Udalosti / Meniny

15.2.

1368 - narodil sa uhorský a český kráľ a rímsky cisár Žigmund Luxemburský. Syn českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV. a jeho štvrtej manželky Alžbety Pomoranskej. Zorganizoval kostnický koncil (1414-18), na ktorom sa podarilo odstrániť pápežskú schizmu trvajúcu od r. 1378. Temnou stránkou koncilu bolo upálenie českého reformátora Jána Husa. Žigmund Luxemburský zomrel 9. decembra 1437.

15.2.

1564 - v Pise sa narodil taliansky astronóm, matematik, fyzik a filozof Galileo Galilei. Zlepšil konštrukciu ďalekohľadu, ktorým pozoroval vesmír a svojimi pozorovaniami potvrdil správnosť heliocentrickej sústavy. Napísal o tom knihu Dialóg o dvoch hlavných systémoch sveta, ktorú inkvizícia zakázala. Galilei po dlhom vypočúvaní v Ríme toto učenie odvolal. Ako profesor matematiky pôsobil v Padove a v službách Mediciovcov vo Florencii. V r. 1992 pápež Ján Pavol II. očistil jeho meno a inkvizičný proces revidoval. Galilei zomrel 8. januára 1642.

15.2.

1710 - narodil sa Ľudovít XV., francúzsky kráľ z dynastie Bourbonovcov

15.2.

1741 - vo Viedni zomrel popredný predstaviteľ európskeho sochárstva Juraj Rafael Donner, priekopník barokového klasicizmu. V Bratislave vytvoril v 20. rokoch 18. storočia svoje vrcholné diela. V Dóme sv. Martina sochársky vyzdobil kaplnku sv. Jána Almužníka a hlavný oltár. Vytvoril tiež oltár Kostola Svätej Trojice v Bratislave a hlavný oltár pavlínskeho kostola v Marianke. Narodil sa 24. mája 1693.

15.2.

1748 - narodil sa Jeremy Bentham, anglický etik (utilitarista) a právnik, teoretik liberalizmu

15.2.

1750 - v Bíni sa narodil, evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a učiteľ Žigmund Paulíny-Toth, autor učebnice pre cirkevné školy Slabikář, z něhož dítky litery znáti, slabikovati a čísti mohou, ktorá vyšla až v troch vydaniach. Zomrel 10.4.1831.

15.2.

1763 - bol podpísaný tzv. hubertsburský mier, ktorým sa skončila sedemročná vojna o Sliezko medzi Pruskom a Rakúskom.

15.2.

1768 - v Kežmarku sa narodil lekár a botanik Samuel Genersich, popredný dobový znalec spišskej (najmä tatranskej) kveteny, autor práce o flóre Spiša a východných Tatier. Zomrel 2.9.1844.

15.2.

1781 - zomrel Gotthold Ephraim Lessing, nemecký filozof, spisovateľ a básnik

15.2.

1822 - v Horných Rykynčiciach sa narodil učiteľ, národný buditeľ, osvetový pracovník, zberateľ ľudových piesní a organizátor revolučného diania v rokoch 1848-1849 Ján Rotarides, ktorý s básnikom Jankom Kráľom podnietil v Príbelciach a Plachtinciach sedliacku vzburu, za čo bol väznený v Šahách a neskôr v Pešti. Zomrel 8.12.1900.

15.2.

1833 - v Budapešti zomrel sochár Vavrinec Dunajský. Narodil sa 15.7.1784 v Ľubietovej.

15.2.

1835 - narodil sa Demetrius Vikelas, grécky obchodník a prvý predseda Medzinárodného olympijského výboru

15.2.

1848 - vo Vavrišove sa narodil učiteľ, evanjelický kňaz, cirkevný historik, básnik a vnútromisijný pracovník Ján Alexander Fábry, ktorý vstúpil do literatúry s generačnou skupinou sústredenou okolo almanachu Napred. Podporoval hospodársky život a bol spoluzakladateľom Zvolenskej ľudovej banky. Zomrel 14.10.1908.

15.2.

1851 - zomrel Anton Adalbert Bresztyenszky, maďarský matematik a autor učebníc

15.2.

1857 - zomrel ruský skladateľ Michail Ivanovič Glinka. Bol kapelníkom dvornej kapely v Petrohrade. Autor opery Ruslan a Ľudmila, komorných a klavírnych skladieb, scénickej a inej hudby. Narodil sa 1. júna 1804.

15.2.

1858 - narodil sa William Henry Pickering, americký astronóm

15.2.

1861 - narodil sa anglický filozof vedy a matematik Alfred North Whitehead, svetovo známym sa stal trojzväzkovým dielom Principia Mathematica. Zomrel 30.12.1947.

15.2.

1861 - v Zemianskom Podhradí zomrel ľudovýchovný pracovník a publicista Samuel Štúr, brat Ľudovíta Štúra. Narodil sa 15.10.1818.

15.2.

1862 - narodil sa Alfred North Whitehead, anglický matematik a filozof

15.2.

1868 - narodil sa William Rutter Dawes, britský astronóm, amatér

15.2.

1877 - arodil sa francúzsky automobilový konštruktér a priekopník automobilového priemyslu Louis Renault, zakladateľ automobilky Renault. Zomrel 24.10.1944.

15.2.

1892 - narodil sa Miloslav Seeman, zakladateľ československej foniatrie (zomrel 11.2.1975)

15.2.

1895 - v Banskej Štiavnici sa narodil maliar Edmund Gwerk. Po študijných pobytoch v zahraničí sa vrátil do rodného kraja. Aktívny bol v robotníckom hnutí i v ilegálnom odboji. Venoval sa najmä portrétnej maľbe a krajinárstvu. Knižne definoval proletárske umenie a kultúru v publikácii O umení. Zomrel 4. decembra 1956 v Bratislave.

15.2.

1898 - v kubánskom prístave Havana vybuchla americká bojová loď USS Maine. Zahynulo 260 námorníkov. Presná príčina explózie je dodnes neznáma.

15.2.

1903 - vyrobili prvého amerického plyšového medvedíka už predtým nazvaného podľa prezidenta USA Theodora Roosevelta - Teddy Bear. Výrobcami boli Morris a Rose Michtomovci.

15.2.

1910 - narodil sa Jozef Čabelka, slovenský fyzikálny metalurg, mikrometalurg, technológ zvárania a zlievania, člen korešpondent ČSAV a akademik SAV

15.2.

1912 - narodil sa český maliar, grafik a sochár Bohdan Lacina; zomrel 6.7.1971

15.2.

1918 - narodil sa americký country spevák Hank Locklin

15.2.

1919 - narodil sa Andreas Papandreou, trojnásobný grécky premiér

15.2.

1923 - narodila sa ruská lekárka, ochrankyňa ľudských práv, disidentka Jelena Bonnerová. Manželka Andreja Sacharova. Od r. 1980 boli na nútenom pobyte v Gorkom, ktorý zrušil až v r. 1986 M. Gorbačov.

15.2.

1924 - narodil sa český hudobník, spevák, herec Jiří Šlitr. S hercom, textárom, dramatikom a spisovateľom Jiřím Suchým vytvoril úspešnú hereckú a skladateľskú dvojicu, ktorá ovplyvnila vývoj divadla a populárnej hudby v Čechách. V roku 1959 založili spolu legendárne divadlo Semafor. Zomrel 26.12.1969.

15.2.

1931 - narodil sa český hudobný skladateľ a dirigent Zdeněk Marat

15.2.

1933 - narodil sa český maliar, grafik a scénograf Vladimír Suchánek

15.2.

1933 - taliansky prisťahovalec Giuseppe Zangara sa pokúsil v Miami na Floride spáchať atentát na amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta. Jeho výstrely síce prezidenta nezranili, no zasiahli ďalšie štyri osoby (vrátane chicagského starostu českého pôvodu Antonína J. Čermáka, ktorý zraneniam 6.3. podľahol). Zangaru za pokus o vraždu odsúdili na 80-ročné väzenie.

15.2.

1934 - narodil sa Niklaus Wirth, švajčiarsky tvorca programovacieho jazyka Pascal

15.2.

1935 - narodil sa Roger Bruce Chaffee, americký astronaut

15.2.

1935 - narodila sa Susan Brownmillerová, americká feministka

15.2.

1935 - zomrel Bohuslav Brauner, český chemik

15.2.

1942 - Japonci dobyli Singapur

15.2.

1944 - zomrel Vladimír Makovický, slovenský bankár, podnikateľ a politik

15.2.

1948 - narodil sa Mikuláš Juščík, slovenský politik

15.2.

1951 - narodila sa britská herečka Jane Seymourová, známa napríklad zo seriálu Doktorka Quinnová.

15.2.

1954 - narodil sa americký tvorca svetoznámeho kresleného televízneho seriálu The Simpsons Matt Groening

15.2.

1955 - zomrel v Pezinku ev. kňaz, literárny historik, spisovateľ a organizátor kultúrneho života Štefan Krčméry. Roku 1918 začal redigovať Slovenské národné noviny, v ďalšom roku sa stal tajomníkom Matice slovenskej. Vyše desaťročie formoval jej smerovanie. Literárne bol činný ako básnik, kritik, prekladateľ, publicista, redaktor. Najmä v knihách Predľad dejín slovenskej literatúry (1920), Stodvadsaťpäť rokov slovenskej literatúry (1943) a Dejiny slovenskej literatúry (1976) sa pokúsil o syntézu v tejto oblasti. V rokoch 1922-1932 redigoval Slevenské pohľady. V Matici slovenskej sa zaslúžil okrem iného o vybudovanie jej vedeckých a umeleckých odborov a o rozvoj ochotníckeho divadelnictva. Stál na pozíciách slovenskej národnej svojbytnosti a hoci mal blízke kontakty s okolím prezidenta T. G. Masyrika, odmietal čechoslovakizmus. Narodil sa roku 1892 v Mošovciach.

15.2.

1959 - narodil sa britský spevák Ali Campbell

15.2.

1961 - letecká katastrofa Boeingu 707 belgickej leteckej spoločnosti Sabena neďaleko bruselského letiska si vyžiadala 73 mŕtvych. Nešťastie bolo tragické najmä pre USA, pretože pri ňom zahynulo takmer celé americké krasokorčuliarske družstvo, ktoré sa malo zúčastniť na majstrovstvách sveta v Prahe. Naplánované MS sa napokon kvôli tragédii zrušili.

15.2.

1965 - Kanada zaviedla zástavu s červeným štylizovaným javorovým listom (používaný od začiatku 18. storočia ako kanadský národný symbol) namiesto dovtedajšej britskej červenej zástavy (Red Ensign) so štítom vo vlajúcej časti.

15.2.

1965 - zomrel Nat King Cole, americký hudobník a spevák, predstaviteľ jazzu v epoche swingu. Narodil 17.3.1919

15.2.

1972 - narodil sa Jaromír Jágr, česky hokejista, olympijský víťaz, držiteľ Stanley Cupu a majster sveta

15.2.

1973 - narodila sa česká klasická lyžiarka Kateřina Neumannová, niekoľkonásobná olympijská medailistka

15.2.

1978 - zomrel Pavol Opluštil, slovenský politik

15.2.

1979 - v Bratislave zomrel elektrotechnik Michal Rapoš, spoluzakladateľ a vedúci Katedry elektrotechnológie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Zaslúžil sa o rozvoj tohto odboru a ovplyvnil vývoj čs. elektroizolačnej a káblovej techniky. Narodil sa 16. 2.a 1925 v Modre.

15.2.

1982 - zahynulo 84 naftárov pri katastrofe kanadskej vrtnej plošiny na ťažbu ropy Ocean Ranger.

15.2.

1988 - zomrel Richard Feynman, americký fyzik; narodil sa 11.5.1918.

15.2.

1989 - skončil sa odsun sovietskych jednotiek z Afganistanu (posledným vojakom bol Boris Gromov). Od 15.5.1988 odišlo vyše 100-tisíc sovietskych vojakov a počas invázie (začala sa 27.12.1979) padlo podľa oficiálnych sovietskych údajov 15.000 vojakov a 35.478 bolo zranených.

15.2.

1990 - Argentína a Veľká Británia obnovili diplomatické styky, ktoré prerušili v roku 1982 počas vojny o Falklandy

15.2.

1991 - najvyšší predstavitelia ČSFR V. Havel, Poľska L. Walesa a Maďarska J. Antall podpísali v maďarskom meste Visegrád Deklaráciu o spolupráci na ceste k európskej integrácii. Dokumenty sa stali základom Visegrádskej trojky, po rozdelení ČSFR Visegrádskej štvorky.

15.2.

1993 - za prvého prezidenta Slovenskej republiky bol zvolený Michal Kováč, kandidát Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS).

15.2.

1999 - na protest proti vydaniu kurdského lídra Abullaha Öcalana funkcionármi gréckeho veľvyslanectva kenským orgánom, obsadili desiatky rozhnevaných Kurdov grécku ambasádu v Bruseli a hrozili samoupálením.

15.2.

1999 - tureckí agenti zatkli v Keni Abdullaha Öcalana, vodcu teroristickej separatistickej organizácie Kurdská strana pracujúcich

15.2.

2003 - zomrel český populárny herec, rozprávač, humorista, moderátor a spisovateľ Miroslav Horníček. Narodil sa 10.11.1918.

15.2.

2003 - zomrel český cestovateľ, spisovateľ a publicista Jiří Hanzelka. Narodil sa 24.12.1920.

15.2.

2003 - Vatikán sprístupnil časť tajných archívnych materiálov, týkajúcich sa nacistického Nemecka. Vatikánske fondy sa otvorili pre vedcov na základe osobného rozhodnutia pápeža Jána Pavla II. Týkajú sa vzťahu Svätej stolice a Nemecka v rokoch 1922-1939 v čase pontifikátu Pia XI.

15.2.

1786 - William Herschel objavil hmlovinu Mačacie oko