Udalosti / Meniny

29.10.

1422 - Karol VII. sa stal francúzskym kráľom.

29.10.

1618 - zomrel Sir Walter Raleigh, anglický objaviteľ (popravený) (* 1554)

29.10.

1650 - zomrel David Calderwood, škótsky historik (* 1575)

29.10.

1704 - narodil sa John Byng, britský admirál († 1757)

29.10.

1783 - zomrel Jean Le Rond d'Alembert, francúzsky filozof a matematik

29.10.

1797 - vo Veselom, okr. Trnava sa narodil katolícky biskup, národný dejateľ Štefan Moyzes. Vedúca osobnosť národnoemancipačného hnutia Slovákov. Bol slovenským farárom v Pešti, profesorom filozofie na Kráľovskej akadémii v Záhrebe, záhrebským kanonikom. Od r. 1851 bol biskupom v Banskej Bystrici, kde sa zaslúžil o poslovenčenie gymnázia a rozvoj slovenských ľudových škôl i nedeľných škôl pre dospelých. V r. 1861 viedol slovenskú deputáciu do Viedne k cisárovi s Memorandom národa slovenského, v r. 1863 viedol do Viedne matičnú delegáciu. V r. 1863 ho zvolili za prvého predsedu Matice slovenskej. Zomrel 5. júla 1869 v Žiari nad Hronom.

29.10.

1815 - v Uhrovci sa narodil národný buditeľ Ľudovít Štúr. Pôsobil v Společnosti česko-slovanskej a v r. 1837 sa stal námestníkom profesora J. Palkoviča na Katedre reči a literatúry československej. Po zákaze Společnosti prednášal na Ústave reči a literatúry československej. S M. M. Hodžom a J. M. Hurbanom uzákonili spisovnú slovenčinu a tento krok Štúr vysvetlil v spise Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a v práci Náuka reči slovenskej. V r. 1845 začal vydávať Slovenskje národňje novini s prílohou Orol tatránski, v Uhorskom sneme predniesol ako poslanec mesta Zvolen viaceré bojovné národnoobranné prejavy a tiež sa zúčastnil na koncipovaní Žiadostí slovenského národa v r. 1848. Bol naňho vydaný zatykač a musel utiecť zo Slovenska. Na Slovanskom zjazde v Prahe sa snažil presadiť vytvorenie všeslovanského zväzu. Počas revolúcie sa zúčastnil na slovenskom povstaní 1848-49. Po revolúcii sa presťahoval do Modry, kde musel byť pod policajným dozorom. Ďalšie literárne dielo Ľ. Štúra: poézia: Plody, Dumky večerní, Spevy a piesne, odborné práce: O národních písních a pověstech plemen slovanských, Slovanstvo a svet budúcnosti, Starý i nový svět Slováků a i. Zomrel 12. januára 1856 v Modre po nešťastnom zranení na poľovačke.

29.10.

1815 - narodil sa Daniel Emmett, americký skladateľ († 1904)

29.10.

1827 - narodil sa Marcellin Pierre Eugene Berthelot, francúzsky chemik, politik a historik

29.10.

1871 - narodil sa Narziss Kaspar Ach, nemecký psychológ († 1946)

29.10.

1882 - narodil sa Jean Giraudoux, francúzsky spisovateľ († 1944)

29.10.

1897 - narodil sa nemecký politik, hlavný ideológ nacizmu Joseph Paul Goebbels. Obávaný demagóg, ako minister osvety a propagandy úplne ovládol rozhlas, tlač a celú nemeckú oficiálnu kultúru. Bol ríšskym komisárom pre totálnu mobilizáciu so zvláštnymi právomocami. Po dobytí Berlína 1. mája 1945 usmrtil svoje deti a spolu s manželkou spáchali samovraždu.

29.10.

1900 - v Trenčianskych Tepliciach sa narodil herec, pedagóg, režisér Andrej Bagar, organizátor slovenského divadelného života. Začínal ako ochotnícky herec, v r. 1924 bol angažovaný do SND v Bratislave. Počas vojny bol pre ilegálnu činnosť uväznený. V r. 1944 sa podieľal na založení Slovenského komorného divadla v Martine, počas povstania založil a viedol Frontové divadlo. V r. 1945 sa stal riaditeľom SND, neskôr sa zaslúžil o vznik Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Postavy v divadle: Hamlet, Cyrano, Tartuffe a i. Hral vo filmoch: Jánošík, Varúj...!, Čertova stena, Drevená dedina, Zemianska česť a účinkoval v rozhlase i v televízii. Zomrel 31. júla 1966 v Bratislave.

29.10.

1911 - zomrel americký novinár a vydavateľ Joseph Pulitzer, iniciátor založenia nadácie pre Pulitzerovu cenu, ktorú od r. 1917 udeľuje Columbijská univerzita najlepším americkým novinárskym, literárnym, hudobným a historickým dielam. Narodil sa 10. apríla 1847.

29.10.

1919 - v Slovenskej Ľupči sa narodil geológ a geochemik Bohuslav Cambel, profesor na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V r. 1966-69 rektor UK, 1963-89 riaditeľ Geologického ústavu SAV. Priekopník geochémie na Slovensku. Zomrel 9. júna 2006 v Bratislave.

29.10.

1923 - uskutočnil sa prvý let Československých aerolínií na trase Praha - Bratislava

29.10.

1946 - narodil sa Peter Green, spoluzakladateľ skupiny Fleetwood Mac

29.10.

1947 - narodil sa Richard Dreyfuss, americký herec

29.10.

1949 - začala prevádzku železnica medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou, budovaná ako Trať mládeže.

29.10.

1950 - zomrel Gustáv V., švédsky kráľ (* 1858)

29.10.

1951 - zomrel Robert Grant Aitken, americký astronóm

29.10.

1954 - narodil sa Pavol Mutafov, slovenský komunálny politik

29.10.

1961 - v Prahe zomrel český dirigent a skladateľ Zdeněk Folprecht. Zaslúžil sa o rozvoj hudobného života v Bratislave, v r. 1923-39 pôsobil ako dirigent Opery SND. Dirigoval tiež Orchestrálne združenie Slovenskej filharmónie. Od r. 1939 dirigent ND v Prahe. Autor opery: Lásky hra osudná, orchestrálnych a komorných diel, kantát a iných skladieb. Narodil sa 26. januára 1900 v Turnove.

29.10.

1967 - Na Broadwayi mal premiéru muzikál Hair

29.10.

1971 - narodila sa Winona Ryderová, americká herečka

29.10.

1973 - narodil sa Robert Pires, francúzsky futbalista

29.10.

1977 - narodil sa Marek Matiaško, slovenský biatlonista

29.10.

1988 - v Brne zomrela česká herečka Nataša Gollová. V r. 1934-35 hrala v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave a neskôr pôsobila v českých divadelných súboroch. V 30. a 40. rokoch bola však predovšetkým filmovou hviezdou: Kristián, Eva tropí hlouposti, Hotel Modrá Hvězda, Roztomilý člověk, Kantor Ideál, Katakomby, Císařův pekař - Pekařův císař a i. Neskôr účinkovala vo filmoch Drahé tety a já, Brácha za všechny peníze. Narodila sa 27. februára 1912 v Brne.

29.10.

1992 - zomrel Elemír Csere, slovenský astronóm-amatér (* 1917)

29.10.

2001 - v Bratislave zomrel maliar, krajinár Michal Jakabčic. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéroch u profesorov Čemického a Mudrocha. Jeho figurálne kompozície s poeticko-surrealistictickým nábojom ho radia medzi najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov. Diela vystavoval v celom rade renomovaných galérií doma i v zahraničí. Laureát prestížnych ocenení. Manžel maliarky Viery Žilinčanovej. Narodil sa 14. septembra 1930 v Klenovci.

29.10.

2003 - zomrel Hal Clement, americký spisovateľ

29.10.

2004 - v Kambodži bol korunovaný nový kráľ - Norodom Sihamoni

29.10.

2004 - dvadsaťpäť krajín Európskej únie (EÚ) v Ríme podpísalo prvú európsku ústavu, ktorá mala dať dosiaľ zmluvnému zväzku prvky štátu vrátane právnej subjektivity, občianstva, prezidenta a ministra zahraničných vecí a potvrdiť vlajku, hymnu a znak ako štátne symboly EÚ. Po dlhých rokovaniach ústavu schválili v júni 2004 v Bruseli hlavy štátov a vlád. Mali ju ratifikovať všetky členské štáty, no nestalo sa tak vo Francúzsku a Holandsku, ktoré text ústavy v referendách odmietli, britská vláda plánované referendum zrušila.