Udalosti / Meniny

7.3.

Deň výskumu rakoviny

7.3.

1274 - zomrel predstaviteľ scholastickej a stredovekej teológie, dominikán Tomáš Akvinský. V diele Summa totius theologiae - Súhrn všetkej teológie sa pokúsil o ucelený výklad cirkevnej náuky. Pôvodne cirkev jeho učenie neuznávala, neskôr sa však presadilo a v r. 1879 sa tomizmus stal oficiálnou náukou katolíckej cirkvi. Narodil sa v r. 1225 alebo 1226, v r. 1323 bol svätorečený.

7.3.

1376 - Ľudovít I. povýšil medzi slobodné kráľovské mestá Bardejov s rovnakými právami a povinnosťami, ako mali mešťania Košíc a Budína.

7.3.

1625 - zomrel Johann Bayer, nemecký astronóm (* 1572)

7.3.

1756 - narodil sa francúzsky vynálezca prvého princípu fotografie (heliografie) Joseph Nicéphore Niepce. Zomrel 5.7.1833.

7.3.

1785 - narodil sa taliansky romantický básnik, estetik a filozof Alessandro Manzoni. Zomrel 22.5.1873.

7.3.

1792 - narodil sa anglický matematik a astronóm, fyzik, priekopník fotografie, objaviteľ vyše 3300 dvojhviezd, autor Všeobecného katalógu hmlovín a hviezdokôp John Frederick William Herschel, ktorý zaviedol vo fotografii pomenovania negatív a pozitív. Zomrel 11.5.1871.

7.3.

1809 - zomrel rakúsky hudobný skladateľ a teoretik, pedagóg Johann Georg Albrechtsberger. Narodil sa 3.2.1736.

7.3.

1811 - v Doľanoch zomrel národný buditeľ Juraj Fándly. Katolícky kňaz, významný predstaviteľ národného obrodenia. Patril k najplodnejším spisovateľom prvej bernolákovskej generácie. V diele Dúverná zmlúva mezi mňíchom a ďáblom zobrazil idey osvietenského absolutizmu. Zaoberal sa i zdravotnou a poľnohospodárskou osvetou, napísal diela: Piľní domajší aj poľní hospodár, Zelinkár, Slovenskí včelár a i. Narodil sa 21. októbra 1750 v Častej.

7.3.

1837 - narodil sa Henry Draper, americký lekár a astronóm († 1882)

7.3.

1849 - narodil sa Luther Burbank, americký šľachtiteľ rastlín. Zomrel 11.4.1926.

7.3.

1849 - bola vyhlásená tzv. oktrojovaná ústava, prvé ústava, ktorá sa vzťahoval na celú Rakúsko-Uhorskú monarchiu. Ústava však upevňovala moc panovníka, aj keď zakotvila viaceré liberálne slobody.

7.3.

1850 - v Hodoníne sa narodil filozof a štátnik Tomáš Garrigue Masaryk, jedna z najvýznamnejších osobností československej štátnosti, zaslúžil sa o vybudovanie Československa ako demokratického a vyspelého štátu. Bol profesorom na Karlovej univerzite v Prahe, počas 1. svetovej vojny emigroval a stal sa vedúcou osobnosťou čs. zahraničného odboja. V Paríži založil Národnú radu československú a podieľal sa na vytvorení čs. légií. 14. novembra 1918 ho zvolili za prezidenta novovzniknutej Československej republiky. Opätovne sa hlavou štátu stal v r. 1920, 1927 a 1934, v r. 1935 abdikoval zo zdravotných dôvodov. Autor viacerých prác: Sebevražda, Česká otázka, Jan Hus, Karel Havlíček, Otázka sociální, Rusko a Evropa. Zomrel 14. septembra 1937 v Lánoch.

7.3.

1875 - v Ciboure sa narodil francúzsky skladateľ Maurice Ravel. Jeho dielo bolo ovplyvnené impresionizmom a ľudovou melodikou: orchestrálne skladby - Bolero, Španielska rapsódia, opera - Dieťa a kúzla, balet - Dafnis a Chloe, klavírne skladby a piesne. Zomrel 28. decembra 1937 v Paríži.

7.3.

1893 - v Rakovej sa narodil prozaik, esejista a politik Tido J. Gašpar, patril k predstaviteľom bratislavskej bohémy. Bol dramaturgom SND a politicky sa v rokoch 1941-45 angažoval v HSĽS ako vedúci Úradu propagandy. Po vojne bol preto odsúdený a väznený až do roku 1958. Zomrel 10.5.1972.

7.3.

1897 - narodil sa Viktor Šulc, český divadelný režisér pôsobiaci na Slovensku.

7.3.

1900 - narodil sa Fritz Wolfgang London, nemecko-americký fyzik

7.3.

1900 - narodil sa Johann Fischl, rakúsky filozof

7.3.

1902 - Koos de la Rey dosiahol posledné veľké víťazstvo Búrov v druhej búrskej vojne

7.3.

1903 - narodil sa americký spisovateľ a dramatik Thomas Bell. Zomrel 17.1.1961.

7.3.

1904 - narodil sa nemecký policajný generál Reinhard Heydrich, od 27. septembra 1941 zastupujúci ríšsky protektor v Čechách a na Morave. Brutálnym režimom sa usiloval zlomiť český odpor, decimoval českú inteligenciu, iniciátor a organizátor vyvražďovania Židov. 4. júna 1942 podľahol následkom atentátu, ktorý uskutočnili 27. mája 1942 československí parašutisti, vyslaní exilovou vládou v Londýne.

7.3.

1905 - zomrel Ján Francisci-Rimavský, slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, publicista a politik

7.3.

1905 - zomrel v Martine spisovateľ a politik Ján Francisci-Rimavský, slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, publicista a politik. Po štúdiu práva pôsobil v rôznych funkciách na župnej úrovni. Zapojil sa do štúrovského hnutia najprv V Bratislave, neskôr v Levoči, kde bol aj literárne činný. Pokúšal sa ako predseda Jednoty mládeže slovenskej zapojiť mladých do práce v spolku Tatrín. Ako významný predstaviteľ a organizátor národnoemancipačného hnutia Slovákov, spoluinicioval Žiadosti národa slovenského, podieľal sa na organizovaní národných gárd. V rokoch 1861-1863 vydával Pešťbudínske vedomosti. Bol spoluorganizátorom memorandového zhromaždenia a spoluzakladateľom Matice slovenskej, v ktorej sa stal doživotným čestným podpredsedom. Ako dlhoročný predseda Kníhtlačiarenskeho účastinárskeho spolku prispel k rozvoju vydavateľskej činnosti. Organizoval slovenské peňažníctvo. Politicky sa angažoval v Starej škole a neskôr v Slovenskej národnej strane, ktorá ho kandidovala za poslanca uhorského snemu. Narodil sa 1.júna 1822 v Hnúšti.

7.3.

1906 - fínsky senát schválil zavedenie obmedzeného volebného práva pre ženy a mužov nad 25 rokov.

7.3.

1908 - narodila sa talianska filmová herečka a predstaviteľka žien z ľudu Anna Magnaniová. Zomrela 26.9.1973.

7.3.

1909 - narodil sa Poliak Ryszard Siwiec, ktorý sa 8. septembra 1968 na protest proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy a účasti poľských vojsk na tejto agresii upálil počas celoštátnych dožinkových slávností pred zrakmi straníckych funkcionárov a štátnych predstaviteľov na Štadióne desaťročia vo Varšave a o štyri dni, 12. septembra 1968 zomrel. Prezident SR mu udelil Rad bieleho dvojkríža in memoriam.

7.3.

1917 - vo Veličnej sa narodil archeológ a muzeálny pracovník Pavol Čaplovič, správca Oravského hradu a riaditeľ Oravského múzea v Oravskom Podzámku. Zomrel 5.6.1994.

7.3.

1920 - v Michalovciach sa narodil muzikológ a redaktor Jozeff Laborecký.

7.3.

1922 - v Budapešti sa narodil slovenský boxer a tréner Július Torma. Po II. svetovej vojne sa zaradil k svetovej boxerskej špičke. Na OH v Londýne v roku 1948 získal zlatú medailu a v roku 1949 sa stal majstrom Európy. Zomrel 23.10.1991.

7.3.

1922 - v Leopoldove sa narodil scénograf, maliar a herec Emil Paulovič.

7.3.

1924 - narodil sa Kobo Abe, japonský spisovateľ

7.3.

1926 - uskutočnil sa prvý úspešný transoceánsky rádio-telefónny pokus o spojenie medzi New Yorkom a Londýnom.

7.3.

1929 - v Starej Turej sa narodil historik a spisovateľ Ján Hučko. Zomrel 21.3.2001.

7.3.

1932 - zomrel francúzsky politik Aristide Briand. Po 1. sv. vojne iniciátor mierového súžitia a politiky odzbrojenia. Ako minister zahraničia bojoval za francúzsko-nemecký zmier. V r. 1928 spoluautor Briand-Kellogovho paktu - prvého dokumentu zakazujúceho vojnu, ktorý prijala väčšina štátov sveta. Nositeľ Nobelovej ceny mieru (1926). Narodil sa 28. marca 1862.

7.3.

1936 - Nemecko vypovedalo Locarnskú zmluvu a obsadilo demilitarizované územie Porýnia; nacistické nemecké jednotky obsadili demilitarizované pásmo v Porýnsku, keď vodca Adolf Hitler vyhlásil Locarnský pakt uzavretý po I. svetovej vojne za neplatný.

7.3.

1937 - v Trenčianskej Teplej sa narodila fyzička, pedagogička, výskumníčka a publicistka Tatiana Korcová. Zomrela 12.11.1997.

7.3.

1940 - narodil sa český herec, humorista, moderátor a literát Miloslav Šimek. Zomrel 16.2.2004.

7.3.

1940 - narodil sa Rudi Dutschke, nemecký sociológ, vodca študentského hnutia

7.3.

1946 - narodil sa americký filmový herec John Heard.

7.3.

1947 - Kuomintang a Komunistická strana Číny obnovili občiansku vojnu v Číne

7.3.

1948 - narodil sa spevák Miroslav Ličko.

7.3.

1949 - v Bratislave sa narodila sa klaviristka Ida Černecká, významná reprezentantka koncertného umenia na Slovensku. Hru na klavír študovala na Čajkovského konzervatóriu v Moskve. Počas svojej umeleckej kariéry vystupovala na mnohých domácich aj zahraničných koncertoch. Popri umeleckej činnosti pôsobí na pedagogicky Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

7.3.

1954 - zomrel Otto Paul Herrmann Diels, nemecký chemik

7.3.

1956 - narodil sa Vladimír Horák, slovenský politik

7.3.

1959 - zomrel Arthur Pigou, britsky ekonóm

7.3.

1959 - narodila sa česká herečka Eva Holubová, držiteľka Českého leva ako najlepšia herečka vo vedľajšej roli vo filme Ene bene (2000). Vynikajúca komediálna herečka, svoj talent uplatňuje v rôznych pražských divadlách i vo filme: Pražská pětka, Čas sluhů, Vrať se do hrobu, Obecná škola, Knoflikáři, Pasti, pasti, pastičky, Pelíšky, Anděl exit, Pupendo, Mazaný Filip, Skřítek, Účastníci zájezdu, Jak se krotí krokodýli, Gympl, Líbáš jako Bůh a i.

7.3.

1960 - narodil sa česko-americký bývalý profesionálny tenista Ivan Lendl.

7.3.

1963 - narodil sa Marián Gavenda, slovenský rímskokatolícky kňaz

7.3.

1964 - narodil sa Bret Easton Ellis, americký spisovateľ

7.3.

1968 - zomrel operný režisér a prekladateľ Kornel Hájek. Narodil sa 22.10.1920.

7.3.

1971 - narodila sa anglická filmová herečka Rachel Weiszová.

7.3.

1972 - v Bratislave zomrel divadelný režisér a herec Ivan Lichard. Bol režisérom vo Východoslovenskom národnom divadle (VND) v Košiciach a Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, kde tiež pôsobil ako herec. Narodil sa 30. apríla 1905 v Martine.

7.3.

1973 - po prvýkrát bola pozorovaná Kohoutkova kométa

7.3.

1973 - uskutočnili sa prvé bangladéšske parlamentné voľby od vyhlásenia nezávislosti, pričom 291 z 300 poslaneckých kresiel získala ľudová liga premiéra Mudžíbura Rahmána.

7.3.

1975 - v Bratislave zomrel spisovateľ a novinár Ján Hrušovský. Literárne hodnotné sú hlavne jeho prózy z 20. rokov 20. storočia: zbierky poviedok Pompiliova Madona, Dolorosa, Zmok a novela Muž s protézou. Počas pôsobenia v periodiku Slovenská politika vychádzalo na pokračovanie niekoľko jeho historických a dobrodružných románov, z ktorých najúspešnejší bol Jánošík. Neskôr vydal ešte knihy spomienok Stalo sa v našom mestečku a Umelci a bohémi. Narodil sa 4.2.1892.

7.3.

1976 - v Bratislave zomrel novinár, autor dobrodružno-historických próz Jozef Nižnánsky. Pôsobil vo viacerých týždenníkoch a vo vydavateľstvách Práca a Mladé letá. Do literatúry vstúpil ruralistickou básnickou zbierkou Medzi nebom a zemou. Románmi Čachtická pani, Dobrodružstvá Mórica Beňovského, Studňa lásky, Lásky Žofie Bosniakovej, Cholera, Krásna Hedviga založil tradíciu dobrodružného ľudového čítania s historickými námetmi. Narodil sa 30. augusta 1903 v Brestovanoch.

7.3.

1982 - narodil sa Garip Saliji, slovenský hokejista

7.3.

1989 - Irán oznámil prerušenie diplomatických stykov s Veľkou Britániou pre jej postoj k afére okolo knihy Salmana Rushdieho Satanské verše.

7.3.

1990 - Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo Slovenskú národnú stranu (SNS). Jej prvým predsedom sa stal Víťazoslav Moric. 1992 - Nastal rozkol v KDH. Národne orientované krídlo pod vedením Jána Klepáča sa osamostatnilo a vytvorilo Slovenské kresťanskodemokratické hnutie - SKDH.

7.3.

1991 - v Lanus Oeste (Argentína) zomrel literárny kritik a teoretik, publicista Ernest Žatko. Narodil sa 6.2.1907 v Žabokrekoch nad Nitrou.

7.3.

1994 - zomrel Ladislav Hanus, slovenský filozof. Narodil sa 26.2.1907.

7.3.

1996 - japonský súd v meste Naha odsúdil za znásilnenie školáčky na sedemročné väzenie troch amerických vojakov, pôsobiacich na vojenskej základni na ostrove Okinava.

7.3.

1998 - na doživotný trest odňatia slobody odsúdil taliansky vojenský súd bývalého nacistického dôstojníka Ericha Priebkeho za účasť na zastrelení 335 civilistov v marci v roku 1944 v Ardeatínskych jaskyniach pri Ríme. Aj druhý obvinený niekdajší major SS Karl Hass dostal doživotie.

7.3.

1999 - zomrel Stanley Kubrick, americký režisér. Medzi jeho najznámejšie filmy patrí Vesmírna odysea, alebo Mechanický pomaranč. Narodil sa 26.7.1928.

7.3.

2000 - v Bratislave zomrel básnik a prekladateľ Jozef Gerbóc. Narodil sa 27.11.1942.

7.3.

2003 - prvým prezidentom Srbska a Čiernej Hory (SČH), nástupníckeho štátu Juhoslovanskej zväzovej republiky (JZR), sa stal Svetozar Marovič z Demokratickej strany socialistov (DPS).

7.3.

2003 - vo Vladislavskej sále Pražského hradu sa konala inaugurácia Václava Klausa do funkcie prezidenta Českej republiky. Vo februári 2008 bol Václav Klaus zvolený opäť do úradu prezidenta ČR na ďalšie volebné obdobie.

7.3.

2005 - zomrel Jozef Stank, bývalý minister obrany a vedúci kancelárie prezidenta

7.3.

2006 - zomrel africký hudobník, držiteľ dvoch cien americkej hudobnej akadémie Grammy Ali Farka Toré. Narodil sa 31.10.1939.

7.3.

2006 - zomrel americký fotograf a filmár Gordon Parks. Bol priekopníkom černošskej fotografie a filmu a ako prvý afroamerický fotograf sa zamestnal v časopise Life. Narodil sa 30.11.1912.

7.3.

2007 - Slovensko sa stalo 27. plnoprávnym členom Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

7.3.

2007 - s cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu sa rozhodla slovenská Nadácia za výskum rakoviny vyhlásiť 7. 3. za Deň výskumu rakoviny(Cancer Research Day).

7.3.

2009 - zomrel Václav Bedřich, autor znelky Večerníčka, ktorá sprevádza české deti už viac ako štyri desaťročia. Narodil sa 28.8.1918.