Udalosti / Meniny

19.3.

Sviatok sv. Jozefa, patróna robotníkov

19.3.

Medzinárodný deň astronómie

19.3.

721 pred Kr. - prvé, babylonskými astronómami, zaznamenané zatmenie Mesiaca

19.3.

1238 - zomrel Henrich I., poľský vojvoda (* 1163)

19.3.

1286 - zomrel Alexander III., škótsky kráľ (* 1241)

19.3.

1589 - zomrel Pavel Kyrmezer, slovenský dramatik

19.3.

1604 - požiar spustošil veľkú časť Bratislavy.

19.3.

1637 - v Bratislave zomrel ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň, popredná osobnosť rekatolizačného úsilia v Uhorsku, náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Bol zakladateľom univerzity v Trnave (12. mája 1635). Narodil sa 4. októbra 1570.

19.3.

1682 - Francúzsky kráľ Ľudovít XIV. zaznamenal v boji proti pápežskej moci rozhodujúce víťazstvo, pretože generálne zhromaždenie francúzskeho kléru vyhlásilo Galikánsku deklaráciu (Declaratio cleri Gallicani), ktorá sa stala štátnym zákonom a obmedzovala moc pápeža vo Francúzsku.

19.3.

1687 - zomrel Robert Cavelier de La Salle, francúzsky objaviteľ (* 1643)

19.3.

1721 - zomrel Klement XI., pápež (* 1649)

19.3.

1771 - začalo sa prvé sčítanie ľudu na území Rakúska a Uhorska, pričom na základe výsledkov (boli známe až o rok) mala Habsburská monarchia bez rakúskeho Holandska a Milánska 18875099 obyvateľov.

19.3.

1782 - narodil sa barón Vilém von Biela, český astronóm

19.3.

1799 - narodil sa William Rutter Dawes, anglický astronóm

19.3.

1811 - zomrel František Adam Míča, český hudobný skladateľ (* 1746)

19.3.

1813 - David Livingstone, škótsky objaviteľ († 1873)

19.3.

1817 - v Beckove sa narodil popredný národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban. Bol evanjelickým farárom v Hlbokom, kde sa venoval osvete a zapájal do spoločenského života. S Ľ. Štúrom a M. M. Hodžom sa rozhodli uzákoniť spisovnú slovenčinu, ktorá mala spájať široké vrstvy slovenskej inteligencie a ľudu. Vydával almanach Nitra, beletristickú prílohu Slovenských národných novín Orol tatranski, založil vedecký časopis Slovenské pohľady, spoluzakladal vydavateľský spolok Tatrín. V roku 1848 formuloval mikulášske Žiadosti slovenského národa, zúčastnil sa v revolučných bojoch. Po revolúcii sa venoval najmä cirkevným otázkam a v 60. rokoch sa opäť zapojil do spoločenského diania. Publicistické práce: Slovensko a jeho život literárny, Cesta Slováka ku bratrům slovanským na Moravě a v Čechách, prózy: Olejkár, Gottšalk, Prítomnosť a obrazy zo života tatranského, Od Silvestra do Troch kráľov a i. Autor historickej state Rozpomienky. Otec Svetozára Hurbana Vajanského. Zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom

19.3.

1845 - vo Vrbovciach založili Gazdovský spolok, ktorý viedol kaplán Daniel Bôrik a učiteľ Dušan Kulíšek. Spolok neskoršie tvoril základ pre úverové a spotrebné družstvo.

19.3.

1848 - narodil sa Wyatt Earp, americký farmár, niekdajší lovec bizónov, ochranca zákona. Zomrel 13.1.1929.

19.3.

1850 - zomrel Vojtěch Jírovec, český hudobný skladateľ (* 1763)

19.3.

1861 - v Budapešti vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národnie noviny.

19.3.

1900 - v Paríži sa narodil francúzsky fyzik a chemik Jean Frédéric Joliot-Curie. Zaoberal sa jadrovou fyzikou, spolu s manželkou Irene Joliotovou-Curieovou objavili umelú rádioaktivitu, za čo im udelili v roku 1935 Nobelovu cenu za fyziku za syntézu nových rádioaktívnych prvkov. Bol tiež mierovým aktivistom, v rokoch 1950-1958 predseda Svetovej rady mieru. Zomrel 14. augusta 1958 v Arcouest.

19.3.

1913 - v Rajci sa narodil sochár Rudolf Pribiš. Venoval sa medailérstvu, komornej i monumentálnej tvorbe: Pomník odboja v Prievidzi, Pomník oslobodenia v Dolnom Kubíne, bronzové dvere obradnej siene Pamätníka Sovietskej armády na Slavíne. Bol pedagógom, tiež rektorom na VŠVU v Bratislave. Zomrel 3. septembra 1984 v Bratislave.

19.3.

1915 - prvé fotografovanie Pluta, ktoré ešte neodhalilo, že ide o planétu

19.3.

1928 - narodil sa Hans Küng, švajčiarsky teológ

19.3.

1936 - narodil sa Vlado Müller, slovenský herec, známy z mnohých televíznych seriálov (napr. Priatelia zeleného údolia, Straty a nálezy, Alžbetin dvor), inscenácií (napr. trojdielna Americká tragédia) či filmov (napr. Majster kat, Kristove roky, Medená veža, Orlie pierko, Signum Laudis). Zomrel 20.6.1996.

19.3.

1936 - narodila sa Ursula Andress, herečka

19.3.

1937 - narodil sa Egon Krenz, politik bývalej NDR

19.3.

1941 - narodil sa Jozef Lánik, slovenský fyzik

19.3.

1944 - narodil sa Said Musa, súčasný premiér Belize

19.3.

1945 - nacisti vypálili obec Baláže. Počas SNP sa obyvatelia obce aktívne zapojili do boja proti hitlerovským okupantom a ich domácim prisluhovačom. Po prechode povstalcov do hôr sa obec stala jedným z partizánskych centier.

19.3.

1945 - narodil sa Jozef Moravčík, slovenský politik

19.3.

1946 - narodil sa Paul Atkinson, britský hudobník (The Zombies) († 2004)

19.3.

1946 - narodila sa Ruth Pointer, americká speváčka (Pointer Sisters)

19.3.

1947 - narodila sa Glenn Close, americká herečka

19.3.

1950 - zomrel Edgar Rice Burroughs, americký spisovateľ sci-fi a fantasy (* 1875)

19.3.

1950 - zomrel Walter Haworth, britský chemik, nositeľ Nobelovej ceny (* 1883)

19.3.

1953 - prvý televízny prenos z uďeľovania Oscarov

19.3.

1953 - narodil sa Billy Sheehan, americký hudobník (Mr. Big)

19.3.

1953 - narodil sa Ricky Wilson, americký hudobník (The B-52's) († 1985)

19.3.

1955 - narodil sa Bruce Willis, americký herec

19.3.

1958 - narodil sa Peter Miššík, slovenský politik

19.3.

1964 - zomrel Norbert Wiener, americký matematik, zakladateľ kybernetiky (* 1894)

19.3.

1964 - vo Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave bol uvedený do prevádzky prvý generátor neutrónov na území Československa.

19.3.

1965 - v Paríži podpísal predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar so svojím maďarským partnerom Gyulom Hornom základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami.

19.3.

1972 - India a Bangladéš podpísali zmluvu o priateľstve

19.3.

1976 - narodil sa Alessandro Nesta, taliansky futbalista

19.3.

1976 - narodil sa Rudolf Verčík, slovenský hokejista

19.3.

1978 - narodil sa Matej Krajčík, slovenský futbalový reprezentant

19.3.

1979 - narodil sa Ivan Ljubičić, chorvátsky tenista

19.3.

1980 - narodil sa Johan Olsson, švédsky bežec na lyžiach

19.3.

1981 - narodil sa Kolo Touré, futbalista Pobrežia Slonoviny

19.3.

1982 - zomrel Randy Rhoads, americký gitarista (Ozzy Osbourne) (* 1956)

19.3.

1993 - severný pól dosiahla 1. slovenská polárna expedícia pod vedením geografa Františka Keleho. Výprava zanechala na póle plastiku jedného zo sponzorov výpravy slovenského výtvarníka žijúceho vo Francúzsku Jána Zoričáka Arktický kvet.

19.3.

2008 - zomrel anglický spisovateľ sci-fi Arthur Charles Clarke. Velikán vedeckej fantastiky, napísal viac ako sto kníh a preslávil ho román 2001: Vesmírna Odysea, úspešne sfilmovaný S. Kubrickom. V roku 1945 predpovedal vznik komunikačných satelitov, ako aj pristátie človeka na Mesiaci. Narodil sa 16. decembra 1917.

19.3.

2008 - v Bratislave zomrela akademická maliarka Viera Žilinčanová. Študovala na VŠVU v Bratislave u popredných osobností slovenského maliarstva - Ladislava Čemického, Petra Matejku a Jána Mudrocha. V roku 1956 absolvovala letnú maliarsku školu profesora Oskara Kokoschku v Salzburgu. Spočiatku sa venovala expresionistickej maľbe, od ktorej prešla k racionálne komponovaným obrazom a neskôr k poetickým figurálnym kompozíciám s fantazijnými až surreálnymi motívmi. Venovala sa aj ilustrácii a svoje diela vystavovala na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Bola manželkou známeho maliara Michala Jakabčica (1930 - 2001). Narodila sa 10. júla 1932 v Nových Zámkoch.

19.3.

2008 - zomrel Paul Scofield, britský herec (* 1922)