rusku a revolúcii, Pugačov. Písal tiež milostné verše: Anna Sneginová, Perzské motívy. Viedol bohémsky život, bol viackrát ženatý, jeho manželkou bola i americká baletka Isadora Duncan (1878-1927). Narodil sa 3. októbra 1895 v Konstantinove.

28.12.

1929 - narodil sa Maarten Schmidt, holandský astronóm

28.12.

1937 - v Paríži zomrel francúzsky skladateľ Maurice Ravel. Jeho dielo bolo ovplyvnené impresionizmom a ľudovou melodikou: orchestrálne skladby - Bolero, Španielska rapsódia, opera - Dieťa a kúzla, balet - Dafnis a Chloe, klavírne skladby a piesne. Narodil sa 7. marca 1875 v Ciboure.

28.12.

1945 - zomrel americký spisovateľ Theodore Dreiser. Písal naturalistické romány, v ktorých vyjadril odpor k americkému mamonárstvu a životu vyšších vrstiev: Sestrička Carrie, Jennie Gerhardtová, Americká tragédia. Narodil sa 27. augusta 1871.

28.12.

1952 - narodil sa János Szigeti, slovenský politik

28.12.

1954 - narodil sa Denzel Washington, americký herec

28.12.

1968 - narodil sa Jozef Daňo, slovenský hokejista

28.12.

1969 - narodil sa Ivo Prorok, český hokejista

28.12.

1972 - narodila sa Daniela Šinkorová, slovenská herečka

28.12.

1986 - zomrel John D. MacDonald, americký spisovateľ

28.12.

1989 - za predsedu Federálneho zhromaždenia ČSSR zvolili Alexandra Dubčeka.

28.12.

1999 - v Bratislave zomrel chirurg Stanislav Čársky. Pochádzal z lekárskej rodiny, vnuk chirurga Stanislava Kostlivého, syn chirurga Konštantína Čárskeho. Bol prednostom Chirurgickej kliniky SPAM (Slovenská postgraduálna akadémia medicíny), špecializoval sa na brušnú a abdominálnu chirurgiu. Profesor Lekárskej fakulty UK v Bratislave, autor vedeckých správ, spoluautor učebnice Špeciálna chirurgia. Bol predsedom Slovenskej chirurgickej spoločnosti, inicioval vznik Ceny mladým chirurgom - od r. 2001 ju udeľuje Nadácia Stanislav, ktorú založila jeho manželka. Narodil sa 7. októbra 1942 v Bratislave.

28.12.

2004 - zomrela Susan Sontagová, americká spisovateľka (* 1933)