Udalosti / Meniny

4.9.

1439 - zomrel Křišťan z Prachatic, český matematik a astronóm (* pred 1370)

4.9.

1809 - v Krzemienieci sa narodil poľský romantický básnik a dramatik Juliusz Slowacki. Predstaviteľ revolučného hnutia za národné oslobodenie Poľska. Utrpeniu poľských emigrantov, ku ktorým patril, venoval básnickú prózu Anhelli. Poľské dejiny spracoval v drámach Balladyna, Lilla Weneda a eposoch Beniowski, Král Duch. Zomrel 3. apríla 1849 v Paríži.

4.9.

1824 - v Ansfeldene sa narodil rakúsky skladateľ Anton Bruckner, jeden z najvýznamnejších symfonikov neskorého romantizmu. Vytvoril deväť symfónií, chrámové skladby a niekoľko komorných skladieb. Zomrel 11. októbra 1896 vo Viedni.

4.9.

1843 - Vo Vrbovciach sa narodil advokát a národnokultúrny pracovník Miloslav Kulišek, mecén slovenských študentov a gymnázií, zakladajúci člen Matice slovenskej. Zomrel 15. apríla 1910 v Novom Meste nad Váhom.

4.9.

1843 - v Liptovskom Mikuláši sa narodil skladateľ, organista Ján Levoslav Bella, významný predstaviteľ hudobného romantizmu na Slovensku. Ako organista pôsobil v Sedmohradsku, bol dirigentom i ucitelom hudby a v r. 1926 sa usadil v Bratislave. Prvý slovenský skladateľ, napísal operu - Kovác Wieland - na nemecké libreto podľa predlohy Richarda Wagnera. Zomrel 25. mája 1936 v Bratislave.

4.9.

1878 - v Humpolci sa narodil maliar českého pôvodu, pôsobiaci na Slovensku Jaroslav Augusta. Spoluzakladateľ maliarskej kolónie v Detve (1901-1908) a tajomník Grupy uhorsko-slovenských maliarov. Zomrel 28. februára 1970 v Banskej Štiavnici.

4.9.

1888 - George Eastman si dal zaregistrovať obchodnú značku Kodak a dal si patentovať fotoaparát, ktorý používa rolku filmu.

4.9.

1892 - narodil sa Helmuth Plessner, nemecký filozof († 1985)

4.9.

1905 - narodila sa Mary Renault, anglická spisovateľka († 1983)

4.9.

1906 - v Kláštore pod Znievom sa narodil skladateľ, organizátor hudobného života Alexander Moyzes, syn skladatela Mikuláša Moyzesa. Zložil 12 symfónií, symfonická básen Nikola Šuhaj, kantátu Demontáž a iné diela. Patril k zakladateľom SĽUK-u, pre ktorý vytvoril významné folklór štylizujúce vokálno-symfonické diela. Zomrel 20. novembra 1984 v Bratislave.

4.9.

1907 - zomrel nórsky skladateľ, klavirista a dirigent Edvard Hagerup Grieg. Jeho osobitý lyrizmus, ktorý vychádzal z nórskej ľudovej piesne, vynikol najmä v malých hudobných formách. Autor orchestrálnych diel, klavírneho koncertu a moll, komorných a klavírnych skladieb. Narodil sa 15. júna 1843.

4.9.

1914 - zomrel Charles Péguy, francúzsky básnik a mysliteľ

4.9.

1934 - narodil sa Juraj Herz, český herec a režisér slovenského pôvodu

4.9.

1949 - narodil sa František Olejník, slovenský vedecko-pedagogický pracovník a komunálny politik

4.9.

1951 - zomrel Louis Adamic, americký spisovateľ

4.9.

1957 - narodila sa Khandi Alexander, americká herečka

4.9.

1957 - narodila sa Patricia Tallman, americká herečka

4.9.

1957 - narodil sa Milan Chautur, slovenský gréckokatolícky biskup

4.9.

1963 - zomrel francúzsky štátnik Robert Schuman. Od r. 1919 bol clenom Francúzskeho národného zhromaždenia, v r. 1940 po okupácii Francúzska väznený nemeckým gestapom. V r. 1942 utiekol a pracoval pre hnutie odporu proti okupácii. V r. 1947-48 bol premiérom. Po druhej svetovej vojne bol postupne do r. 1956 ministrom financií, zahranicných vecí a spravodlivosti. V r. 1950 prezentoval tzv. Schumanov plán, ktorý podnietil zriadenie európskeho hospodárskeho a vojenského spolocenstva. Ekonomické aspekty tohto plánu boli realizované v r. 1952 v Európskom spolocenstve uhlia a ocele, únii šiestich západných európskych národov. Vdaka dalším ekonomickým dohodám bolo neskôr sformované Európske hospodárske spolocenstvo (1957). Schuman bol v r. 1958-60 prvým prezidentom Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Narodil sa 29. júna

4.9.

1965 - v Lambaréné, Gabon, Afrika, zomrel nemecko-francúzsky (alsaský) evanj. teológ, lekár, filozof a hudobník Albert Schweitzer. Bol organistom v Štrasburgu, po vyštudovaní medicíny pôsobil v Afrike ako misijný lekár. Do Európy sa vracal ako koncertujúci organista, vyhladávaný interpret diela Johanna Sebastiana Bacha. Autor monografie o Bachovi, ktorá výrazne ovplyvnila bachovskú renesanciu v 20. storocí. Schweitzer bol presvedceným pacifistom, Nositel Nobelovej ceny za mier (1952). V r. 1931 vydal autobiografiu, populárne sú jeho zápisky z misijného pôsobenia v rovníkovej Afrike. Narodil sa 14. januára 1875 v Kayserbergu.

4.9.

1973 - narodil sa Magnus Johansson, švédsky reprezentant v ľadovom hokeji

4.9.

1976 - v Bratislave zomrel básnik, novinár, verejný činiteľ Ladislav Novomeský, jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín 20. st. Študoval na Filozofickej fakulte UK a zároveň bol učiteľom. V r. 1925 sa stal členom komunistickej strany. Bol redaktorom v ľavicovej tlači, neskôr pracoval v Prahe v tlačových orgánoch strany a v DAV-e. Od r. 1939 žil na Slovensku, bol jedným z organizátorov SNP. V r. 1950 ho nespravodlivo obvinili a r. 1954 odsúdili na 10 rokov väzenia. V r. 1956 bol prepustený, neskôr pracoval v Památníku národního písemnictví v Prahe. Po rehabilitovaní v r. 1963 sa presťahoval do Bratislavy, kde pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Prvé básne publikoval časopisecky. V tvorbe sa spočiatku stotožnil s proletárskou literatúrou - zbierka: Nedela, v 30. a 40. rokoch obohatil svoje básnické dielo o prvky poetizmu: Romboid a symbolizmu: Otvorené okná, Pašovanou ceruzkou. Po vynútenej odmlke v 50. rokoch napísal poémy Vila Tereza, Do mesta 30 minút a zbierku básní Stamodtial a iné. Autor esejí: Znejúce ozveny, Cestná povinnosť, Manifesty a protesty, Slávnost istoty, Zväzky a záväzky. Prekladal z ruskej literatúry (B. Pasternak). Narodil sa 27. decembra 1904 v Budapešti.

4.9.

1987 - v Bratislave zahynul pri automobilovej nehode činoherný a spevoherný herec František Dibarbora. Vyštudoval Hudobnú a dramatickú akadémiu v Bratislave, bol členom Novej scény, Operety SND i Činohry SND. Bol prevažne komediálnym hercom, presadil sa však aj vo vážnych hrách. Najvýznamnejšie inscenácie, v ktorých hral: Bratia Karamazovci, Revízor, Jožko Púcik a jeho kariéra, Inkognito, Veselé panie z Windsoru, Kým kohút nezaspieva. Filmy: Vlcie diery, Katka, Štvorylka, Zemianska česť, Posledná bosorka, Štastie príde v nedeľu, Skalní v ofsajde, Jánošík, Smrť prichádza v daždi, Majster kat, Smrť šitá na mieru a i. Uplatnil sa tiež v televízii a v rozhlase. Narodil sa 19. novembra 1916 v Bratislave.

4.9.

1989 - zomrel Georges Simenon, francúzsky spisovateľ (* 1903)

4.9.

1991 - zomrel Henri de Lubac, kardinál, profesor teológie na Katolíckom inštitúte v Lione

4.9.

1997 - zomrel Aldo Rossi, taliansky architekt (* 1931)