Udalosti / Meniny

9.10.

Svetový deň pošty (výročie založenia Svetovej poštovej únie - UPU)

9.10.

1704 - v Bratislave sa narodil fyzik a vynálezca, lekár a polyhistor Ján Andrej Segner. Zaoberal sa hydraulikou, optikou, astronómiou a botanikou. Objavil princíp premeny reaktívneho pohybu na otáčavý - prístroj pracujúci účinkom reakcie vodného prúdu - Segnerove koleso. Profesor univerzít v Jene, Göttingene a Halle. Zomrel 5. októbra 1777 v Halle.

9.10.

1809 - narodil sa Adolphe Franck, francúzsky filozof

9.10.

1852 - narodil sa Hermann Emil Fischer, nemecký chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (1902)

9.10.

1874 - vznikla Svetová poštová únia - Universal Postal Union, UPU, so sídlom v Berne.

9.10.

1879 - narodil sa nemecký teoretický fyzik Max Theodor Felix von Laue. Prispel k rozpracovaniu teórie relativity, zaoberal sa optikou, kvantovou a jadrovou fyzikou. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za objav difrakcie RTG-žiarenia na mriežke kryštálu, ktorý dokázal jeho vlnové vlastnosti (1914). Zomrel 24. apríla 1960.

9.10.

1893 - vo Viedni zomrel geológ, prírodovedec Dionýz Štúr. Zoopaleontológ, fytopaleontológ, zakladateľ modernej stratigrafie na Slovensku, priekopník darvinizmu. Bol riaditeľom Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Geologicky zmapoval veľké územie dnešného Slovenska, napísal množstvo vedeckých prác. Zakladajúci člen Matice slovenskej, člen mnohých prírodovedeckých spoločností v Európe. Narodil sa 2. apríla 1827 v Beckove.

9.10.

1906 - narodil sa Léopold Sédar Senghor, senegalský filozof, básnik a prvý senegalský prezident

9.10.

1916 - narodil sa Ján Frátrik, slovenský básnik

9.10.

1920 - vo Vrábľoch sa narodil herec, recitátor a divadelný pedagóg Viliam Záborský. Jeden z generácie, ktorá od 40. rokov formovala Činohru SND. Z rolí: Herodes (P. Országh-Hviezdoslav: Herodes a Herodias), Don Cesar (F. Schiller: Nevesta messinská), Laertes i Claudius (W. Shakespeare: Hamlet), Eddie (A. Miller: Pohľad z mostu), Profesor (P. Karvaš: Antigona a tí druhí). Účinkoval vo filmoch: Vlčie diery, Prerušená pieseň, Jánošík a i. Zomrel 5. februára 1982 v Prahe.

9.10.

1933 - narodil sa Ján Sokol, trnavský arcibiskup, metropolita Slovenska

9.10.

1936 - v Žiline sa narodil spisovateľ Ľubomír Feldek. Pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, bol dramaturgom Poetického súboru na Novej scéne v Bratislave. V novembri 1989 sa zapojil do hnutia Verejnosť proti násiliu a bol redaktorom v denníku Verejnosť. Od r. 1995 žije striedavo v Prahe a Bratislave. Napísal básnické zbierky: Jediný slaný domov, Kriedový kruh, Paracelsus, Dvaja okolo stola, Slovák na Mesiaci a i., satiry: Odzemok na rozlúčku, Milovanie v pokročilom veku, knihy pre deti: Rozprávky na niti, Veselý album zvierat, Modrá kniha rozprávok, Zelená kniha rozprávok a i., divadelné hry: Jánošík podľa Vivaldiho, Horor v horárni, fejtóny, eseje. Venuje sa prekladu z ruštiny, angličtiny a nemčiny. Manžel spisovateľky Oľgy Feldekovej.

9.10.

1939 - v Bratislave sa narodil výtvarník Vladimír Gažovič. Absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) u profesora Vincenta Hložníka, bol štipendistom Herderovej ceny na viedenskej Akadémií výtvarných umení. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a tiež sochárstvu. Jeho tvorba je súčasťou zbierok významných svetových múzeí a

9.10.

1940 - narodil sa John Lennon, britský spevák, skladateľ a gitarista

9.10.

1958 - narodil sa Stanislav Janiš, slovenský politik

9.10.

1962 - Uganda sa stala nezávislou od Spojeného kráľovstva

9.10.

1967 - v Bolívii bol zavraždený latinskoamerický revolucionár Ernesto Che Guevara, nazývaný Che. Účastník guerillového útoku na Kubu v r. 1956, v r. 1957 veliteľ guerillovej armády na Kube. Po víťazstve v r. 1959 bol ekonomickým expertom, súčasne náčelníkom armády v hodnosti majora. V r. 1965 bol po kritike zbavený funkcií. V r. 1967 sa ako veliteľ guerillových oddielov v Bolívii snažil vzbúriť roľníkov proti vojenskej vláde. Bol zajatý a zastrelený. Povesť guerillového vodcu urobila z Che Guevaru prototyp hrdinu radikálnych študentov 60. a 70. rokov. Narodil sa 14. júna 1928 v Argentíne.

9.10.

1973 - zomrel Gabriel Honoré Marcel, francúzsky filozof, dramatik a kritik

9.10.

1974 - zomrel sudetonemecký továrnik Oskar Schindler, ktorý vo svojich podnikoch počas 2. sv. vojny zachraňoval Židov pred koncentračnými tábormi. Vymyslel fiktívne pracovné miesta vo svojej továrni v okupovanom Poľsku a presviedčal ich, že práca Židov je vo vojne potrebná. V r. 1949 emigroval spolu s manželkou do Argentíny, v r. 1958 sa vrátil do Nemecka, kde zomrel. Pochovaný je v Jeruzaleme. Vo svete známy aj vďaka filmu Schindlerov zoznam, amerického režiséra Stevena Spielberga (Oscar za najlepší film - 1993). Narodil sa 28. apríla 1908 vo Svitavách v Čechách.

9.10.

1980 - narodil sa Henrik Zetterberg, švédsky hokejista

9.10.

1982 - zomrela Anna Freudová, britská psychoanalytička rakúskeho pôvodu

9.10.

2004 - v Afganistane sa konali prvé demokratické voľby.

9.10.

2006 - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) uskutočnila úspešný test jadrovej zbrane