Udalosti / Meniny

13.12.

1204 - zomrel Maimonides, židovský filozof, lekár a právnicky učenec

13.12.

1783 - zomrel Pehr Wilhelm Wargentin, švédsky astronóm (* 1717)

13.12.

1797 - v Düsseldorfe sa narodil nemecký romantický spisovateľ a básnik Heinrich Heine. Žil v Paríži. Dielo: prózy Obrazy z ciest, Salón, Francúzske pomery, filozofické práce: K dejinám náboženstva a filozofie v Nemecku. Vrcholom jeho tvorby sú zbierky básní Kniha piesní a Zimná rozprávka, mnohé boli zhudobnené. Zomrel 17. februára 1856 v Paríži.

13.12.

1816 - narodil sa nemecký vynálezca a podnikateľ Werner von Siemens. Autor veľkého množstva vynálezov, objavil napr. dynamoelektrický princíp, skonštruoval dynamo (1866). V Berlíne založil Siemensove závody, jeden z najväčších svetových koncernov. Jeho menom je nazvaná jednotka elektrickej vodivosti. Zomrel 6. decembra 1892.

13.12.

1886 - narodil sa Mikuláš Pružinský, slovenský politik

13.12.

1895 - v Győri zomrel vynálezca Štefan Anián Jedlík, člen Uhorskej akadémie vied, priekopník elektrotechniky. Objavil princíp elektrického motoru a na základe jeho prístroja na výrobu sódy vznikla prvá sódovkáreň v Uhorsku. Narodil sa 11. januára 1800 v Zemnom.

13.12.

1902 - narodil sa Talcott Parsons, americký sociológ

13.12.

1911 - narodil sa Trygve Haavelmo, nórsky ekonóm

13.12.

1915 - narodil sa Ross Macdonald, americký spisovateľ

13.12.

1920 - v Levoči sa narodila herečka Oľga Vronská, vl. m. Wagnerová. Po absolvovaní štúdia herectva na Štátnom konzervatóriu v Bratislave nastúpila do Činohry SND. Hrala napr. Hermiu v Sne noci svätojánskej, Dejaniru v Mirandolíne či Margaritu v komédii Život je krásny. V r. 1946 stála pri zrode Novej scény SND, kde odohrala do r. 1981 množstvo postáv. Pre deti napísala hru Vločka, preložila niekoľko textov divadelných hier, uplatnila sa v menších postavách aj vo filme a televízii. Zomrela v 3. mája 2002 v Bratislave.

13.12.

1920 - v Hlohovci sa narodil režisér Jozef Zachar. Pracoval v bratislavskom Štúdiu populárno-vedeckých a náučných filmov, od r. 1965 spolupracoval s televíziou. Celovečerné filmy: Zmluva s diablom, Neprebudený, Niet inej cesty, Rekviem za rytierov, Očovské pastorále, Sebechlebskí hudci, Kamarátka Šuška, Demokrati, Muž nie je žiaduci, Bičianka z doliny, Lampáš malého plavčíka.

13.12.

1926 - zomrel Rudolf Eisler, rakúsky filozof

13.12.

1928 - Luigi Volta objavil planétku 1115 Sabauda

13.12.

1930 - zomrel Fritz Pregl, rakúsky chemik slovinského pôvodu, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu

13.12.

1935 - zomrel François Auguste Victor Grignard, francúzsky chemik

13.12.

1944 - zomrel ruský maliar a teoretik Vasilij Kandinskij. Zakladateľ abstraktného umenia, inšpirovaný ľudovým umením. Maliarstvo študoval v Mníchove a stal sa vedúcou postavou mníchovskej avantgardy. Spoluzakladateľ skupiny Der Blaue Reiter, pôsobil na Bauhause. Po októbrovej revolúcii 1917 žil vo vlasti, no v r. 1921 sa vrátil do Nemecka a neskôr sa stal občanom Francúzska. Narodil sa 4. decembra 1866 v Moskve.

13.12.

1957 - narodil sa Steve Buscemi, americký herec

13.12.

1961 - v Bratislave zomrel akademický maliar a ilustrátor Karol Ondreička. Patril k zakladateľským osobnostiam slovenského maliarstva prvej polovice 20. storočia po boku Martina Benku, Janka Alexyho, Miloša Alexandra Bazovského...Z jeho tvorby možno spomenúť (Čin-čin, Ženilo sa motovidlo, niekoľko ročníkov Slniečok,...). Narodil sa v Dubnici nad Váhom 23. februára 1898.

13.12.

1972 - narodil sa Vlado Adásek, slovenský režisér a scenárista.

13.12.

1981 - výnimočný stav v Poľsku vyhlásil najvyšší stranícky a štátny činiteľ generál Wojciech Jaruzelski. Bola zakázaná odborová organizácia Solidarita a výnimočný stav trval do 22. júla 1983.

13.12.

1996 - pristátie misie STS-61 raketoplánu Endeavour

13.12.

2001 - v Bratislave zomrel literárny vedec, prekladateľ Dušan Slobodník. Pôsobil v SAV ako odborný, neskôr vedecký pracovník, bol riaditeľom Ústavu svetovej literatúry SAV. Člen Medzinárodnej asociácie literárnych kritikov, Európskej únie spisovateľov, umelcov a vedcov a Svetovej organizácie science fiction. V r. 1992 sa stal vo vláde Vladimíra Mečiara ministrom kultúry. Poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR i Národnej rady SR. Narodil sa 11. apríla 1927 v Pezinku.

13.12.

2002 - Európska rada v Kodani schválila vstup do Európskej únie 10 kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko) od 1. mája 2004.