Udalosti / Meniny

6.2.

337 - Július I. bol zvolený za pápeža

6.2.

891 - zomrel Fotios, byzantský polyhistor a konštantinopolský patriarcha

6.2.

1453 - Uhorský snem zbavil českého šľachtica a vojvodcu Jána Jiskru z Brandýsa všetkých majetkov a vykázal ho z Uhorska.

6.2.

1465 - narodil sa Scipione del Ferro, taliansky matematik

6.2.

1508 - Maximilián I. prevzal so súhlasom pápeža Júliusa II. v tridentskom dóme titul zvolený rímsky cisár a dosiahol tak nezávislosť cisárskej hodnosti od pápeža.

6.2.

1564 - narodil sa Christopher Marlowe, anglický dramatik. Zomrel 30.5.1593.

6.2.

1612 - narodil sa Antoine Arnauld, francúzsky teológ

6.2.

1612 - zomrel Christoph Clavius, taliansky matematik a astronóm

6.2.

1665 - narodila sa anglická kráľovná a manželka Juraja Dánskeho Anna Stuartovna. Zomrela 1.8.1714.

6.2.

1685 - zomrel anglický a škótsky kráľ Karol II. z dynastie Stuartovcov, ktorého vládu charakterizovala márnotratnosť života na dvore. Jeho panovanie bolo obmedzené parlamentom, ktorý presadil protikatolícky zákon i zákon na ochranu osobnej slobody. Narodil sa 29.5.1630.

6.2.

1685 - Jakub II. nastúpil na britský, írsky a škótsky trón

6.2.

1715 - dohodnutý Mier z Utrechtu ukončil vojnu medzi Portugalskom a Španielskom.

6.2.

1736 - vo Weisenteigu sa narodil František Xaver Messerschmidt. Určitý čas bol obľúbeným sochárom Márie Terézie. Posledných šesť rokov života prežil v bratislavskom podhradí, kde mal vlastný dom a ateliér. Jeho doménou boli portréty. Najznámejšou kolekciou je súbor 48 charakterových hláv s autoportrétnymi črtami. Krásne sú aj sochy Márie Terézie a jej manžela Františka Štefana Lotrinského. Veľkú zbierku jeho diela vlastní aj Galéria mesta Bratislavy. Zomrel 18. augusta 1783 v Bratislave.

6.2.

1761 - Mária Terézia vydala nariadenie, ktorým zjednotila cechové poriadky.

6.2.

1778 - Francúzsko uzatvorilo zmluvu o priateľstve a vzájomnom obchode s USA, ktorá umožňovala USA dobyť Kanadu a Bermudy.

6.2.

1778 - narodil sa Ugo Foscolo, taliansky básnik

6.2.

1788 - Massachusetts sa stal 6. štátom USA.

6.2.

1793 - zomrel Carlo Goldoni, taliansky dramatik a tvorca talianskej komédie. Narodil sa 25.2.1707.

6.2.

1799 - v Bačkove sa narodil prírodovedec a lekár Imrich Frivaldský, ktorý svoj záujem zameral hlavne na flóru a faunu Vysokých Tatier. Zomrel 19.10.1870.

6.2.

1840 - štátny sviatok Nového Zélandu (Deň Nového Zélandu); predstavitelia Britov a maorskí náčelníci (zástupcovia domorodých Maorov) podpísali zmluvu vo Waitangi, v ktorej britská vláda vyhlásila svoje panstvo nad Novým Zélandom a Maorom garantovala britské občianstvo.

6.2.

1861 - narodil sa Nikolaj Dmitrijevič Zelinskij, sovietsky chemik

6.2.

1882 - v Trnave sa narodil cirkevný hudobný skladateľ Vojtech Matzenauer. Zomrel 23.10.1923.

6.2.

1890 - narodil sa holandský priekopník letectva Anton Hermann Fokker. Zomrel v roku 1939.

6.2.

1895 - narodil sa Ferdinand Peroutka, český publicista. Zomrel 20.4.1978.

6.2.

1899 - Americký Senát ratifikoval dohodu o ukončení americko-španielskej vojny.

6.2.

1900 - ruský vynálezca A.S.Popov vyslal prvý rádiotelegram

6.2.

1901 - V Paříži boli nainštalované prvé verejné telefónne búdky na svete

6.2.

1905 - v Prahe sa narodil český herec, dramatik, spisovateľ Jan Werich, predstaviteľ medzivojnovej avantgardy, jedna z najobľúbenejších osobností svojej doby. Spolu s Jiřím Voskovcom založili pred 2. svetovou vojnou v Prahe Osvobozené divadlo, kde vytvorili dvojicu klaunov V+W. Hrali v množstve divadelných hier, ktoré si sami napísali a nakrútili aj niekoľko filmov, napr. Hej rup, Svět patří nám. Počas okupácie pôsobili obaja v USA. Po vojne sa J. Werich vrátil do Československa a bol členom viacerých divadiel v Prahe. Hral vo filmoch: Císařův pekař a pekařův císař, Byl jednou jeden král, Až přijde kocour, v televízii Uspořená libra, Medvěd. Vydal rozprávky a prózy: Fimfárum, Tři veteráni, Italské prázdniny, Potlach. Zomrel 31. októbra 1980 v Prahe.

6.2.

1907 - v Žabokrekoch sa narodil publicista, vysokoškolský pedagóg, literárny historik a teoretik JÁN ELEN BOR (vlastným menom Ernest Žatko). Bol kmeňovým kritikom a teoretikom slovenskej Katolíckej moderny. Zomrel 7.3.1991.

6.2.

1911 - narodil sa Ronald Reagan, 40. prezident USA. Mal výrazný podiel na oslabení komunizmu, sovietskej moci a jeho satelitov vo svete. Zomrel 5.6.2004.

6.2.

1912 - narodila sa Eva Braunová, nemecká filmová herečka a manželka Adolfa Hitlera. Zomrela 30.4.1945, keď spáchala spolu s manželom samovraždu v ich berlínskom bunkri.

6.2.

1914 - narodil sa český huslista, koncertný majster, dirigent a trubkár Vojtech Gabriel, ktorý dve desaťročia pôsobil aj v Slovenskej filharmónii v Bratislave a na bratislavskom konzervatóriu vyučoval hru na trubke. Zomrel 25.3.1981.

6.2.

1917 - narodila sa Zsa Zsa Gaborová, maďarská herečka

6.2.

1918 - zomrel rakúsky maliar a grafik Gustav Klimt, významná osobnosť európskej secesie a symbolizmu, spoluzakladateľ Viedenskej secesie, v roku 1897 jej prvý predseda. Vynikajúci portrétista, venoval sa i krajinomaľbe. Narodil sa 14. júla 1862.

6.2.

1919 - v Šahách sa narodil akademik SAV, historik, archeológ, vysokoškolský pedagóg a umenovedec Ján Dekan. Zomrel 21.8.2007.

6.2.

1921 - v Šalgove sa narodil organizátor hudobného života, s ktorým je spojený festival Bratislavská lýra, Ľudovít Ďuriš. Zomrel 30.7.1967.

6.2.

1922 - vo Vatikáne zvolili po niekoľkých kolách za nového pápeža milánskeho arcibiskupa Achille Rattiho, ktorý prijal meno Pius XI.

6.2.

1922 - skončila sa washingtonská konferencia o odzbrojení medzi Čínou, Belgickom, Francúzskom, Holandskom, Japonskom, Portugalskom, Talianskom, USA a Veľkou Britániou. Zúčastnené krajiny sa dohodli na obmedzení výroby otravných plynov, námorného zbrojenia, stavby ponoriek, stanovili povolenú tonáž bojových lodí a vzájomne si uznali svoje práva v oblasti Tichomoria. Japonsko muselo Číne vrátiť provincie Šan-tung a Ťiao-čou.

6.2.

1922 - skočila sa Washingtonská konferencia (od 12. 11. 1921) predstaviteľov USA, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Japonska, Číny, Belgicka, Holandska a Portugalska, na ktorej bolo stanovené povojnové delenie sfér vplyvu v Tichomorí a na Ďalekom východe a obmedzujúce námorné zbrojenie.

6.2.

1923 - zomrel Edward Emerson Barnard, americký astronóm

6.2.

1924 - lavína dlhá 4 kilometre zmietla osadu Rybô pod vrchom Krížna vo Veľkej Fatre. Zomrelo 18 ľudí z toho 15 detí.

6.2.

1926 - narodil sa český dirigent, hudobník-trubkár Siloš Pohanka, pôsobiaci aj na Slovensku.

6.2.

1927 - narodil sa Gerard O´Neill, americký fyzik a filozof († 1992)

6.2.

1929 - vznikol kartel slovenských bánk

6.2.

1929 - narodil sa Pierre Brice, francúzsky herec. Bol známy predovšetkým ako predstaviteľ indiánskeho gentlemana a apačského náčelníka Winnetoua.

6.2.

1932 - narodil sa François Truffaut, francúzsky filmový režisér. Medzi jeho najznámejšie filmy patria napríklad snímky Jules a Jim, Žena odvedľa, Denník Adely H., Hebká koža, Americká noc. Zomrel 21.10.1984.

6.2.

1935 - narodil sa Rudolf Slánský ml., český politik († 2006)

6.2.

1936 - začali sa Zimné olympijske hry v Garmisch-Partenkirchene (Nemecko)

6.2.

1936 - v Bacúchu sa narodil maliar, grafik a ilustrátor Jozef Cesnak, člen Asociácie slovenského umenia, ktorý sa venuje voľnej grafike a ilustrátorskej tvorbe.

6.2.

1936 - v Novom Smokovci zomrel básnik moderny, evanjelický farár Vladimír Roy. Bol vnukom J. M. Hurbana. Svoje prvé básne publikoval v periodikách, knižne v zbierkach: Rosou a tŕním a Keď miznú hmly. Ďalšie zbierky: Peruťou sudba máva a Cez závoj. Zbierka Zvlnený kameň ostala v rukopise. Venoval sa prekladom z angličtiny, francúzštiny, maďarčiny a nemčiny. Narodil sa 17. apríla 1885 v Kochanovciach.

6.2.

1939 - narodil sa Mike Farrell, americký herec

6.2.

1940 - narodila sa Katarína Tóthová, slovenská politička

6.2.

1944 - v Brezne sa anrodila herečka Helena Húsková.

6.2.

1945 - v Nine Miles sa narodil Bob Marley, jamajský spevák a hudobník štýlu reggee. Zomrel 11.5.1981.

6.2.

1946 - v Chicagu (USA) zomrel kameraman a vynálezca Daniel Siakeľ. Narodil sa 25.1.1886 v Blatnici.

6.2.

1949 - narodil sa Jim Sheridan, írsky filmový režisér

6.2.

1950 - narodila sa Natalie Cole, americká speváčka

6.2.

1952 - zomrel kráľ Veľkej Británie a Severného Írska od roku 1936 a indický cisár 1936-1947 Juraj VI. Syn Juraja V., otec kráľovnej Alžbety II. Na trón nastúpil po abdikácii svojho brata Eduarda VIII., ktorý pred oficiálnou korunováciou oznámil úmysel oženiť sa s dvakrát rozvedenou Američankou Wallis Worfield Simpsonovou. Eduard VIII. bol prvým panovníkom vo Veľkej Británii, ktorý sa dobrovoľne vzdal trónu. Juraj VI. sa narodil 14. decembra 1895.

6.2.

1952 - zomrel sovietsky vynálezca v odbore pechotných zbraní (okrem iného známy samopal z čias druhej svetovej vojny typu Špagin) Georgij Semionovič Špagin. Narodil sa roku 1897.

6.2.

1953 - narodil sa Ľubomír Goč, slovenský maliar

6.2.

1953 - narodil sa Milan Hort, slovenský politik

6.2.

1956 - najväčšia tragédia v dejinách futbalu - letecká havária hráčov Manchester United FC

6.2.

1958 - krátko po štarte z letiska Mníchov-Riem havarovalo lietadlo Airspeed Asv 57 Ambassador britskej spoločnosti BEA so 44 cestujúcimi na palube, nehodu neprežilo 21 osôb, vrátane siedmich futbalistov známeho anglického prvoligového mužstva Manchester United.

6.2.

1961 - narodil sa Jurij Ivanovič Onufrienko, ruský kozmonaut

6.2.

1962 - narodil sa Axl Rose

6.2.

1962 - zomrel francúzsky hudobný skladateľ Jacques Ibert. Narodil sa 15.8.1890.

6.2.

1964 - Veľká Británia a Francúzsko sa dohodli na výstavbe podmorského tunela pod Lamanšským prieplavom medzi Doverom a Calais.

6.2.

1965 - narodil sa Jan Svěrák, český režisér a scenárista, držiteľ Oscara za film Kolja. Medzi jeho ďalšie známe a divácky úspešné filmy patria: Akumulátor, Obecná škola, Jízda či Vratné lahve.

6.2.

1966 - narodil sa Rick Astley, britský spevák populárnej hudby

6.2.

1967 - narodila sa Anita Cochranová, americká speváčka

6.2.

1968 - začali sa Zimné olympijske hry v Grenobli (Francúzsko)

6.2.

1969 - na ME v krasokorčuľovaní v Garmisch-Partenkirchene získal Ondrej Nepela titul majstra Európy.

6.2.

1972 - v Bratislave zomrel lekár a biológ Ivan Stanek. Narodil sa 5.12.1915.

6.2.

1973 - narodil sa Aleš Valenta, český akrobatický lyžiar

6.2.

1973 - zomrel Ira Sprague Bowen, americký astrofyzik

6.2.

1976 - narodil sa Colin Teo, singapurský jazdec Grand-Prix

6.2.

1976 - zomrel herec a operetný spevák Ernest Kostelník. Narodil sa 3.10.1915.

6.2.

1978 - na pravidelnej linke ČSA OK 811 z východného Berlína do Prahy došlo k únosu čs. lietadla TU 134 do NSR, stroj zakrátko pristál na frankfurtskom letisku. Únoscom bol čs. občan Ladislav Molnár, ktorý požiadal nemecké úrady o politický azyl.

6.2.

1979 - narodil sa Dan Bălan, moldavský spevák a hudobník (O-Zone)

6.2.

1980 - narodil sa Jozef Kopold, slovenský horolezec

6.2.

1981 - zomrel James Hadley Chase, anglický spisovateľ (* 1906)

6.2.

1981 - zomrel Hugo Montenegro, americký hudobný skladateľ (* 1925)

6.2.

1985 - Steve Wozniak opustil Apple Computer

6.2.

1987 - štart lode Sojuz TM-2 k stanici Mir

6.2.

1989 - zomrel Chris Gueffroy, posledná obeť zastrelená pri pokuse prekročiť Berlínsky múr

6.2.

1990 - pápež Ján Pavol II. vymenoval Jána Chryzostoma Korca za biskupa Nitrianskej diecézy.

6.2.

1990 - v Bratislave zomrel (spáchal samovraždu) typograf, dôstojník 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, komunistický politik a verejný činiteľ (predseda SNR v rokoch 1975-1989) Viliam Šalgovič. Narodil sa 12.12.1919.

6.2.

1992 - zomrela Judita Ďurdiaková, slovenská herečka

6.2.

1993 - zomrel Arthur Ashe, prvý úspešný americký tenista čiernej pleti, ktorý vyhral Wimbledon. Narodil sa 10.7.1943.

6.2.

1994 - Martti Ahtisaariho zvolili v druhom kole priamych volieb za prezidenta Fínska.

6.2.

1995 - štart misie STS-63 raketoplánu Discovery, prvej k stanici Mir

6.2.

1997 - zomrel Ivan Skála, český básnik (* 1922)

6.2.

1998 - zomrel rakúsky spevák Falco, známy svojím hitom Rock me Amadeus. Narodil sa 19.2.1957.

6.2.

1998 - Medzinárodné letisko vo Washingtone bolo premenované na Ronald Reagan National Airport.

6.2.

1999 - francúzsky prezident Jacques Chirac v meste Rambouillet pri Paríži otvoril mierovú konferenciu o Kosove.

6.2.

2000 - fínska ministerka zahraničných vecí Tarja Halonenová tesnou väčšinou zvíťazila v prezidentských voľbách a stala sa tak prvou ženou na tomto poste.

6.2.

2001 - novým izraelským premiérom sa so ziskom 52,2 % voličských hlasov stal kandidát pravicového bloku Likud Ariel Šaron.

6.2.

2001 - Čína vypravila loď na jeden z ostrovov vo svojom susedstve, ktorý je pod kontrolou Taiwanu, čím došlo k prvému oficiálnemu lodnému spojeniu medzi pevninskou Čínou a Taiwanom od roku 1949.

6.2.

2002 - zomrel Max Perutz, rakúsky molekulárny chemik biológ, laureát nobelovej ceny (* 1914)

6.2.

2004 - zomrel Humphry Osmond, anglický psychiater (* 1917)

6.2.

2004 - narodila sa Louise of Belgium, belgická princezná

6.2.

2004 - Samovražedný útok si v Ruskom metre vyžiadal 40 obetí a 129 zranených. Vina je pripisovaná Čečenským separatistom.

6.2.

2005 - Togský parlament zvolil Faure Gnassingbé Eyadéma, syna zosnulého prezidenta Gnassingbého Eyadému, za nového predsedu národného zhromaždenia.

6.2.

2007 - zomrel americký spevák Frankie Laine. Narodil sa 30.3.1913.

6.2.

2008 - neporušený tubus s odkazom predkov našli počas rekonštrukčných prác na Dóme sv. Mikuláša v Trnave. Osemdesiatcentimetrová mosadzná guľa nad kopulou severnej veže skrývala 40-centimetrový mosadzný valec s vročením 1825 a v ňom listiny, mince a pravdepodobne i votívne predmety Trnavčanov spred dvoch storočí.

6.2.

2008 - vyčíňanie silného tornáda na území USA si vyžiadalo 57 obetí na ľudských životoch. Išlo o najvyššiu tragickú bilanciu od podobnej prírodnej katastrofy v roku 1985, pri ktorej zahynulo 88 ľudí.

6.2.

2008 - zomrel Ivan Dejmal, český politik a environmentalista (* 1946)