Udalosti / Meniny

2.10.

Svetový deň hospodárskych zvierat

2.10.

Svetový deň ľudských sídiel

2.10.

Svetový deň architektúry

2.10.

1264 - zomrel Urban IV., pápež

2.10.

1452 - narodil sa anglický kráľ Richard III. z dynastie Yorkov. Vládu prevzal v r. 1483 po smrti svojho brata, kráľa Eduarda IV., keď dal uväzniť a zavraždiť svojho synovca, nástupníka trónu Eduarda V. spolu s jeho mladším bratom. Richard III. je prototypom negatívneho hrdinu z rovnomennej Shakespearovej drámy. Zomrel 22. augusta 1485.

2.10.

1817 - narodil sa Maximilián Jalovecký, slovenský autor učebníc († 1889)

2.10.

1835 - zomrel François Jean Dominique Arago, francúzsky matematik, fyzik, astronóm a politik

2.10.

1852 - narodil sa sir William Ramsay, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu

2.10.

1867 - v Polichne sa narodila spisovateľka Božena Slančíková Timrava. Patrí k popredným predstaviteľkám neskorého realizmu. Začínala písaním satirických básničiek a ponášok na ľudové piesne, ktoré uverejňovala v rukopisnom časopise Ratolesť, ktorý vydávala so svojou sestrou. Bola učiteľkou v materskej škole v Ábelovej, v dôchodku žila v Lučenci. V poviedkach a prózach vytvorila realistický obraz rodného kraja: Márnosť všetko, Ťapákovci, Skúsenosť, Skon Paľa Ročku, Záplava. Širší pohľad na spoločenské dianie rozvinula v románe Hrdinovia. Tiež napísala prózy Ťažké položenie, Bál, Bez hrdosti. Autorka divadelných hier, ktoré však nedosiahli úroveň jej próz: Chudobná rodina, Páva. Zomrela 27. novembra 1951 v Lučenci.

2.10.

1869 - narodil sa indický politik a národný vodca Móhandás Karamčand Gándhí, zv. Máhatmá (Veľká duša), najväčšia postava indického národnooslobodzovacieho hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia - gándhizmu: nenásilnej metódy politického boja a vytrvalosti v pravde. Vyhlásenia prvej indickej ústavy, ktorú pripravoval, sa už nedočkal, 30. januára 1948 bol zavraždený hinduistickým fanatikom.

2.10.

1886 - narodil sa Robert Julius Trumpler, švajčiarsko-americký astronóm

2.10.

1904 - v Berkhamstead sa narodil anglický spisovateľ Graham Greene. Autor románov s politickou alebo náboženskou tematikou: Moc a sláva, Náš človek v Havane, Ľudský faktor, Vlak do Istanbulu, Tichý Američan, Komedianti, Honorárny konzul. Zomrel 3. apríla 1991 vo Vevey vo Švajčiarsku.

2.10.

1909 - vo Vyšnom Kubíne sa narodila prozaička Margita Figuli, vl. m. Figuliová, predstaviteľka naturizmu. Jej knižným debutom bola novela Uzlík tepla, ktorú neskôr zaradila do knihy noviel Pokušenie. Jej najvýznamnejšími dielami sú lyricko-poetická novela Tri gaštanové kone, obsiahly historický román Babylon, románová kronika Mladosť, memoárová próza Ariadnina niť, román Víchor v nás a mnohé ďalšie. Prekladala diela českých spisovateľov. Zomrela 27. marca 1995 v Bratislave.

2.10.

1910 - v Martine sa narodila herečka Viera Bálinthová. Priekopníčka rozhlasového herectva, členka a vedúca Rozhlasového hereckého súboru. Viedla aj Detskú rozhlasovú dramatickú družinu, kde vychovala celý rad interpretov detských postáv. Zomrela 27. februára 1999 v Bratislave.

2.10.

1915 - sa v Dolnom Kubíne narodil diplomat, redaktor, publicista, právnik a historik Arvéd L. Grébert. Študoval na viacerých renomovaných univerzitách v zahraničí. Roku 1944 sa stal tlačovým atašé slovenského veľvyslanectva v Berne, kde pomáhal J. Kirschbaumovi pri vydávaní slovenských periodik. Po roku 1945 ostal vo Švajčiarsku, odkiaľ sa neskôr presunul do Buenos Aires. V Argentíne aktívne zasahoval do krajanského politického a spoločenského života, bol publicisticky činný. Po návrate do Európy pôsobil od roku 1965 vo Veľkej Británii ako redaktor slovenskej sekcie BBC.

2.10.

1921 - narodil sa Karl Albert, filozof

2.10.

1926 - z Bratislavy sa začalo veršami Ivana Krasku pravidelné rozhlasové vysielanie.

2.10.

1927 - zomrel Svante August Arrhenius, švédsky chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu

2.10.

1928 - narodil sa Geert Hofstede, holandský sociológ

2.10.

1932 - v Bratislave sa narodil tanečník a choreograf Karol Tóth. Absolvoval Štátny inštitút tanečného umenia v Moskve. Ako tanečník, choreograf a umelecký šéf pôsobil v baletnom súbore Slovenského národného divadla v Bratislave. Pôsobil tiež v Ľubľane a v Záhrebe, učil na VŠMU v Bratislave.

2.10.

1935 - narodil sa Luciano Pavarotti, taliansky operný spevák

2.10.

1949 - narodila sa americká fotografka Annie Leibovitz, známa predovšetkým vynikajúcimi fotografiami slávnych osobností.

2.10.

1951 - narodil sa Sting, britský spevák a herec

2.10.

1955 - narodil sa Ján Gabriel, slovenský politik

2.10.

1958 - Guinea vyhlásila nezávislosť od Francúzska

2.10.

1968 - narodila sa Jana Novotná, česká tenistka

2.10.

1968 - zomrel francúzsky maliar a sochár Marcel Duchamp, zakladateľ dadaizmu, objaviteľ ready-made, umeleckého diela, ktoré vzniklo spojením priemyslovo vyrobených predmetov dennej spotreby. Narodil sa 28. júla 1887.

2.10.

1974 - zomrel ruský prozaik, filmový scenárista, režisér a herec Vasilij Makarovič Šukšin. Najväčší ohlas vzbudil jeho film Červená kalina. Ďalšie diela: poviedky - Dedinskí obyvatelia, Tam v diaľke, romány - Ľubovinovci, Prišiel som vám dať slobodu a i. Narodil sa 25. júla 1929.

2.10.

1984 - narodila sa Marion Bartoliová, francúzska tenistka

2.10.

2000 - zomrel Michal Kušík, slovenský archivár, historik a filológ

2.10.

2001 - bankrot leteckej spoločnosti Swissair