Udalosti / Meniny

12.5.

Medzinárodný deň ošetrovateliek (zdravotných sestier)

12.5.

Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom

12.5.

1003 - zomrel Silvester II., pápež (* okolo 950)

12.5.

1364 - v Krakove bola založená najstaršia poľská univerzita, Jagelovská univerzita

12.5.

1382 - zomrela Jana z Anjou, neapolská kráľovná (* 1327)

12.5.

1523 - Oldřich Prefát z Vlkanova, český spisovateľ, matematik, astronóm a cestovateľ († 1565)

12.5.

1635 - ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň vydal zakladajúcu listinu pre katolícku univerzitu v Trnave. Vyučovať sa začalo 13. 11. 1635 na filozofickej a teologickej fakulte, v šk. r. 1667/1668 na právnickej fakulte a v r. 1770 bola založená lekárska fakulta. Bol mecénom mesta, s jeho menom sa spája výstavba niektorých sakrálnych a svetských stavieb v Trnave.

12.5.

1670 - narodil sa August II. Silný, poľský kráľ, veľkoknieža litovské a saský kurfirst († 1733)

12.5.

1732 - v Martine sa narodil Martin Lauček, slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský spisovateľ. Od roku 1754 pôsobil ako kantor v Brzotíne a ako ev. farár v Kunovej Teplici a vo Vyšnej Slanej, od roku 1783 v Skalici. Venoval sa prevažne písaniu náboženskej literatúry. Zostavil modlitebnú knižku, ktorá obsahuje 61 jeho vlastných modlitieb a 65 piesní vlastných i preložených, ktoré boli určené najmä baníkom, hutníkom a hámorským robotníkom. Zomrel 9.2.1802 v Skalici

12.5.

1743 - Mária Terézia bola v Prahe korunovaná za českú kráľovnú (tzv. Korunovácia na uzmierenie)

12.5.

1748 - zomrel Thomas Lowndes, anglický astronóm (* 1692)

12.5.

1798 - zomrel George Vancouver, britský námorný dôstojník a objaviteľ. Narodil sa 22. júna 1757 v King’s Lynn, Norfolk.

12.5.

1820 - narodil sa český maliar Josef Mánes, zakladateľ českého novodobého umenia. Autor romantických námetov: Setkání Petrarky s Laurou, plenérových štúdií a monumentálnych krajín: Labská krajina, Řipský kraj. Kreslil štúdie dedinských ľudí, vytvoril medailóny na Staromestskom orloji v Prahe. Zomrel 9. decembra 1871.

12.5.

1820 - vo Florencii sa narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingalová, priekopníčka organizovanej kvalifikovanej starostlivosti o chorých. V r. 1860 založila v Londýne prvú odbornú školu pre ošetrovateľky. Zomrela 13. augusta 1910 v Londýne.

12.5.

1845 - zomrel August Wilhelm Schlegel, teoretik nemeckého romantizmu (* 1767)

12.5.

1870 - Manitoba sa stala kanadskou provinciou

12.5.

1884 - v Prahe zomrel český skladateľ Bedřich Smetana, zakladateľ českej národnej hudby, dirigent, zbormajster, organizátor hudobného života. Vážne nervové ochorenie ho v r. 1874 pripravilo o sluch. Autor opier: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, symfonické básne: Richard III., Valdštýnův tábor, Hakon Jarl, cyklus Má vlast a i. Narodil sa 2. marca 1824 v Litomyšli.

12.5.

1900 - vo Viedni sa narodila nemecká herečka Helene Weigelová. V r. 1933-48 s manželom Bertoltom Brechtom v emigrácii, po návrate založili v Berlíne divadlo Berliner Ensemble, ktoré viedla i po jeho smrti (1956). Zomrela 6. 5.a 1971 vo východnom Berlíne.

12.5.

1907 - v Pavčinej Lehote sa narodil Vojtech Benický, speleológ a múzejník, priekopník slovenského jaskyniarstva, speleológie i ochrany anorganickej prírody. V r. 1931-1939 bol správcom jaskyne Domica v Slovenskom krase, neskoršie Belianskej jaskyne a riaditeľom Múzea Slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Podieľal sa na výskume Dobšinskej ľadovej jaskyne, jaskyne Milada (Brezovská jaskyňa) a Kečovskej jaskyne. Redaktor časopisu Krásy Slovenska. Autor prác Slovenské jaskyne, Domica, jaskyňa pravekých tajov a ďalších odborných, propagačných a obrazových publikácií. Zomrel 17.9.1971 v Pavčinej Lehote.

12.5.

1907 - narodila sa americká herečka Katharine Hepburnová, svetoznáma hviezda, nositeľka štyroch Oscarov ako najlepšia herečka v hlavnej roli vo filmoch: Ranná sláva (1934), Hádaj, kto príde na večeru (1968), Lev v zime (1969) a Na zlatom jazere (1982). Zaujala aj výkonmi vo filmoch: Najprv stvoril ženu, Africká kráľovná, Obchodník s dažďom, Trójanky, Ľúbostný príbeh a i. Zomrela 29. júna 2003.

12.5.

1910 - narodila sa Dorothy Mary Hodgkinová, anglická biochemička († 1994)

12.5.

1910 - zomrel William Huggins, britský astronóm (* 1824)

12.5.

1915 - narodil sa Roger Louis Schütz-Marsauche, zakladateľ ekumenického spoločenstva v Taizé († 2005)

12.5.

1922 - v Nitre sa narodil sochár Tibor Bártfay. Študoval na AVU v Budapešti a na AVU v Prahe. Venuje sa monumentálnej tvorbe, pamätníkovej tvorbe a komornému sochárstvu. Najznámejšie diela: Nad hrobom bojovníka (bratislavský Slavín), pomník Ľudovíta Štúra v Bratislave, pomník Pribinu v Nitre. Venuje sa i surrealistickým kolážam.

12.5.

1933 - narodil sa Andrej Andrejevič Voznesenskij, ruský básnik

12.5.

1937 - korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo Westminsterskom opátstve

12.5.

1942 - zomrel Emanuel Rádl, český filozof (* 1873)

12.5.

1943 - začala sa druhá Washingtonská konferencia (Trident) - stretnutie amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta a britského premiéra Winstona Churchilla, ktorá trvala do 27. 5.a

12.5.

1944 - Adolf Hitler pozval Jozefa Tisu na poradu do Salzburgu, kde sa okrem iného prerokovala najmä aktívnejšia účasť Slovenska v boji proti ZSSR.

12.5.

1944 - zomrel Max Brand, americký spisovateľ (* 1892)

12.5.

1945 - narodil sa Ian McLagan, britský hudobník (Small Faces)

12.5.

1948 - narodil sa Steve Winwood, britský hudobník (Traffic)

12.5.

1949 - Sovietsky zväz zrušil blokádu Berlína

12.5.

1951 - vo finále Majstrovstiev Európy v basketbale ZSSR - Československo 45:44. V striebornom československom tíme hral jeden slovenský reprezentant - Zoltán Krenický.

12.5.

1961 - narodil sa Billy Duffy, britský hudobník (The Cult)

12.5.

1962 - narodil sa Emilio Estevez, americký herec

12.5.

1962 - zomrel Pedro Pablo Ramírez, argentínsky politik (* 1884)

12.5.

1963 - narodil sa Stefano Modena, taliansky automobilový závodník

12.5.

1963 - narodil sa Charles Pettigrew, americký spevák (Charles and Eddie) († 2001)

12.5.

1965 - Západné Nemecko a Izrael nadviazali diplomatické vzťahy

12.5.

1965 - sovietska kozmická sonda Luna 5 dopadla na Mesiac

12.5.

1966 - narodil sa Stephen Baldwin, americký herec

12.5.

1970 - zomrela Nelly Sachsová, nemecká spisovateľka a prekladateľka, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru (* 1891)

12.5.

1975 - narodil sa David Kostelecký, český športový strelec

12.5.

1978 - narodil sa Jason Biggs, americký herec

12.5.

1982 - narodil sa Anastasia Rodionovová, ruská tenistka

12.5.

1985 - narodil sa Andrew Howe, taliansky atlét

12.5.

2000 - v Londýne bola otvorená galéria moderného umenia Tate Modern

12.5.

2004 - zomrel básnik a esejista Ivan Laučík. Povolaním učiteľ, spolu s básnikmi Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom patril do známej básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa v r. 1963 sformovala v mesačníku Mladá tvorba. Debutoval básňami uverejnenými v Mladej tvorbe a knižnou prvotinou Pohyblivý v pohyblivom. Ďalšie zbierky: Sme príbuzní na začiatku, Na prahu počuteľnosti, Vzdušnou čiarou. V r. 1990 bol poslancom za Verejnosť proti násiliu, neskôr riaditeľ okresnej školskej správy a učiteľ na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Narodil sa 4. júla 1944 v Liptovskom Mikuláši.