Udalosti / Meniny

8.3.

Medzinárodný deň žien

8.3.

Deň OSN práv žien a medzinárodného mieru

8.3.

1435 - na uhorskom sneme v Bratislave kráľ Žigmund vydal tzv. Veľký dekrét, ktorý reformoval súdnictvo.

8.3.

1495 - narodil sa taliansky maliar patriaci k zakladateľom florentského manierizmu Rosso Fioretino (vlastným menom Giovanni Battista di Jacopo di Guasparre). Zomrel 14.11.1540.

8.3.

1618 - Johannes Kepler objavil tretí zákon pohybu nebeských telies (po prvých výpočtoch síce myšlienku odmietol, ale 15. mája potvrdil objav)

8.3.

1702 - po smrti kráľa Williama III. Oranžského (narodil sa roku 1650) nastúpila na anglický trón kráľovná Anna ako posledná z dynastie Stuartovcov.

8.3.

1731 - zomrel český sochár a rezbár Ferdinand Maximilián Brokoff. Narodil sa 12.9.1688.

8.3.

1782 - narodil sa v Horných Turovciach evanjelický kňaz, teológ, filozof, historik a matematik Gabriel Kováč Martini, profesor na evanjelickom lýceu v Bratislave. Zomrel 19.7.1845.

8.3.

1788 - narodil sa William Hamilton, škótsky filozof a logik

8.3.

1804 - narodil sa Alvan Clark, zakladateľ rodiny výrobcov teleskopov

8.3.

1817 - v Liptovskom Mikuláši sa narodil maliar, sochár, prírodovedec a pedagóg Jozef Božetech Klemens, autor viacerých oltárnych obrazov a portrétov slovenských národovcov. Ako vynálezca pracoval na stroji poháňanom teplým vzduchom a vynikal aj ako mineralóg a botanik. Zomrel 17.1.1883.

8.3.

1823 - v Košiciach sa narodil uhorský politik, popredná osobnosť v zápase o väčšiu nezávislosť Uhorska od Viedne Július Andráši. Zomrel 18.2.1890.

8.3.

1849 - v Smolenickej Hute sa narodil jezuita, misionár a spisovateľ Štefan Zimmerman, ktorý od roku 1884 pôsobil v Mozambiku, kde vytvoril prvú gramatiku bantuského jazyka, ktorým hovorili domorodci bantuských kmeňov. Zomrel na misii na rieke Zambezi v roku 1894.

8.3.

1861 - v Budíne vyšlo prvé číslo humoristického časopisu Černokňažník. Jeho vydavateľom bol Viliam Pauliny-Tóth.

8.3.

1863 - vo Zvolene sa narodil spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník Ján Adolf Ferienčík. Zomrel 7.3.1925 v Clevelande (USA).

8.3.

1868 - bratislavskí mešťania založili Okrášľovací spolok, prvé dobrovoľné združenie v Uhorsku so zameraním na životné prostredie.

8.3.

1869 - zomrel Hector Berlioz, francúzsky skladateľ, ktorého najznámejším dielom je Fantastická symfónia. Narodil sa 11.12.1803.

8.3.

1879 - narodil sa americký chemik a vynálezca Otto Hshn. Zomrel 9.2.1933.

8.3.

1879 - v Bzovej (Česko) sa narodil slovenský publicista, pedagóg, hudobný kritik a literárny historik Bohumil Haluzický. Zomrel 11.1.1957.

8.3.

1886 - narodil sa Edward Calvin Kendall, americký chemik

8.3.

1887 - v Brodskom sa narodil revolucionár a politický pracovník Marek Čulen, jeden z hlavných zakladateľov KSČ na Slovensku. Zomrel 26.12.1957.

8.3.

1889 - zomrel katolícky kňaz, archeológ, historik, prírodovedec a cirkevný hodnostár Florián František Rómer. Narodil sa 12.4.1815.

8.3.

1894 - narodil sa Wäinö Aaltonen, fínsky sochár († 1966)

8.3.

1895 - narodila sa uruguajská poetka Juana Ibarbourouová, ktorej typickým postojom je senzualizmus vyplývajúci z vedomia krásy ženského tela. Zomrela 15.7.1979.

8.3.

1896 - vo Vrbovom sa narodil spisovateľ, publicista, finančný úradník Elo Šándor. Jeho najznámejšie dielo Sváko Ragan z Brezovej bolo úspešne sfilmované v hlavnej úlohe s Jozefom Kronerom. Zomrel 9.1.1952.

8.3.

1896 - narodil sa Elo Šándor, slovenský spisovateľ

8.3.

1898 - v Kolíne nad Rýnom sa uskutočnila koncertná premiéra symfonickej básne Don Quijote, fantastické variácie na tému rytierskeho charakteru od Richarda Straussa.

8.3.

1899 - v Banskej Štiavnici sa narodil maliar Jozef Kollár, v jeho tvorbe sú obsiahnuté výjavy hlavne z jeho rodiska. Zomrel 21.10.1982.

8.3.

1906 - narodil sa švédsky vynálezca zrkadlovej fotografickej kamery Victor Hassellblad. Prvú zrkadlovku prezentoval v roku 1948. Zomrel 5.8.1978.

8.3.

1907 - narodil sa Constantine Karamanlis, grécky politik

8.3.

1908 - veľký štrajk 40000 newyorských krajčírok z textilných tovární, na počesť ktorého bol stanovený 8. 3. ako sviatok MDŽ. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa oslavoval v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol masový charakter. Počas druhej svetovej vojny v roku 1939 bol MDŽ zrušený. Po roku 1945 ho obnovili. Myšlienka oslavovať Medzinárodný deň žien vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani.

8.3.

1909 - narodil sa výtvarník a historik umenia Jozef Cincík, ktorý od roku 1947 žil v USA. Zomrel 28.1.1992 v Danville (USA), ale pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

8.3.

1910 - v Dolných Kočkovciach sa narodil maliar Jozef Fedora. Zomrel 26.9.1975.

8.3.

1911 - v Dánsku, Nemecku, Rakúsko-Uhorsku a Švajčiarsku sa po prvý raz oslavovalo MDŽ.

8.3.

1917 - v Rusku vypukla Februárová revolúcia, v Petrohrade sa začal na výzvu boľševikov politický štrajk s účasťou asi 130.000 osôb. Masové zhromaždenia prerástli do demonštrácie proti hladu, vojne a cárizmu a na niektorých miestach sa demonštranti stretli s políciou.

8.3.

1917 - narodil sa zakladateľ slovenskej fotografie Eugen Lazišťan, ktorý ako fotograf začínal v Matici slovenskej a potom tridsať rokov pôsobil ako vedúci redaktor vo vydavateľstve Osveta, kde založil edíciu obrazových publikácií. Sám ich autorsky vytvoril takmer tridsať. Pôsobil aj v Slovenskom národnom múzeu v Martine a zaslúžil sa aj o prípravu expozície Karola Plicku v Blatnici. Zomrel 6.1.2006.

8.3.

1917 - zomrel Ferdinand von Zeppelin, nemecký vynálezca a podnikateľ. Narodil sa 8.7.1838.

8.3.

1921 - narodila sa americká herečka a tanečníčka Cyd Charisseová, ktorá sa na filmovom plátne objavila v roku 1943 a o tri roky neskôr si zatancovala s Fredom Astairom v Ziegfieldovom kabarete. Prelomovou sa však stala jej úloha osudovej ženy, ktorá tancuje s Genom Kellym v snovej scéne v slávnom muzikáli Spievanie v daždi. Zomrela 17.6.2008.

8.3.

1922 - narodil sa Alojz Klimo, slovenský akademický maliar († 2000)

8.3.

1922 - narodil sa letec, príslušník Britského kráľovského letectva Milan Jakubec. Zomrel 17.7.2002.

8.3.

1924 - v Dunajskej Strede sa narodila dramaturgička, scenáristka, spisovateľka a televízna pracovníčka Anna Minichová, tútorka televíznej tvorby pre deti a mládež. Zomrela 25.11.1988.

8.3.

1930 - zomrel William Howard Taft, 27. prezident USA

8.3.

1934 - v Pliešovciach sa narodil Ján Solovič, slovenský dramatik, autor televíznych hier. Známa je jeho tzv. Občianska trilógia, ktorú tvoria hry: Meridian, Strieborný jaguár a Zlatý dážď.

8.3.

1941 - zomrel Sherwood Anderson, americký prozaik a básnik. Narodil sa 13.9.1876.

8.3.

1943 - narodila sa britská herečka Lyhn Redgraveová.

8.3.

1947 - narodil sa český gitarista, spevák a skladateľ Vladimír Mišík.

8.3.

1948 - vznikla Strana slovenskej obrody, ktorú tvorila bývalá časť demokratickej strany (DS). Prvým predsedom sa stal Ján Ševčík.

8.3.

1950 - sovietsky maršal Kliment Jefremovič Vorošilov oznámil, že ZSSR vlastní atómovú bombu

8.3.

1953 - Narodil sa v Levoči grafik, rytec a hudobný skladateľ Martin Činovský.

8.3.

1955 - v Bratislave sa narodil spisovateľ a esejista Peter Valček, ktorý debutoval v Kristových rokoch novelami Levy benátske a Líška na sklonku leta. O dva roky nato vydal román Európska groteska a potom cestopisnú novelu Savojský kríž. Ako esejista sa predstavil napríklad v knihe esejí Čas kentaurov.

8.3.

1955 - v Galante sa narodil maliar s výrazne charakteristickým rukopisom Ivan Pavle. V rokoch 1975-1981 študoval monumentálnu maľbu na VŠVU v Bratislave u prof. Castiglioneho a prof. Vychlopena. Vystavuje doma aj v zahraničí, najmä v Holandsku, Nemecku a Francúzku. Ilustroval triptych posledných básnických zbierok Milana Rúfusa Báseň a čas, Vernosť a Ako stopy v snehu.

8.3.

1955 - narodil sa Jozef Miklušičák, slovenský politik

8.3.

1957 - vo väzení v Leopoldove zomrel János Eszterházy, gróf, slovenský verejný činiteľ a politik maďarského pôvodu. Narodil sa 14.3.1901.

8.3.

1958 - čínska vláda zaviedla v nepoddajnom tibetskom hlavnom meste Lhasa stanné právo. 1963 - V Sýrii uskutočnila skupina dôstojníkov zo Socialistickej strany arabskej obrody (Baas) na čele s generálom Zijádom al-Harírím už ôsmy štátny prevrat od roku 1945. Po nekrvavom puči prevzala moc v krajine armáda.

8.3.

1959 - narodil sa írsko-americký herec Aidan Quinn.

8.3.

1961 - narodila sa americká herečka Camryn Manheimová.

8.3.

1971 - zomrel americký herec, filmový komik nemej éry Harold Lloyd. Narodil sa 20.4.1893.

8.3.

1974 - otvorili medzinárodné letisko Charlesa de Gaullea v Roissy pri Paríži.

8.3.

1979 - narodil sa britský spevák Tom Chaplin, spevák rockovej skupiny Keane.

8.3.

1982 - dekrétom Quidam episcopi vatikánska Kongregácia pre klérus zakázala kňazom členstvo v štátom kontrolovanej organizácii Pacem in terris, ktorá združovala väčšinu katolíckych kňazov v Československu.

8.3.

1983 - zomrel britský hudobný skladateľ William Walton. Narodil sa 29.3.1902.

8.3.

1983 - prezident USA Ronald Reagan nazval Sovietsky zväz ríšou zla

8.3.

1987 - v ZSSR po prvý raz vyšla ruská verzia západného časopisu, bol ním módny žurnál Burda Moden.

8.3.

1993 - prezident Michal Kováč vymenoval Milana Čiča za prvého predsedu Ústavného súdu SR.

8.3.

1996 - slovenskí ženisti na Balkáne začali plniť prvú úlohu v rámci novej misie OSN (UNTAES).

8.3.

1999 - zomrel americký bejzbalový hráč a bývalý manžel filmovej hviezdy Marilyn Monroe Joe Dimaggio. Písal o ňom aj Ernest Hemingway v novele Starec a more a Simon a Garfunkel spomínali na jeho legendárnu kariéru v piesni Mrs. Robinson. Narodil sa 25.11.1914.

8.3.

1999 - zomrel (bol zabitý ruskými vojakmi) vodca čečenských povstalcov Aslan Maschadov. Narodil sa 21.9.1951.

8.3.

2001 - prezident SR Rudolf Schuster podpísal parlamentom schválenú (23. februára 2001) rozsiahlejšiu novelu Ústavy SR.

8.3.

2001 - štart misie STS-102 raketoplánu Discovery

8.3.

2002 - izraelská armáda zabila počas rozsiahlej ofenzívy na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy 38 Palestínčanov. Tento deň sa zapísal do histórie ako najkrvavejší za posledných 14 rokov blízkovýchodného konfliktu.

8.3.

2004 - zomrel archeológ, vedec, pedagóg a publicista Ján Lichardus. Narodil sa 24.1.1939.

8.3.

2005 - zomrel Aslan Maschadov, čečenský separatistický vodca

8.3.

2007 - zomrel taliansky módny návrhár Pino Lacentti. Narodil sa 27.11.1928.

8.3.

2007 - zomrel anglický herec John Inman. Narodil sa 28.6.1935.