Udalosti / Meniny

22.9.

Medzinárodný deň nepočujúcich

22.9.

Svetový deň bez áut

22.9.

Európsky deň bez áut

22.9.

1601 - narodila sa Anna Rakúska, francúzska kráľovná, regentka

22.9.

1715 - zomrel František Székely, jezuita, pravdepodobný spoluautor trigonometrických tabuliek

22.9.

1774 - zomrel Klement XIV., pápež

22.9.

1777 - zomrel John Bartram ,americký botanik

22.9.

1791 - narodil sa britský fyzik a chemik Michael Faraday, objaviteľ elektromagnetickej indukcie, samoindukcie, diamagnetizmu. Zaviedol pojem elektrické a magnetické pole a siločiary. Zaoberal sa elektrochémiou - Faradayove elektrolytické zákony, objavil benzén. Zomrel 25. augusta 1867.

22.9.

1811 - v Rakši sa narodil jazykovedec, evanj. kňaz Michal Miloslav Hodža. Organizátor národného hnutia, príslušník štúrovskej generácie. Bol farárom v Liptovskom Mikuláši. Pôvodne stúpenec Kollárovej idey slovanskej vzájomnosti, neskôr spolu s Ľ. Štúrom a J. M. Hurbanom kodifikátor spisovnej slovenčiny. Iniciátor Slovenského prestolného prosbopisu, zakladateľ vydavateľského spolku Tatrín, v revolučných rokoch 1848-49 signatár Žiadostí slovenského národa, organizátor povstania. Neskôr sa venoval najmä cirkevným záležitostiam, v r. 1862 bol suspendovaný a od r. 1867 žil v Těšíne. Napísal spis Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo a jazykovedné práce Epigenes Slovenicus - Potomok slovenský a Větin o slovenčine. Básnická tvorba: Matora, Slawomiersky, Vieroslavín. Zomrel 26. marca 1870 v Českom Těšíne.

22.9.

1828 - zomrel Šaka, náčelník kmeňa Zuluov

22.9.

1848 - zomrel James Dunlop, austrálsky astronóm

22.9.

1886 - v Bratislave slávnostne otvorili novú budovu Mestského divadla .

22.9.

1890 - narodil sa Ferdinand Gonseth, švajčiarsky filozof

22.9.

1901 - narodil sa Charles Brenton Huggins, kanadsko-americký chirurg, nositeľ Nobelovej ceny

22.9.

1905 - narodil sa Eugen Sänger, rakúsky letecký inžinier

22.9.

1921 - v Sofii zomrel bulharský spisovateľ Ivan Minčo Vazov. V literatúre nadviazal na obrodenecké tradície, najmä básnickým cyklom Epopeja zabudnutých. Písal občiansku i intímnu lyriku a romány z bulharskej histórie i súčasnosti: Pod jarmom, Nová zem, drámy: Borislav, Ivajlo, Karieristi, Do priepasti. Tiež bol ministrom osvety. Narodil sa 9. júla 1850 v Sopote.

22.9.

1922 - narodil sa Chen Ning Yang, čínsko-americký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny

22.9.

1924 - narodila sa Rosamunde Pilcherová, anglická spisovateľka

22.9.

1925 - v Hnúšti sa narodil svetoznámy organista, skladateľ, dirigent i pedagóg Ján Valach. Pôsobil v Opere SND, bol dirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov a šéfom Opery v Banskej Bystrici. Od r. 1971 žije v Belgicku, kde založil a dirigoval Antverpský komorný zbor, bol dirigentom v Kráľovskej flámskej opere, v opere v Gente, umeleckým šéfom a dirigentom Kráľovskej oratoriálnej spoločnosti Arti vocali Antwerpen a profesorom na bruselskej Akadémii v Meise. Úspešné bolo i jeho pôsobenie na Konzervatóriu a v Symfonickom orchestri v Káhire, v divadle a symfonickom orchestri v Desau a tiež hosťovanie v mnohých orchestroch a profesionálnych zboroch v Európe a USA.

22.9.

1931 - narodila sa Fay Weldonová, anglická spisovateľka

22.9.

1933 - vylúčenie Židov z kultúrneho života v Nemecku.

22.9.

1951 - narodil sa David Coverdale, anglický hardrockový hudobník (Whitesnake)

22.9.

1956 - zomrel Frederick Soddy, anglický chemik, nositeľ Nobelovej ceny

22.9.

1957 - narodil sa Nick Cave, austrálsky spevák, textár, básnik a herec

22.9.

1958 - narodila sa Joan Jett, americká hudobníčka

22.9.

1958 - narodil sa Andrea Bocelli, taliansky tenor

22.9.

1960 - rozpadom federácie so Senegalom a vyhlásením republiky vzniklo dnešné Mali

22.9.

1970 - v Bratislave zomrel maliar a publicista Janko Alexy, jeden zo zakladateľov slovenskej modernej výtvarnej maľby. V rozsiahlom diele sa inšpiroval ľudovou tvorbou, legendami, krajinou. Vydal vyše 20 kníh o výtvarníctve a výrazne sa zaslúžil o rekonštrukciu Bratislavského hradu. Narodil sa 25. januára 1894 v Liptovskom Mikuláši.

22.9.

1975 - neúspešný atentát na amerického prezidenta Geralda Forda

22.9.

1976 - narodil sa Ronaldo, brazílsky futbalista

22.9.

1980 - vypukla iracko-iránska vojna. Skončila sa 20. augusta 1988 a vyžiadala si jeden milión obetí.

22.9.

1985 - zomrel v Bratislave Michal Dado, autor Slovníka politickej ekonómie

22.9.

1985 - zomrel Ernest Nagel, americký filozof, logik a teoretik

22.9.

1989 - zomrel Irving Berlin, americký hudobný textár

22.9.

1992 - Valné zhromaždenie OSN rozhodlo o vylúčení Juhoslávie zo svojich radov kvôli trvajúcej občianskej vojne

22.9.

1993 - v Zimnej záhrade Bolonskej univerzity slávnostne odhalili pamätnú bustu Alexandra Dubčeka, dielo akademického sochára Baníka. Jeho menom nazvali aj park fakulty politických vied a sálu Zimnej záhrady. 13. decembra 1988 Bolonská univerzita udelila A. Dubčekovi čestný doktorát.

22.9.

2000 - zomrel Jehuda Amichai, nemecko-izraelský básnik

22.9.

2001 - v New Yorku zomrel svetoznámy husľový virtuóz Isaac Stern. Narodil sa v meste Kreminiecz na Ukrajine a ako 10-mesačný sa spolu s rodičmi presťahoval do Ameriky. Bol špičkovým koncertným i štúdiovým umelcom, laureát početných ocenení a vyznamenaní. Narodil sa 21. júla 1920.