Udalosti / Meniny

2.2.

Svetový deň mokradí

2.2.

962 - pápež Ján XII. korunoval východofranského kráľa Otta I. za prvého cisára Svätej ríše rímskej

2.2.

1032 - Konrad II., rímsky cisár, sa stal kráľom Burgundska

2.2.

1124 - zomrel Bořivoj II., český knieža (* asi 1064)

2.2.

1208 - narodil sa Jakub I. Aragónsky, aragónsky kráľ († 1276)

2.2.

1250 - zomrel Erik XI., švédsky kráľ (* 1216)

2.2.

1353 - zomrela Anna Falcká, manželka českého kráľa a rímskeho cisára Karla IV. (* 1329)

2.2.

1392 - zomrela Anežka Habsburská, sliezska vojvodkyňa (* 1321 - 1326)

2.2.

1455 - narodil sa Ján, kráľ Dánska († 1513)

2.2.

1461 - zomrel Owen Tudor, welský zakladateľ anglickej panovníckej dynastie Tudorovcov (* asi 1400)

2.2.

1494 - narodila sa Bona Sforza, kráľovná, manželka Žigmunda I., poľského kráľa († 1557)

2.2.

1522 - narodil sa taliansky matematik Lodovico Ferrari

2.2.

1529 - zomrel Baldassare Castiglione, taliansky humanista (* 1478)

2.2.

1594 - zomrel Giovanni Pierluigi da Palestrina, taliansky hudobný skladateľ (* okolo 1525)

2.2.

1649 - narodil sa Benedikt XIII., pápež († 1730)

2.2.

1650 - narodila sa Nell Gwynneová, anglická herečka a dlhoročná milenka kráľa Karola II. († 1687)

2.2.

1653 - vznikla osada New Amsterdam (neskôr už ako mesto premenovaná na New York)

2.2.

1709 - bol zachránený stroskotanec Alexander Selkirk, predloha pre postavu Robinsona Crusoe spisovateľa Daniela Defoea.

2.2.

1716 - narodil sa Ernst Gideon von Laudon, rakúsky vojvodca, († 1790)

2.2.

1769 - zomrel Klement XIII., pápež (* 1693)

2.2.

1829 - narodil sa Alfred Brehm, nemecký zoológ († 1884)

2.2.

1846 - zomrel Edmund Heusinger, nemecký železničný konštruktér (* 1817)

2.2.

1849 - narodil sa Pavol Országh Hviezdoslav, slovenský básnik

2.2.

1852 - narodil sa Jozef Agnelli, slovenský šľachtiteľ a pestovateľ († 1923)

2.2.

1866 - narodila sa Kornélia Veselová, slovenská národnokultúrna pracovníčka († 1945)

2.2.

1873 - narodil sa Leo Fall, rakúsky operetný skladateľ

2.2.

1882 - narodil sa James Joyce, írsky spisovateľ

2.2.

1901 - pohreb britskej kráľovnej Viktórie

2.2.

1900 - narodil sa Jarka Mottl, český hudobný skladateľ († 1986)

2.2.

1904 - narodil sa Valerij Pavlovič Čkalov, sovietsky letec († 1938)

2.2.

1905 - narodila sa Ayn Randová, rusko-americká filozofka a spisovateľka († 1982)

2.2.

1905 - v Martine zomrela prvá slovenská herečka, divadelná ochotníčka Anna Jurkovičová - Hurbanová. Od roku 1831 hrávala v Slovenskom národnom divadle nitrianskom v Sobotišti. Dcéra Samuela Jurkoviča, manželka Jozefa Miloslava Hurbana, matka S. H. Vajanského. Narodila sa 6. apríla 1824 v Novom Meste nad Váhom.

2.2.

1906 - zomrel Jenő Huszka, maďarský operetný skladateľ

2.2.

1907 - zomrel Dmitrij Ivanovič Mendelejev, geniálny ruský vedec, priekopník dialektiky v chémii. V roku 1869 ohúril vedecký svet objavom periodického systému prvkov. Jeho periodická tabuľka prvkov ukázala biele miesta chémie a podnietila výskum dovtedy neznámych prvkov (skandia, gália, germánia a iných). Roku 1893 sa stal riaditeľom hlavného kabinetu pre miery a váhy, o rok na to ho Oxfordská a Cambridgeská univerzita poctili čestnými doktorátmi. Významne sa zaslúžil o rozvoj ruského priemyslu. Vnikol do podstaty chemického spracovania ropy. Navrhol ropovod a predpovedal benzínový motor. Zaujímal sa aj o fažbu uhlia a metalurgiu. Zaslúžil sa o prepracovanie ruskej metrológie. Z jeho spisov majú najväčší význam Základy chémie a Periodický zákon. Narodil sa v roku 1834.

2.2.

1910 - narodil sa Andrew McKellar, kanadský astronóm

2.2.

1920 - zomrel Pavol Szinyei Merse, uhorský maliar (* 1845)

2.2.

1921 - v Španej Doline sa narodil jazykovedec Jozef Mistrík. Začínal v Štátnom stenografickom ústave, neskôr pracoval v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a na Katedre slovenského jazyka FF UK. Na Katedre sluchovo postihnutých Pedagogickej fakulty UK sa venoval otázkam mimoverbálnej komunikácie. Vo svojej vedeckej práci sa venoval predovšetkým lexikológii, morfológii, syntaxe, štylistike a všeobecnej jazykovede. Zaslúžil sa o rozvoj slovenskej štylistiky a lexikológie hlavne vďaka používaniu matematických a štatistických metód,o výskum gramatickej stavby súčasnej spisovnej slovenčiny a o rozvoj slovakistiky. Napísal desiatky kníh a vysokoškolských učebníc: Slovenská štylistika, Slovosled a vetosled v slovenčine, Slovenčina pre každého, Frekvencia slov v slovenčine, Retrográdny slovník, Rétorika, Grafológia a i. Spoluautor Frekvenčného slovníka posunkovej reči. Bol tajomníkom a prvým podpredsedom Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV a tiež predsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti. Dvadsať rokov bol riaditeľom letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Zaujímal sa tiež o grafológiu, pracoval ako súdny znalec písma. Zomrel 14. júla 2000 v Bratislave.

2.2.

1922 - v Paríži vyšiel román Jamesa Joyca Ulysses

2.2.

1926 - narodil sa Valéry Giscard d'Estaing, francúzsky prezident

2.2.

1929 - narodila sa Věra Chytilová, česká filmová režisérka

2.2.

1938 - zomrel Friedrich Adler, český básnik a prekladateľ (* 1857)

2.2.

1940 - Frank Sinatra debutoval na hudobnej scéne s Tommy Dorsey orchestra

2.2.

1943 - Druhá svetová vojna:o 8:40 sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode

2.2.

1944 - zomrel Léon Brunschvicg, francúzsky filozof

2.2.

1945 - zomrel Alfred Delp, nemecký spisovateľ a kňaz, jezuita

2.2.

1945 - Druhá svetová vojna: americký prezident Franklin D. Roosevelt a britský premiér Winston Churchill odchádzajú na Jaltu, aby sa tu stretli so sovietskym vodcom J. V. Stalinom na Jaltskej konferencii

2.2.

1946 - zomrel Eduard Bass, český spisovateľ a novinár (* 1888)

2.2.

1947 - narodila sa Farrah Fawcett, americká herečka

2.2.

1948 - narodil sa Al McKay, americký gitarista a skladateľ (Earth, Wind Fire)

2.2.

1950 - narodila sa Barbara Sukowa, nemecká herečka

2.2.

1969 - narodila sa Mara Croatto, venezuelská telenovelová herečka

2.2.

1969 - zomrel Boris Karloff, britský herec (* 1887)

2.2.

1970 - v meste Penrhyndeudraeth, Wales, zomrel anglický filozof, matematik a spisovateľ Bertrand Arthur William Russell. Spoluzakladateľ modernej logiky, predstaviteľ analytickej filozofie. Vo svojej filozofii uprednostňoval logickú analýzu filozofických problémov - dielo Principia mathematica. Súčasťou jeho diela sú práce z etiky, pedagogiky, sociológie: Boj o šťastie, Manželstvo a mravnosť, Skúmanie o zmysle a pravdivosti, Logika, veda, filozofia, spoločnosť. Predstaviteľ mierového hnutia, zakladateľ Pugwashského hnutia vedcov za mier, odporca jadrového zbrojenia. Bol proti účasti USA vo vojne vo Vietname. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1950). Narodil sa 18. mája 1872 v meste Ravenscroft, Wales.

2.2.

1970 - zomrel Albert Regner, český chemik, technológ, profesor VŠCHT, člen korešpondent ČSAV. Zaoberal sa predovšetkým technickou elektrochémiou

2.2.

1971 - bola schválená Ramsarská konvencia o mokradiach

2.2.

1974 - zomrel Imre Lakatos, anglický filozof maďarského pôvodu

2.2.

1975 - narodil sa Todd Bertuzzi, kanadský hokejista

2.2.

1975 - zomrel Pier Paolo Pasolini, taliansky spisovateľ a režisér (* 1922)

2.2.

1976 - narodila sa Hrysopiyí Devetzíová, grécka atlétka

2.2.

1977 - narodila sa Shakira, americká popová speváčka

2.2.

1979 - narodila sa Fani Halkiová, grécka atlétka

2.2.

1979 - zomrel Sid Vicious, britský hudobník(Sex Pistols) (* 1957)

2.2.

1980 - zomrel William Howard Stein, americký biochemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu

2.2.

1983 - štart japonskej nosnej rakety N-2 s družicou Sakura-2A, prvou tohto typu

2.2.

1983 - narodila sa Carolina Klüftová, švédska atlétka

2.2.

1985 - zomrela v Pezinku maliarka Zuzana Medveďová. Je jednou z prvých slovenských akademicky vzdelaných maliarok. Jej tvorba je ovplyvnená najmä impresionizmom, má však spoločné prvky aj s tzv. insitou. Venovala sa prevažne olejomaľbe, menšiu časť jej diela tvoria kresby. Medzi jej obľúbené motívy patrili výjavy z dolnozemského vidieckeho prostredia, figurálne kompozície, zátišia a žitné polia. Neskôr vytvorila desiatky portrétov známych osobností. Pri rozsiahlejších kompozíciách používala témy z národných dejín, predovšetkým z obdobia Veľkej Moravy. Venovala sa tiež ilustrátorstvu. V jej rodisku, v Báčskom Petrovci, má vlastnú galériu. Narodila sa 5.10.1897.

2.2.

1987 - štart radarového špionážneho satelitu Plasma A s nukleárnym zdrojom Topaz 1

2.2.

1989 - zomrel Ondrej Nepela, trojnásobný majster sveta a päťnásobný majster Európy. Olympijský víťaz v roku 1972. Najlepší československý športovec v roku 1971. Po kariére aktívneho krasokorčuliara pôsobil ako sólista v Holiday on Ice a bol tiež trénerom v nemeckom Mannheime. V roku 2000 bol vyhlásený za športovca storočia v SR

2.2.

1989 - v Česko-Slovensku bola vykonaná posledná poprava

2.2.

1995 - zomrel Fred Perry, anglický stolný tenista a tenista (* 1909)

2.2.

2007 - spustenie prevádzky služieb tretieho slovenského mobilného operátora - O2

2.2.

2007 - zomrel Billy Henderson, americký spevák (The Spinners) (* 1939)

2.2.

2007 - zomrel Joe Hunter, americký klavírista(The Funk Brothers) (* 1927)

2.2.

2007 - zomrel Filippo Raciti, taliansky policajt (* 1967)

2.2.

2008 - zomrel Joshua Lederberg, jeden zo zakladateľov molekulárnej biológie (* 1925)